Click to listen highlighted text!

Båstads grundskola klättrar 121 placeringar på två läsår

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Tydliga mål och samverkan på alla nivåer ger bra resultat i skolan. I sammanvägt resultat placerar sig Båstad högst bland skolkommunerna i nordvästra Skåne. Nationellt har Båstad klättrat från plats 38 till 22 i SKL:s öppna jämförelser mellan grundskolor i Sveriges kommuner. Över två läsårs tid har Båstad klättrat hela 121 placeringar i rankingen.

‒ Med en gemensam tydlig målbild har vi samverkat på alla nivåer för att nå högre resultat. Vi har prioriterat att utveckla ledarskap som präglas av samförstånd, stabilitet och tydlighet. Det är viktigt med samsyn kring uppdrag och tydliga mål där transparens skapar delaktighet, säger Marika Forsell, utvecklingsledare Barn och skola, Båstads kommun.

Båstads kommun har satsat på betydelsen av ledarskapet och det har gett gott resultat. Att leda lärande handlar om att såväl rektor som lärare leder och att eleven utvecklar sitt självledarskap.

‒ Vi vet att läraren är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn i klassrummet. Våra lärare har gjort ett riktigt bra jobb. Lärarna träffas regelbundet i kommungemensamma forum för att utveckla verksamheten. Det kollegiala lärandet ser vi som en framgångsfaktor. Vår placering i rankingen var en trevlig belöning och julklapp för oss alla, säger Marika Forsell.

Det är elevernas prestationer som är i fokus i SKL:s ranking, exempelvis hur de klarar kunskapskraven i alla ämnen och andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet.

Båstad är bland de 70 kommer där det är fler elever än förväntat som har uppnått behörighet till yrkesprogram. Vi har 90,6 procent som når behörighet till yrkesprogram på gymnasiet. Snittet för riket är 84,4 procent. Detta är en av anledningarna till att Båstad klättrar så mycket både i SKL:s och Lärarförbundets ranking, som kom för cirka en månad sedan.

I Lärarförbundets ranking, Bästa skolkommunen 2018, placerade sig Båstad som fjärde bästa skolkommun i landet och på andraplats i hela Skåne län. Några faktorer som bidrog till Båstads placering högt upp på listan är en hög lärartäthet och en hög andel elever som klarar gymnasiet inom tre år.

‒ Det är även kul att se att skillnaden har utjämnats mellan den andel killar och tjejer som når behörighet till yrkesprogram. Vi hoppas på en fortsatt kontinuerligt positiv utveckling vad det gäller elever med behörighet till gymnasieskolan, säger Marika Forsell.

När det gäller kunskapskrav i alla ämnen når årets årskurs 9 ett meritvärde på 237,3 poäng, att jämföra med ett nationellt genomsnitt på 216,6. Vi kan konstatera att fler elever stadigt har höjt sin måluppfyllelse sedan läsåret 2015-2016. Meritvärdet har ökat jämfört med föregående läsår från 223,6 till 237,3. Båstad placerar sig här bland de 25 procent bästa kommunerna (ovägt medel).

Statistik och ranking finns på SKL:s webbplats: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/grundskola.761.html

Click to listen highlighted text!