Click to listen highlighted text!

Biblioteket får bidrag för satsning på nationella minoriteter

Senast ändrad: 12 jul, 2022 | Nyhet, Uncategorized

Båstads bibliotek har beviljats bidrag på 300 000 kronor från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek. Bidraget ska användas för att utveckla bibliotekets arbete med att främja och synliggöra de nationella minoriteterna och nationella minoritetsspråken.

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att stärka och öka tillgängligheten till folkbiblioteksverksamhet i Sverige. Syftet med bidraget är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteket i hela landet.

– Vi är väldigt glada för bidraget! Vi planerar kompetensutveckling av bibliotekets personal samt satsningar på litteratur, kultur och kunskapsförmedling inom ämnet, säger Jenny Åhrlin, tillförordnad bibliotekschef i Båstads kommun.

Sveriges fem nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer, och judar. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Click to listen highlighted text!