Click to listen highlighted text!

Avlösarservice och ledsagning inom äldreomsorgen begränsas

Senast ändrad: 23 mar, 2020

På grund av utökade restriktioner för personal i arbete så prioriterar Vård och Omsorg att utföra omvårdnadsarbete hos de äldre i vår kommun. Det innebär att det kommer bli begränsning avseende avlösarservice i hemmet. Även ledsagning till sociala aktiviteter kan begränsas. De äldre som berörs av detta kommer att få information via sin hemvård.

– Vi arbetar för att upprätthålla en god vård och omsorg där vi tillgodoser omvårdnadsbehovet i hemmet, säger Lena Täringskog, avdelningschef Vård och Omsorg.

Click to listen highlighted text!