Click to listen highlighted text!

Förhandsbesked

Senast ändrad: 1 feb, 2023

Om du vill bygga nytt på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område är det ofta bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov. Detsamma om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet.

En ny plan- och byggtaxa har antagits av kommunfullmäktige och gäller fr o m den 1 februari 2023. Ansökningar som kommer in efter den 1 februari kommer att  kosta 17.325 kronor + kostnad för grannehörande oavsett utfall.

Förhandsbeskedet prövar om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet är det lättare om du har ett positivt förhandsbesked.

Om platsen är lämplig att bygga på, ger stadsbyggnadsnämnden ett positivt förhandsbesked. Förhandsbesked är en enklare form av bygglovsprövning och kan sägas vara ett förstadium till bygglov. Observera dock att ett positivt förhandsbesked inte automatiskt betyder att du får bygglov för det du vill göra.

 

För att kunna fatta beslut i ditt ärende behöver handläggaren utreda flera frågor:

  • De undersöker bland annat hur det nya bygget passar in i området
  • Om det finns statliga regleringar och övergripande skydd för området.
  • Om tillfart kan lösas.
  • Om Försvarsmakten eller Trafikverket har synpunkter
  • När man ansöker om förhandsbesked får myndigheter, berörda grannar och olika organisationer också möjlighet att yttra sig om det planerade bygget.

 

Positivt förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked är bindande inför den fortsatta bygglovsprövningen, inom två år från dagen för beslutet. Men var uppmärksam på att ett positivt förhandsbesked inte automatiskt betyder att du får bygglov för det du vill göra.

 

Du måste fortfarande skicka in en bygglovsansökan innan du kan sätta igång. Ett positivt förhandsbesked är bara ett bevis på att bygglovsavdelningen har beslutat att det är lämpligt att bygga på platsen, inte att du får det.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!