Click to listen highlighted text!

Båstads kommun går inte vidare med juridisk prövning

Senast ändrad: 28 jan, 2021 | Nyhet, Toppnyheter, Uncategorized

Efter att missförhållandena inom socialtjänsten i Båstads kommun uppdagades i oktober 2019 stämdes kommunen därefter för överträdelse av visselblåsarlagen och lagen om anställningsskydd. Nu har Båstads kommun valt att medge talan i tingsrättsförhandlingarna.

– Ärendet är härmed avslutat. Nu fortsätter vi fokusera på att barnen och våra medarbetare får det stöd de behöver, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, Kommundirektör på Båstads kommun.

Stämningen av Båstads kommun för brott mot visselblåsarlagen och lagen om anställningsskydd går mot sitt slut. Båstads kommun har valt att inte gå vidare med en juridisk prövning och meddelade under torsdagen att man medger talan.

– Vi har medgett talan vilket innebär att vi medger de yrkanden som har lagts fram, inte att vi håller med om sakfrågan. För Båstads kommun är frågan nu utagerad och vi kan fokusera på det som är det viktigaste i sammanhanget – att barnen mår bra och att våra medarbetare nu kan fokusera helt på det viktiga arbete som individ och familjeomsorgen utför, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, Kommundirektör.

Det är den tidigare chefen på enheten för Barn och Unga i Båstads kommun som stämt kommunen på 200 000 kronor i skadestånd samt att dennes uppsägning ska ogiltigförklaras.

Bakgrunden till stämningen tog sin början i oktober 2019 då medarbetare inom enheten för Barn och Unga slog larm om missförhållanden i socialtjänsten i Båstads kommun. Kommunen gjorde därefter en anmälan av den egna verksamheten till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I juni 2020 stämdes Båstads kommun för överträdelse av visselblåsarlagen av den före detta chefen då man efter en omorganisation fastställde, med hänvisning till Socialtjänstlagen, att chefer inom enheten för Barn och Unga ska ha en socionomutbildning. Den före detta chefen saknade denna utbildning och sades upp på grund av arbetsbrist.

– För kommunen handlar detta om kompetens. Vi vill säkerställa att våra anställda har rätt utbildning och de kunskaper som krävs för jobbet, säger Philipp Seuffer, HR-chef.

I Båstads kommun märker man tydligt att omorganisationen har gett resultat.

– Vi har sedan omorganisationen haft möjlighet att påbörja ett omfattande förbättringsarbete, där  samtliga medarbetare är involverade i arbetet att bygga en stabil verksamhet med kvalitet från grunden. Chefernas engagemang och nära ledarskap är en förutsättning för att arbetet ska bli framgångsrikt. Nu när ärendet är avslutat kan vi fortsätta förbättringsarbetet i lugn och ro. Vårt mål är att bygga en socialtjänst som förtjänar kommuninvånarnas förtroende och som har barnens bästa i fokus. De positiva resultaten från brukarundersökningen, som genomfördes under hösten, visar att vi är på rätt väg för att uppnå detta mål, säger Lena Täringskog, chef för Individ och familj samt avdelningschef inom vård och omsorg i Båstads kommun.

Click to listen highlighted text!