Click to listen highlighted text!

Avfall och återvinning

Senast ändrad: 5 mar, 2020

Renhållningsverksamheten bedrivs av Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). De hämtar även grovavfall, trädgårdsavfall, latrin, vitvaror, farligt avfall och sköter slamsugning.

Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning. Det som återvinns används till produktion av nya saker och på så sätt sparar vi på våra naturtillgångar.

NSRs webbplats hittar du bland annat mer information om återvinningscentraler, taxor och mycket mer. Här kan du ladda ner Avfallsguiden. Hur avfall ska hanteras styrs av renhållningsordningen i din kommun.

Återvinningsstationerna sköts av FTI AB. Här kan du lämna förpackningar och tidningar. Sök din närmaste återvinningsstation. 

 

Vanliga frågor och svar om återvinningscentralen i Båstad

 

 

Vad ska hända med återvinningscentralen i Svenstad och varför?

Enligt mark- och miljödomstolen måste deponin, som utgör större delen av anläggningen, vara sluttäckt senast den 31 december 2019. Efter 30 mars 2019 kan vi inte längre ta emot något avfall på återvinningscentralen i Svenstad. Då behöver vi använda hela området för arbetet med sluttäckning och återställning. Den 31 december 2019 återlämnas området till markägaren.

Varför kan återvinningscentralen inte ligga kvar i Svenstad?

Vid arbetet med att sluttäcka deponin och återställa marken krävs nödvändiga etableringsytor, uppställningsplatser och områden för upplag av massor. Den ytan som idag används för återvinningscentral behövs efter den 30 mars användas till detta. När arbetet är färdigt återlämnas området till markägaren. Det medför att återvinningscentralen inte längre kan finnas kvar i Svenstad.

Vad betyder sluttäckning?

Sluttäckning betyder att vi täcker över en deponi när den inte används mer, med hjälp av olika skikt som kapslar in avfallet. Detta gör vi för att skydda människor, djur och miljö.

Vad gör NSR och Båstads kommun nu?

Vi arbetar för att kunna öppna en tillfällig återvinningscentral på Profilvägen i Förslöv. Därutöver pågår en planprocess för att pröva om en ny återvinningscentral kan ligga i ett område intill Bokesliden/Killerödsvägen norr om Förslöv.

Varför är inte den tillfälliga återvinningscentralen färdig?

De nödvändiga tillstånd som krävs för att öppna återvinningscentralen har ännu inte vunnit laga kraft. Ett tidsbegränsat bygglov är beviljat för återvinningscentralen men har överklagats till Länsstyrelsen.

När öppnar den tillfälliga återvinningscentralen?

Det kan vi tyvärr inte svara på i dagsläget. Vi inväntar nu först och främst Länsstyrelsens bedömning i frågan. När ett eventuellt bygglov har vunnit laga kraft behövs ungefär 3 månader för att färdigställa den tillfälliga återvinningscentralen.

Kommer jag som har abonnemang i Båstads kommun att få lägre avfallstaxa när återvinningscentralen stänger?

Nej, det får du inte. Det finns möjlighet att besöka återvinningscentralerna i Ängelholm, Bjuv, Åstorp, Helsingborg och Höganäs. Återvinningscentralerna finansieras solidariskt av NSR:s sex ägarkommuner.

Var vänder jag mig om jag har frågor angående återvinningscentralen?

Om du har frågor om placeringen av den nya återvinningscentralen vänder du dig till Båstads kommun, telefon 0431-770 00 eller via kontaktformuläret här. Alla andra frågor som rör renhållningen i Båstads kommun hänvisas till NSR Kundservice.

Vilka återvinningscentraler kan jag åka till?

Som boende i Båstads kommun kan du lämna ditt avfall på de återvinningscentraler som drivs av NSR, det vill säga Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

Vad gör jag om jag ser nedskräpning i Båstads kommun?

Om du ser skräp eller avfall på platser där det inte ska finnas, så kontaktar du Båstads kommun. Du kan kontakta kommunens växel på 0431-770 00.

Om du bevittnar någon som slänger skräp där det inte ska slängas, så kontaktar du polisen eftersom det då är ett polisiärt ärende.

Kontakt

NSR Kundservice

Besök oss
Hjortshögsvägen 1
251 89 Helsingborg

Telefonnummer
042-400 13 40

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag, fredag
08:00-16:30
Torsdag
08:00-15:00
Lunchstängt, 12:00-12:30

Till nsr.se/kundservice

Ladda ner dokumentet Avfallsguiden Båstad
Click to listen highlighted text!