Click to listen highlighted text!

Det här måste din ansökan innehålla

Senast ändrad: 21 okt, 2022

För att vi ska kunna ge dig bra service måste din bygglovsansökan innehålla vissa saker. Här får du information om vad. Du hittar också en kortfattad förklaring om olika typer av ritningar. Du kan även ladda ner våra exempelritningar om du är osäker på hur en ritning ska se ut. 

Vi tar helst emot ansökningar digitalt genom att mejla till samhallsbyggnad@bastad.se men det går även bra att skicka in pappershandlingar till Båstads kommun, Samhällsbyggnad, 269 80 Båstad.

 
Krav på ritningarnas kvalitet

Ritningar ska vara skalenliga. Dessutom ska de vara fackmannamässigt utförda, vilket innebär att de ska vara professionellt gjorda. Observera att det klart ska framgå på ritningen vid planerad om- och tillbyggnad vilka byggnadsdelar som är befintliga och vilka som är nya.

Ritningar ska vara försedda med fastighetsbeteckning, huvudmått, tre vinkelräta mått till fastighetsgräns från hörnor i samma fasadlinje, norrpil, skalstock samt uppgift om vem som är ansvarig för ritningen. Vi ser gärna att ritningarna är markerade med ritningsnummer och datum så att det går att skilja olika versioner från varandra. Alla mått ska vara i millimeter.

 

Förklaringar olika typer av ritningar
  • Planritningar visar hur byggnaden är disponerad.
  • Situationsplan visar hur hela tomten är disponerad och visar tydligt vad som är nytt och ändrat. Den ska vara måttsatt och ska baseras på ett aktuellt utdrag ur kommunens baskarta.
  • Fasadritningar visar byggnaden rakt framifrån (inte ritat i perspektiv). Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader.
  • Nybyggnadskarta. Gäller det nybyggnad så ska byggnaden ritas in och måttsättas på en nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan ska du rita in mått på byggnaden och mått från byggnaden till två tomtgränser.

Ett exempel på hur man måttsätter med tre vinkelräta mått från fastighetsgränserna.

 
Vilka handlingar krävs?

Det kan variera något vilka typer av ritningar du ska bifoga din ansökan. Titta gärna på exempelritningarna, se länk i högerkolumnen. Tveka inte att kontakta oss på bygglov om du är osäker.

Det här är en kortfattad presentation över vilka handlingar som kan krävas:

  • Komplett ifylld ansökningsblankett
  • Situationsplan. I skala 1:400 eller 1:500. Här ska du redovisa alla nuvarande och tilltänkta byggnader måttsatta med tre vinkelräta mått till fastighetsgräns från hörnor i samma fasadlinje. Situationsplanen ska alltid ritas på ett kartunderlag. De kan du beställa via kommunens geodata-avdelning. Vill du läsa mer om bygglovskartor och hur situationsplanen ska se ut? Klicka på “Bygglovskartor” i högerkolumnen här.
  • Fasadritning.Skala 1:100.
  • Planritning. Skala 1:100. Här ska man redovisa funktioner, mått och byggnadsytor (BYA).
  • Sektionsritning. Ritningen ska visa genomskärning av byggnaden i skala 1:100.

Gäller din ansökan om- och tillbyggnad kan du bifoga foto på befintligt hus redovisande fasader.
För att bygglov ska kunna beviljas ska det i de allra flesta fall även anges en kontrollansvarig för projektet. Kontrollansvarig ska vara certifierad enligt gällande regler som du hittar på www.boverket.se.

Om handlingarna inte lever upp till kraven så kräver handläggaren in kompletteringar. Det innebär ett merarbete för kontoret vilket i sin tur leder till att handläggningstiden blir längre och bygglovsavgiften högre. Du tjänar alltså både tid och pengar på att lämna in riktiga handlingar med en gång. Är du det minsta osäker kan du anlita en konsult som kan hjälpa dig.

 

Kontakt

Samhällsbyggnad
Telefontider bygglovhandläggare

Måndag 11-12
Tisdag 11-12
Torsdag 11-12
Fredag 11-12

Telefon medborgarservice 0431-770 00

Skicka meddelande till samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!