Click to listen highlighted text!

Båstad är bäst i Skåne på myndighetsutövning inom bygglov

Senast ändrad: 25 maj, 2022 | Nyhet, Toppnyheter

Båstad placerar sig i toppen bland kommunerna i Skåne i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mätning Löpande Insikt. I undersökningen mäter SKR servicen i kommunernas myndighetsutövning och i Båstad är företagare extra nöjda med bygglov och serveringstillstånd där vi hamnar på första respektive andra plats.

Löpande Insikt är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service. Undersökningen genomförs bland företagare som har haft ett ärende inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Båstads kommun har en hög kundnöjdhet totalt sett och får ett NKI på 79 i mätningen, en ökning sedan 2020 då NKI låg på 78.   

– Båstads kommun är tredje bäst i Skåne totalt sett. Det är ett väldigt glädjande resultat som jag är stolt över. Återigen har vi förbättrat vårt resultat. Detta visar att vi är på rätt väg, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

Inom området bygglov har vi högst NKI i Skåne och näst högst NKI inom området serveringstillstånd.

– Det är roligt att se att företagare uppskattar vårt arbete inom myndighetsutövningen. Undersökningen är ett viktigt redskap för oss och resultatet visar att vi behöver fokusera på miljö framöver för att öka kundnöjdheten ytterligare, säger Roger Larsson, samhällsbyggnadschef i Båstads kommun.

I undersökningen har företagare besvarat frågor som handlar om deras upplevelse av kommunens service, information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.  

– Vi har fått högst omdöme för bemötande. Där är vi också näst bäst totalt sett bland kommunerna i Skåne. Det är särskilt positivt att företagare uppskattar vårt bemötande eftersom vi vill uppfattas som den serviceinriktade och professionella myndighet vi är, säger Roger Larsson.

Tack till alla som har tagit er tid att svara på undersökningen. Era svar är värdefulla för oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Läs mer: Sveriges Kommuner och Regioner – Insikt

Click to listen highlighted text!