Click to listen highlighted text!

Bostadsanpassning

Senast ändrad: 8 mar, 2021

Du som har en bestående funktionsnedsättning  kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att få din permanentbostad anpassad, så att det dagliga livet i hemmet underlättas. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt. För att bidrag ska kunna beviljas ska anpassningsåtgärden vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel. Du kan inte få bidrag till bostadsanpassning om du har en tillfällig sjukdom eller genomgår rehabilitering. Läs mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets hemsida.

 

Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att kunna:

  • Komma in i och ut ur bostaden
  • Förflytta sig inom bostaden
  • Sköta sin hygien

Exempel på vanliga åtgärder är att anpassa duschplats, installera spisvakt, ta bort trösklar, bredda dörrar samt montera ramper.

 

Begränsningar i bidraget

  • När du byter bostad kan du bara få bidrag till en kostnadskrävande anpassning om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden
  • Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden
  • Du kan inte heller få bidrag för inköp eller anpassning av lösa inventarier
  • Bidrag lämnas inte för anpassning av fritidshus


Hantering av bostadsanpassningsbidraget

Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassning. Tillsynsmyndighet är Boverket. Inom kommunen är det Samhällsbyggnad som har ansvar för hanteringen av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.

 

Bidragets storlek

Bidraget lämnas till en skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!