Click to listen highlighted text!

E6 stängs tillfälligt av i samband med ekoduktbygge

E6 stängs tillfälligt av i samband med ekoduktbygge

Just nu bygger Trafikverket en ekodukt över E6 på Hallandsåsen. I samband med detta kommer trafiken att stängas av mellan trafikplats Hallandsåsen och trafikplats Hjärnarp under två helger i mars månad. 

E6 stängs av under dessa datum:

  • I södergående riktning den 12-15 mars, med start fredag kväll kl. 19.00 fram till måndag morgon klockan 06.00.
  • I norrgående riktning den 19-22 mars, med start fredag kväll klockan 19.00. fram till måndag morgon klockan 06.00.

Trafiken leds vid dessa tillfällen om via väg 105 och väg 1701.

Läs mer information i en nyhet från Trafikverket här

Sommarjobb för unga inom teater och kultur

Sommarjobb för unga inom teater och kultur

Är du mellan 16 och 18 år och intresserad av kultur, dans och teater? Till sommaren har ungdomar folkbokförda i kommunen, som är födda mellan 2003 och 2005, chansen att söka sommarjobb på Båstads kommun inom området kultur.

I sommar, under perioden vecka 25 till 28, erbjuds ett antal sommarjobbsplatser inom området kultur. En av de fyra arbetsveckorna är förlagd på kulturavdelningen på Båstads kommun och tre av veckorna vid Kulturskolan, där arbetet innefattar att ta fram en föreställning för barn under handledning av skolans dans- och dramapedagoger.

På sidan Lediga jobb, som du når via länken nedan, finns mer information om sommarjobb inom teater och kultur, om vem som kan söka, antalet platser och hur ansökan går till. Ansökan ska vara inskickad senast den 4 april. Förändringar i upplägget kan komma att ske, beroende på utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället.

Läs mer om sommarjobb inom teater och kultur här

Snart påbörjas byggnationen av den nya skolan i Västra Karup

Snart påbörjas byggnationen av den nya skolan i Västra Karup

2019 togs beslutet att en ny skola, med plats för både förskola och F-6-skola, ska byggas i Västra Karup. Den gamla skolan på platsen har nu rivits och inom de närmaste veckorna kommer byggnationen av den nya skolbyggnaden att påbörjas.

I Västra Karup kommer en ny skolbyggnad att stå färdig under sommaren 2022. Just nu pågår de sista förberedelserna innan byggnationen inom kort kommer igång.

– Nu utförs markarbeten för att förbereda för anläggande av grunden. Det känns väldigt roligt att rivningen har löpt på enligt planerna och att den etappen är avslutad, säger Sofia Boivie, fastighetsstrateg på Båstads kommun.

Den nya skolan blir en byggnad i två plan med förskola och F-6-skola samt gemensamma ytor, som bibliotek, slöjd och musiksal. Vid entrén kommer också en skolgemensam mötesplats i form av en gradäng att finnas, som bland annat kan användas som scen, sittplatser och trappa. Till utseendet kommer skolan att ha en utformning som från ovan påminner om en fågel med utsträckta vingar.

– Flera förslag togs fram till hur vi skulle disponera byggnaden på tomten och vi landande i det förslaget då verksamheten bland annat önskade en sammanhängande utemiljö, säger Sofia Boivie, och berättar vidare att den del som blir förskola är planerad utifrån SKR:s, Sveriges kommuner och regioners, funktionsprogram för förskolor för att kvalitetssäkra och skapa en bra miljö för både barn och personal.

Sammanlagt kommer cirka 5300 kvadratmeter att byggas och skolan kommer att ha plats för cirka 350 elever i grundskolan och 72 förskolebarn.

– Det blir moderna och uppdaterade lokaler. Det kommer också att bli möjlighet till en helt annan integration mellan förskola och skola där man följer barnet hela vägen, konstaterar Sofia Boivie.

Du som vill läsa mer och hålla dig uppdaterad i projektet kan ta del av mer information via projektets sida på kommunens webbplats.

Läs mer om den nya skolan i Västra Karup här

Byggnationen av den nya skolan i Västra Karup kommer inom
kort igång. Kostnaden i projektet för rivning och nybyggnation blir 130 miljoner kronor.

Nytt lekområde vid Förslövs skola är nu öppet för användning

Nytt lekområde vid Förslövs skola är nu öppet för användning

I samband med om- och tillbyggnationer vid Förslövs skola växer en ny utemiljö med lekmöjligheter för barnen fram. Sedan i måndags har ett lekutrymme på skolgården med bland annat en ny klätterställning öppnats upp för användning av alla barn på Förslövs skola och resten av kommunen.

Läs mer om om- och tillbyggnationerna vid Förslövs skola här

Glädjen var stor när barn under måndagen fick prova på lekområdet på skolgården vid Förslövs skola.

Personal inom räddningstjänsten får sin första dos av vaccinet

Personal inom räddningstjänsten får sin första dos av vaccinet

Den här veckan har de första vaccineringarna mot covid-19 påbörjats hos räddningstjänsten i Båstad. Under en period på två veckor kommer den personal som regelbundet åker på IVPA-larm att erbjudas den första dosen av vaccinet.

Det är den personal som åker på IVPA-larm, vilket står för I väntan på ambulans och är sjukvårdslarm där räddningstjänsten kallas först på platsen innan ambulans anländer, som nu erbjuds den första dosen av vaccinet mot covid-19. I Båstads kommun är detta samtlig utryckande personal.

Under de närmaste två veckorna kommer den första dosen vaccin att ges och den andra dosen om cirka tio veckor.

– Vi har mycket skyddsutrustning som vi har använt sedan ett år tillbaka med förkläde, visir, handskar och munskydd. Självklart kommer vi att fortsätta hålla en hög säkerhetsfunktion även framöver med skydd, men nu blir det lite lättare. Man minskar smittorisken, säger Pelle Pettersson, räddningschef på räddningstjänsten i Båstad.

Click to listen highlighted text!