Click to listen highlighted text!

Båstads kommun stod värd för klimatkonferensen Från ord till handling

Senast ändrad: 25 okt, 2022 | Nyhet

Hur kan enskilda kommuner, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och andra aktörer tillsammans arbeta för att hantera vår gemensamma klimatutmaning? Det stod på agendan när Båstads kommun under tisdagen bjöd in till klimatkonferensen Från ord till handling på kulturhuset Ravinen.

Båstads kommun arrangerade konferensen i samverkan med Familjen Helsingborg där de inbjudna fick ta del av goda exempel på hur andra aktörer har arbetat med olika lösningar rent praktiskt. Under dagen hade deltagarna möjlighet att föra dialog kring hur vi kan samarbeta över kommungränserna.

– Jag är oerhört stolt över att vi får vara värdar för denna viktiga konferens. Min förväntning på dagen är att vi går härifrån med energi och inspiration och att vi är redo att fatta beslut så att vi kommer framåt, sa Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.

Moderator för dagen var Martin Hedberg och programmet innehöll bland annat information om globala frågor på en lokal nivå med Bjäre Klimatkonsortium och hur vi skapar en beteendeförändring inom Agenda 2030 med Beteendelabbet.

– Klimatutmaningar är en fråga som diskuteras varje dag. Vad kan vi göra som enskilda kommuner, vad kan man göra som företag, men framförallt hur kan vi samarbeta? Vi är helt övertygade om att vi tillsammans bäst löser frågan om miljö och klimat. Därför är vi synnerligen glada för att vi idag kan ta det här avstampet för att tillsammans sätta frågan först och längst upp på dagordningen, sa Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

Programmet i sin helhet:

 • Inledningstal och bakgrund till konferensen – Johan Olsson Swanstein och Charlotte Rosenlund Sjövall, Båstads kommun
 • Välkomna, presentation av dagen – moderator Martin Hedberg
 • Globala frågor på lokal nivå med Bjäre Klimatkonsortium – Pål Abrahamsson, Naturskyddsföreningen
 • Handbok för ett hållbart Båstad & Bjärehalvön – Annika Borgerlin och Pathricia Hansson, Båstad Turism och Näringsliv
 • Dialog angående samverkansmodellen mellan Bjäre Klimatkonsortium och Båstad Turism och Näringsliv
 • Intervju med ett företag som tecknat klimatkontrakt – Karin Peterson, Kranpunkten
 • Handbok i hållbarhet, miljödeklaration och klimatkontrakt – får det effekt i verkligheten? Martin Hedberg, moderator, Annika Borgelin, Båstad Turism och Näringsliv, Jan Magnusson, Helsingborgsdeklarationen, Helena Nilsson, Klimatavtal i Helsingborg, Karin Peterson, Kranpunkten
 • Smak på hållbara projekt – pitch och inspiration. Anders Östlund, Öresundskraft, Ulf Molén, NSR, Christine Filipazzi Zackrisson, Smarta Samhällen, Jonas Paulsson, chef för måltidsservice Helsingborgs stad, Anna Svensson, kökschef Rydebäcksskolan
 • A Sustainable Tomorrow med Bo Nilsson
 • Panelen svarar och samtalar
 • Beteendedesign – Hur skapar vi beteendeförändring inom Agenda 2030? Ida Lemoine, Beteendelabbet

 

Johan Olsson Swanstein och Charlotte Rosenlund Sjövall hälsar deltagarna välkomna till klimatkonferensen Från ord till handling.

Click to listen highlighted text!