Click to listen highlighted text!

Beviljade bygglov och förhandsbesked

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Från och med den 2 maj 2011 kungörs beviljade bygglov och förhandsbesked i Post- och inrikes tidningar. Se länk till höger.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Delegationsordning

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat.

Delegationsordning för Myndighetsnämnden finns här xx.

 

Click to listen highlighted text!