Click to listen highlighted text!

Blandat avfall måste sorteras på återvinningscentraler

Senast ändrad: 12 dec, 2019

Från och med årsskiftet tar inte NSR längre emot säckar med blandat innehåll på återvinningscentralerna i nordvästra Skåne. Anledningen är att 70 procent av det som gömmer sig i säckarna är felsorterat och borde återvinnas istället för att eldas upp.

Analyser visar att bara 30 procent av avfallet i säckar med blandat innehåll är rätt sorterat, resten är avfall som går att återvinna – som förpackningar, textilier och elektronik.

Därför inför NSR från årsskiftet ett stopp för blandade säckar på återvinningscentralerna. Säckar (och annat emballage) ska tömmas och innehållet sorteras. Målet är att mer avfall ska gå till återbruk och återvinning, istället för förbränning som är både dyrt och belastar miljön.

Är man osäker på hur en sopa ska sorteras finns hjälp att få i NSR:s sorteringsguide och hos personalen på återvinningscentralerna.

 

Vad finns i säckarna?

30 % Är rätt sorterat (ej återvinningsbart)

20 % Förpackningar och tidningar

15 % Övrig hårdplast

15 % Textilier

10 % Mat- och restavfall*

10 % Övriga material

* Hushållets mat- och restavfall ska slängas i kärlet vid hemmet.

Läs mer på NSR:s hemsida om bakgrunden till beslutet

Click to listen highlighted text!