Click to listen highlighted text!

Julhälsning från Thomas Andersson och Johan Olsson Swanstein

Julhälsning från Thomas Andersson och Johan Olsson Swanstein

Jul och nyår är nu runt hörnet och vi lämnar alldeles snart år 2021 bakom oss för att gå in i 2022. Nedan kan ni ta del av en hälsning från kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson och kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein där de önskar god jul och gott nytt år:

Varmt tack och en riktigt God Jul till er alla i Båstads kommun!

Med denna hälsning vill vi tacka medarbetare och förtroendevalda i Båstads kommun för ett mycket inspirerande samarbete under det gångna året. Vi vill också rikta ett tack till alla företagare, eldsjälar i kultur- och föreningslivet, och alla trevliga medborgare som vi har haft glädjen att lära känna.

För många av oss är julen en period av vila och förströelser, inte minst tillsammans med familjen. Hör man inte av sig till sina anhöriga vid någon annan tid på året gör man det till jul. Och tänk även på de som ni vet inte har så stor bekantskapskrets utan riskerar att bli ensam i jul. Slå en signal både till era vänner, släktingar och även till de som ni vet inte har så stor umgängeskrets.

Tyvärr är inte pandemin över så vi får hela tiden tänka på att hålla avstånd när vi möts, inte vara i alltför stora folksamlingar där trängsel kan uppstå. Träffas gärna utomhus, kanske för en promenad tillsammans. Och visa hänsyn till varandra både i tanke och handling.

Det är vår innerliga förhoppning att ni alla ska få en skön jul och nyårshelg!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR

Thomas Andersson, kommunfullmäktiges ordförande

Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande framför kommunhuset i Båstad.

Thomas Andersson och Johan Olsson Swanstein.

Konst från kommunens konstsamling ställs ut på Båstad konstgalleri

Konst från kommunens konstsamling ställs ut på Båstad konstgalleri

I samband med att det i år är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige ställer Båstads kommun ut konst från kommunens konstsamling på temat Kvinnan i fokus. Utställningen kommer att finnas tillgänglig att beskåda på Båstad konstgalleri mellan den 9 december och 10 januari.

I år är det 100 år sedan kvinnor fick rösta i ett riksdagsval för första gången och av den anledningen sätter kulturavdelningen kvinnan i fokus i en utställning som visas i konstgalleriet på Båstad bibliotek. Utställningen är tillgänglig under bibliotekets öppettider och har gratis entré.

– Vi är glada att kunna visa konst som är nyinköpt och konst som finns i vårt tidigare innehav under temat Kvinnan i fokus som har en naturlig anknytning till att det är 100 år sedan kvinnor fick rösta för första gången. Men vi vill också lyfta fram kvinnan i konsten både ur ett konstnärsperspektiv och ur ett jämställdhetsperspektiv där 100 år är en svindlande kort tid sedan den för oss helt självklara rätten för kvinnor att rösta infördes, säger Helene Steinlein, kulturchef på Båstads kommun.

Kultursamordnare Florence Rick med ett konstverk av Ola Sarri.

Utställningen Kvinnan i fokus kommer att finnas att beskåda på Båstad konstgalleri.
Här syns kultursamordnare Florence Rick med ett konstverk av konstnären Ola Sarri.

Café Biblos håller stängt över jul och nyår

Café Biblos håller stängt över jul och nyår

Under jul och nyår håller Café Biblos stängt. Caféet håller stängt över julhelgen, samt från den 27 december, och öppnar igen den 10 januari.

Köpmansgatans färdigställande firades med torgfest

Köpmansgatans färdigställande firades med torgfest

I januari 2020 påbörjades arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan. Nu är de sista ombyggnationerna klara, vilket firades med en torgfest på Lyckantorget i centrala Båstad under torsdagseftermiddagen.

Till dagens torgfest var allmänheten inbjuden att delta i firandet tillsammans med politiker och tjänstepersoner från kommunen. På programmet stod ett tal av kommunstyrelsens ordförande och en flagghissning för att markera projektets avslut, följt av mingel och fika med besökarna.

– Varmt välkomna till den här torgfesten för att högtidlighålla att vi är helt klara med projektet Köpmansgatan. Det var ett projekt som var ett mycket välkommet projekt och vi kan konstatera att arbetet blev väldigt välgjort. Från vår sida vill vi tacka alla inblandade parter. Det blev ett fantastiskt bra resultat, sa kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein i sitt inledande tal innan flaggorna hissades på Lyckantorget och projektet förklarades avslutat.

Örebäckens nya hängbro förklarades invigd

Örebäckens nya hängbro förklarades invigd

Under hösten har Båstads kommun anlagt en hängbro över Örebäcken vid Öresjön i Båstad med syftet att öka tillgängligheten runt sjön för områdets besökare. Hängbron står nu klar och på torsdagseftermiddagen var det dags för en invigning på plats vid Öresjön.

Den nya hängbron över Örebäcken är placerad vid bäckens mynning in till Öresjön och gör det enklare att ta sig fram för de som bor och vistas i området. Bron är nu sedan förra veckan helt färdig att använda, vilket uppmärksammades med en invigning under torsdagen.

Dagens ceremoni inleddes med ett tal av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein som pratade om hur den nya hängbron är ett tillskott till det omtyckta rekreationsområdet kring Öresjön.

– Den här platsen har inte varit så tillgänglig och det här är därför ett värdefullt tillskott för hela området som öppnar upp till Öresjön. Jag vill tacka alla som har varit med och bidragit och i synnerhet Johan och Ingemar för arbetet med ett fantastiskt initiativ. Det är kul när man kan gå från idé till handling, sa Johan Olsson Swanstein och syftade på Johan Mårtensson och Ingemar Lundström på Båstads kommun som drivit projektet.

Därefter berättade Johan Mårtensson, som är kommunens natur- och skogsförvaltare, om projektet som delvis har finansierats via Naturvårdsverkets bidrag för lokala naturvårdssatsningar, LONA.

– 2016 sökte jag ett LONA-projekt och fick igenom det. Vi gjorde då en vandringsslinga till Skummeslöv fram och tillbaka på 12 kilometer och gjorde ett tillägg till slingan runt denna sjö så att vi fick en naturupplevelse även här. Nu fick vi möjlighet att även bygga hängbron och det är fantastiskt roligt. Vi har också gjort en grillplats lite längre in och lyft själva området. Tack till alla som har gjort detta möjligt, sa Johan Mårtensson.

Slutligen klipptes bandet och Örebäckens hängbro förklarades invigd.

Click to listen highlighted text!