Click to listen highlighted text!

Det här måste din ansökan innehålla

Senast ändrad: 9 mar, 2020

För att upprätta en ansökan om förhandsbesked måste följande handlingar lämnas in:

 

  1. Ifylld och signerad ansökningsblankett (ansökningsblankett behövs ej vid e-tjänst)
  2. Enklare situationsplan eller tomtkarta där placering och storlek av byggnaden redovisas. Kartunderlag kan hämtas hos Lantmäteriet eller via Båstadkartan. Situationsplanen ska vara måttsatt och skalenlig.
  3. Enkel fasadritning som visar byggnadens yttersidor med skriftlig redovisning av tak- och fasadmaterial.
  4. En kort projektredovisning där du beskriver vad som kommer byggas, materialbeskrivning samt hur vatten och avlopp ska anordnas. Projektbeskrivning kan gärna kompletteras med bilder.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!