Click to listen highlighted text!

Kungörelser

Senast ändrad: 27 jun, 2022

Innan ett nytt bygglov beslutas som avviker från detaljplan eller som berör ett område som saknar detaljplan får exempelvis sakägare tillfälle att yttra sig. Synpunkter på bygglovet ska lämnas skriftligen inom två veckor från kungörelsedagen. Här ser du aktuella kungörelser.

Om du vill yttra dig, skicka ett mejl till samhallsbyggnad@bastad.se och skriv i rubriken vilket ärende som det gäller.

Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats (Båstad 109:2)

Samhällsbyggnad har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov i fem år för parkeringsplatser på del av fastigheten Båstad 109:2 för att minska problematiken med felparkeringar längs gatorna kring Tångvägen. Se nedan länk för mer information.

Kungörelse

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!