Click to listen highlighted text!

Ny app för att registrera schema och frånvaro vid förskola och fritidshem

Ny app för att registrera schema och frånvaro vid förskola och fritidshem

Har du barn i förskola eller fritidshem? Från och med tisdagen den 9 mars ska du använda appen Tieto Edu för att registrera schema för ditt/dina barn.

Från och med den 9 mars upphör registrering av barnschema via vår e-tjänst och ersätts av barnschema via appen Tieto Edu.

Med appen blir det enklare att registrera barnschema och kopiera schema till syskon. Det finns även en meddelandefunktion som skickar ut påminnelse när det är dags att registrera nytt schema. I appen kan du även registrera tillfällig frånvaro för ditt barn på förskola och fritidshem.

Läs mer information under sidan Förskola här

Tillsynsprojekt genomförs på hästgårdar under året

Tillsynsprojekt genomförs på hästgårdar under året

Under 2021 kommer miljöavdelningen att genomföra ett tillsynsprojekt gällande hantering av gödsel på hästgårdar. Projektet som Jordbruksverket initierat kommer att fokusera på uppföljning av lagstiftningen kring lagring, spridning och bortskaffning av hästgödsel samt hur gödsel i hagarna hanteras.

Hästen spelar en viktig roll på landsbygden, både som fritidsintresse och näringsverksamhet. Sverige är ett hästtätt land med mer än 350 000 hästar. Mycket gödsel på en liten yta kan påverka vattenmiljön negativt genom att näring från gödseln läcker ut i sjöar och vattendrag och bidrar till övergödning.

Syftet med tillsynsprojektet är att:
-Öka medvetenheten hos hästhållare och minska onödigt läckage av näringsämnen till vattendrag.
-Öka möjligheten till en enhetlig och effektiv tillsyn inom området.
-Samla in kunskap om hur hästgödsel lagras och hanteras i Sverige.

Under tillsynsbesöket kommer bl.a. följande att kontrolleras:
-Var och hur gödsel lagras.
-Var hästgödsel sprids.
-Var gödsel lämnas, om det lämnar gården.
-Hur hästgödsel hanteras i hagarna.

På de hästgårdar som ligger utanför kommunalt VA-område kommer även det enskilda avloppet att kontrolleras.

Vilka hästgårdar kommer att få besök?
De flesta gårdar som har fler än två hästar kommer att få besök under året. Innan besöket kommer du att få ett brev med mer information och förslag på tid för besöket.

Hur kan du som hästhållare förbereda dig?
Du kan förbereda dig inför besöket genom att ta del av det informationsmaterialet som Jordbruksverket sammanställt inför projektet. Har du koll på de olika punkterna i checklistan så är du väl förbered inför tillsynsbesöket.

Informationsmaterialet från Jordbruksverket hittar du här

Har du frågor om tillsynsprojektet är du välkommen att kontakta miljöavdelningen på samhallsbyggnad@bastad.se

Lättnader för de äldre på vård- och omsorgsboenden som har vaccinerats

Lättnader för de äldre på vård- och omsorgsboenden som har vaccinerats

Igår, den 25 februari, kom Folkhälsomyndigheten med besked om lättnader för vård- och omsorgstagare på särskilda boenden för äldre som har vaccinerats med två doser av vaccinet mot covid-19. Två veckor efter andra dosen kan nu den som har vaccinerats träffa symtomfria anhöriga och komma dem nära.

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att de äldre som har fått två doser av vaccin efter två veckor inte längre behöver vara lika försiktiga i kontakten med andra i hemmet. För att kunna skydda dem som inte ännu är vaccinerade påpekas dock vikten av fortsatt försiktighet hos både boende, besökare och personal. I Båstads kommun har rutiner tagits fram för att göra besöken på de särskilda boendena i kommunen så säkra som möjligt.

– Det är väldigt positivt med dessa lättnader och vi är glada att kunna öppna upp så att våra vård- och omsorgstagare kan möta sina anhöriga på ett närmare sätt. Men det är trots detta viktigt att fortsätta vara försiktig och tänka på att som anhörig inte komma på besök om man har symtom och inte vistas i de allmänna utrymmena. Tid för besök ska också bokas in i förväg. Vi fortsätter att iakttaga försiktighet, säger Christin Johansson, vård- och omsorgschef i Båstads kommun.

Läs mer information i en nyhet från Folkhälsomyndigheten här

 

Vid besök på särskilda boenden i Båstads kommun gäller

Nedan kan du läsa mer om vad som gäller vid besök på kommunens särskilda boenden för äldre:

  • Symtomfri anhörig/anhöriga bokar besök till respektive avdelning liksom tidigare.
  • Endast närmst anhörig/anhöriga har möjlighet att boka besök. Närmst anhörig/anhöriga kan variera beroende på hur vård- och omsorgstagarens livssituation ser ut.
  • Antal besökande på avdelningen bokas utifrån verksamhetens omständigheter så att personalen har möjlighet att både möta upp vid ankomst samt möjlighet att följa anhöriga ut efter besöket.
  • Personalen följer alltid besökare till och från vård- och omsorgstagarens lägenhet.
  • Vid ankomst till boendet ska besökaren sprita händerna samt använda munskydd till och från vårdtagarens lägenhet.
  • Inga anhörigbesök får ske i allmänna utrymmen.

