Click to listen highlighted text!

Barn och ungdomar är i behov av stödfamilj

Senast ändrad: 28 nov, 2019

Båstads kommun har i nuläget barn och ungdomar som väntar och är i behov av stödfamilj enligt Lagen och stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS. Därför söker vi dig/er som vill göra en värdefull insats för barn och ungdomar.

Som stödfamilj innebär det att man vid vissa tillfällen under kortare tid tar emot en person med funktionsnedsättning i sitt hem. Syftet med en stödfamilj är att erbjuda barnet eller ungdomen miljöombyte och/eller rekreation.

Då barn med funktionsnedsättningar oftast bor tillsammans med sina föräldrar, kan det finnas behov av avlastning så att föräldrarna räcker till i omsorgen övrig tid.

De som blir stödfamiljer inom LSS-området kommer att vara stödfamiljer för barn som har funktionsnedsättningar i form av exempelvis Downs syndrom, lindrig utvecklingsstörning eller autism.

En stödfamilj kan vara en familj eller en ensamstående person. Det viktiga är att du/ni kan erbjuda trygga vuxna med en stabil social situation.

Läs mer om uppdraget och din ansökan här

Click to listen highlighted text!