Click to listen highlighted text!

Avstyckningsfrågor

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Vill du stycka av din fastighet eller har du kanske frågor om servitut? Då kan Lantmäteriet i Ängelholm hjälpa dig. Vill du däremot stycka av din fastighet för att uppföra en byggnad ska du i första hand kontakta oss på Samhällsbyggnad för en bedömning av om det är lämpligt ur plansynpunkt. Utom detaljplan krävs oftast ett beslut om förhandsbesked eller bygglov innan Lantmäteriet styckar av fastigheten för bostadsändamål.

Till Lantmäterimyndigheten vänder du dig med frågor som rör olika förrättningar för fastigheter. Här listar vi några saker som du kan få hjälp med:

• Avstyckning av mark
• Sammanläggning av mark
• Överföring av mark mellan olika fastigheter
• Bildande av servitut, rättigheter och ledningsrätter
• Bildande av gemensamhetsanläggningar
• Bildande av samfällighetsföreningar

Lantmäteriet ansvarar även för utredningar av fastigheter, fastighetsregister och inskrivningsärenden som lagfarter, vissa rättigheter och inteckningar.

Lantmäteriet i Ängelholm har tel: 0771- 63 63 63. I högerkolumnen hittar du länken till Lantmäteriets hemsida.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!