Fjärrundervisning införs för enstaka klasser på Östra Karups och Förslövs skola

Fjärrundervisning införs för enstaka klasser på Östra Karups och Förslövs skola

Under onsdagen beslutade rektorer i samråd med skolchefen på Båstads kommun att årskurs 6 på Östra Karups skola kommer att gå över till fjärrundervisning från och med torsdag 18 februari. De elever som med kort varsel har haft möjlighet har redan undan onsdagen deltagit i undervisning hemifrån.

Även på Förslövs skola har man vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning. Från och med torsdag 18 februari bedrivs fjärrundervisning för en klass i årskurs 7. Anledningen är en hög sjukfrånvaro hos elever i klassen där de flesta av de frånvarande eleverna har förkylningssymptom. Fjärrundervisningen kommer att pågå resten av veckan. Information har gått ut på lärplattformen Unikum.

Snart dags för den digitala jobbmässan

Snart dags för den digitala jobbmässan

Den 4 mars anordnas regionens första digitala jobbmässa i ett samarbete mellan bland andra Båstads kommun, Båstad Turism & Näringsliv, Höganäs kommun och Ängelholms kommun. Mässan börjar nu närma sig och vi ställde därför några frågor till Erik Jansson från arbetsmarknadsenheten på Båstads kommun inför den 4 mars.

Finns det fortfarande möjlighet för företag att anmäla sig till att vara en del av mässan?

– Det har varit ett stort intresse och mässan är nu fullbokad. Samtidigt arbetar vi inom arbetsmarknadsenheten under hela året med att stärka arbetet med kompetensförsörjningen här på Bjäre. Har ditt företag ett rekryteringsbehov får du gärna kontakta oss så ser vi hur vi eventuellt kan hjälpa till.

Hur gör jag som besökare för att delta i den digitala jobbmässan?

– Innan du besöker mässan måste du registrera dig. Då får du bland annat länken till mässan som du kan använda från klockan 14 den 4 mars för att besöka alla 50 utställare. Du hittar bland annat länk till registreringen via arbetsmarknadsenheten i Båstads sida på Facebook eller Båstads kommuns webbplats.

Vad kan jag som besökare förvänta mig av mässan?

– Det är första gången vi anordnar en digital mässa och det är spännande även för oss att se hur mässan blir. Du kommer att möta 50 engagerade utställare inom väldigt varierade branscher från främst Båstad, Ängelholm och Höganäs kommuner. Totalt söker dessa minst 850 nya kollegor, både säsongsanställda, sommarjobbare och tillsvidareanställda.

– När du väl är inne på mässan kommer du att kunna gå runt bland montrarna och klicka dig in i de montrar du är intresserad av. I en digital monter kommer du sedan bland annat kunna chatta med företaget och skicka in intresseanmälningar/jobbansökningar.

Vad kan vara viktigt att tänka på inför mässan för mig som är arbetssökande?
– Du ska definitivt förbereda dig som om du går på en fysisk mässa. Det innebär att uppdatera ditt personliga brev och ditt CV och se till att du har sammanfogat dessa till en fil och att du sparat filen så att du lätt kommer åt den. Förbered dig genom att besöka de företag du är intresserad av och kom gärna på några frågor du vill ställa. Träna på hur du kort vill beskriva dig själv.

– Eftersom det är en digital mässa är det också viktigt att du ser till att den mobil, surfplatta eller dator du använder är laddad med ström, att du har en okej internetuppkoppling och att du är i en miljö där du kan koncentrera dig utan att bli störd. Vem vet, ett företag kanske vill ha en kort videointervju och därför bör du också se över din bakgrund, exempelvis att du inte sitter med ryggen mot ett fönster eftersom bilden blir mörk.

Hur kan jag hålla mig uppdaterad och ta del av information inför den 4 mars?

– Mässan arrangeras av Båstad, Ängelholm och Höganäs kommuner tillsammans med Båstad Turism & Näringsliv, Ängelholms Näringsliv samt Rögle BK och Grönvit hållbarhet. På alla webbplatser kommer det löpande läggas upp information.

– Här i Båstad kan du även ta del av löpande information genom Facebook-sidan Arbetsmarknadsenheten i Båstad. Det viktiga är dock att du registrerar dig så snart du har möjlighet för då kommer du att få den information du behöver via mail.

Läs mer och registrera dig till mässan här på arbetsmarknadsenhetens sida på bastad.se

Läs mer här på arbetsmarknadsenheten i Båstads kommuns Facebook-sida

Den digitala jobbmässan hålls den 4 mars men arbetsmarknadsenheten finns även tillgänglig resten av året, via kompetenshubben@bastad.se eller telefon 0431-770 51, för att ge stöd till arbetssökande.

Click to listen highlighted text!