Click to listen highlighted text!

Beställa kart- och ritningsunderlag

Senast ändrad: 6 feb, 2022

Du behöver bifoga olika typer av kart- och ritningsunderlag till din bygglovsansökan. Här beskriver vi vilka typer av ritningar och kartor du kan behöva och hur du beställer dem.

 

Planritningar och fasadritningar

Du kan beställa äldre ritningar på din fastighet från vårt digitala bygglovarkiv, kontakta oss på samhallsbyggnad@bastad.se så mejlar vi ritningarna till dig eller skickar via post om du önskar. Vi har oftast ritningar från 1960 och framåt. De kan du sedan, om de stämmer, använda som underlag till nya ritningar. Observera att ritningarna som kan finnas i bygglovsarkivet inte alltid är skalenliga.

 

Situationsplan

En situationsplan visar hur hela tomten är disponerad och visar tydligt vad som är nytt och ändrat. Situationsplanen ska baseras på ett aktuellt utdrag ur stadens kartor. Du kan läsa mer om hur du beställer ett kartutdrag här.

 

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används som underlag för ditt bygglov när du ska bygga nytt. Den visar fastigheten tillsammans med gällande planbestämmelser, förbindelsepunkt för vatten och avlopp samt markhöjder. Du kan läsa mer om hur du beställer en nybyggnadskarta här.

 

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Växeln
0431-770 00

Telefontider bygglovhandläggare
Mån kl 10-12
Tis kl 15-17.30
Tors kl 10-12
Ring 0431-770 00

Inget öppet hus på bygglov

Bygglov håller inget öppet hus tillsvidare med anledning av coronaviruset. Handläggarna finns tillgängliga på telefon tisdagar kl 15-17.30. Det finns även möjlighet att boka besök och träffa en handläggare under denna tid. För att boka tid, mejla samhallsbyggnad@bastad.se.

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!