Click to listen highlighted text!

Avtackning av avgående politiker

Senast ändrad: 27 aug, 2019

16 avgående politiker avtackades förra veckan i Båstad. Kommunfullmäktiges ordförande Tomas Andersson (L) tillsammans med Jessica Andersson (S), 1:e vice ordförande, och Helena Stridh (BP), 2:e vice ordförande, delade ut diplom och tackade alla avgående politiker för deras engagemang och driv för Båstads kommun.

Click to listen highlighted text!