• Hur marken får användas, till exempel för bostäder, handel, kontor, park m.m.
  • Hur stora och höga husen får vara
  • Hur långt avståndet måste vara från hus till tomtgräns
  • Hur rättigheterna att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark ser ut

 

Du kan läsa mer om detaljplanering här samt hitta detaljplanen för ditt område.