Click to listen highlighted text!

Båstads kommun är tryggast i nordvästra Skåne

Senast ändrad: 20 dec, 2022 | Nyhet, Toppnyheter

Nu är sammanställningen av Polisens årliga trygghetsmätning klar som visar att invånare i Båstads kommun är tryggast i nordvästra Skåne.

Trygghetsmätningen är en del av kommunens och polisens gemensamma arbete och ligger till grund för kommande prioriteringar. Resultatet av trygghetsmätningen presenteras i en sexgradig skala, ett så kallat problemindex, där 1 är hög upplevd trygghet och 6 betyder hög upplevd otrygghet. Båstads kommun landade på problemindex 1,16. Genomsnittet i polisområde nordvästra Skåne är 2,05.

– Det är glädjande att trygghetsmätningen visar ett fortsatt bra resultat där våra invånare upplever en låg brottslighet i jämförelse med andra kommuner. Även här finns brottslighet och vi har haft problem med inbrott i fritidshus, men där kan vi nu se resultatet av polisens arbete med att utöka grannsamverkan och detta är något som vi ska fortsätta arbeta med, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

Trygghetsmätningen visar att invånare i Båstads kommun har en mycket låg utsatthet för brott och att de upplever en stark trygghetskänsla. Trots att kommunen inte har några större genomgående problem upplever en del problem med berusade personer utomhus i Båstads tätort. Mätningen visar även att en stor andel utanför tätorten inte känner till polisens lokala arbete.

– Trygghetsmätningen är viktig för oss eftersom den visar invånarnas upplevelse av trygghet i kommunen. Vi arbetar tillsammans med polisen för att vi ska få en tryggare kommun och här är trygghetsmätningen en pusselbit för att se vad vi ska fokusera på och vilka insatser som vi ska prioritera. Mätningen är en del av vår lägesbild där vi kan vi se vad invånarna uppfattar som ett problem eller otrygghet, säger Christofer Thorén, säkerhetschef i Båstads kommun.

 Om trygghetsmätningen

Polisen skickade i mitten av augusti ut trygghetsmätningen till 600 slumpvis utvalda personer i Båstads kommun. Totalt svarade 386 personer på undersökningen. Här fick invånare möjlighet att svara på hur de upplever tryggheten i sin kommun. Frågorna handlade bland annat om oro för att utsättas för brott, polisens agerande mot problem och utomhusstörningar till exempel folk som bråkar samt buskörning med mopeder och motorcyklar.

 

På bilden från vänster syns kommunens säkerhetschef Christofer Thorèn, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och kommunpolis Sara Merbom.

Click to listen highlighted text!