Click to listen highlighted text!

Evakueringsboende inaktiverat

Evakueringsboende inaktiverat

Migrationsverket har meddelat Båstads kommun att man i närtid inte har behov av de akuta boendeplatser som kommunen har ställt i ordning åt ukrainare på flykt.

Båstads kommun har ställt i ordning ett antal evakueringsplatser i tron att man ska ta emot människor på flykt ifrån Ukraina. Migrationsverket har nu meddelat att behovet för akuta boendeplatser har minskat och de evakueringsboenden som Båstads kommun har anmält är inaktiverade.

– Lika ledsen som jag blir av att se alla dessa människor på flykt, lika glad blir jag av att se hur vi har kraftsamlat kring denna uppgift. Nu vill jag passa på att rikta ett sort tack till alla. Både anställda och frivilliga i civilsamhället har ställt upp på ett fantastiskt sätt. Nu ser det inte ut som att våra insatser behövs, men ingen vet hur situationen kommer att utvecklas, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör i Båstads kommun.

Informationsmötet för dig som är intresserad av uppdrag som volontär kommer att hållas som planerat i kommunhuset den 1 april, klockan 13.00. Ursprungstanken var volontärer till evakueringsboendet men nu kan det bli aktuellt med andra uppdrag kopplat till de ukrainska personer som befinner sig i kommunen.

Vill du hjälpa oss att hjälpa människor från Ukraina?

Vill du hjälpa oss att hjälpa människor från Ukraina?

Just nu förbereder vi oss på bred front för att kunna ta emot de ukrainska flyktingarna på ett bra sätt. Många har hört av sig till kommunen för att de vill hjälpa till. Nu söker vi volontärer till kommunens akutboende i Torekov.

Är du intresserad av att hjälpa oss att hjälpa människor från Ukraina? Det kan till exempel handla om att under några timmar ge medmänskligt stöd, spela ett spel eller gå en promenad tillsammans med någon. Genom att vara volontär gör du en viktig insats för andra människor utan att få betalt för uppdraget.

Alla volontärer måste kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret. Utdrag hämtar du på polisens webbplats.

Skicka din intresseanmälan till civilsamhalle@bastad.se Ange ditt namn, boendeort samt telefonnummer. Du måste även intyga att du har begärt ut ett utdrag ur belastningsregistret.

Det går också bra att kontakta kommunen via kundcenter.  

Informationsträff

Vi kommer att hålla en informationsträff för alla som är intresserade av att hjälpa till som volontärer.

NÄR: Fredagen den 1 april, klockan 13.00.
VAR: Kommunhuset, Vångavägen 2  i Båstad.

Vi söker även boendevärdar för anställning.  Här kan du läsa mer och ansöka om tjänsten.

Nytt från kommunfullmäktige – mars

Nytt från kommunfullmäktige – mars

Onsdagen den 16 var det återigen dags för kommunfullmäktige att samlas. Mötet inleddes med en tyst minut för folket i Ukraina. Här kan du läsa om några av ärendena som togs upp och även se hela mötet i efterhand.

”Låt oss gemensamt resa oss upp och låt våra tankar gå till Ukrainas folk som lider svårt i denna stund. Vi tänker på alla de som dödats och alla de som lever i fruktan och förtvivlan – genom att vi håller en tyst minut.”
Utdrag ur Thomas Anderssons (L), kommunfullmäktiges ordförandes, tal. Lyssna på talet i sin helhet i sändningen nedan.

 

Några av ärendena i korthet:

Svar på motion – Möjliggöra för pensionärer i Östra Karup och Västra Karup att få äta på skola eller äldreboende

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens ska utreda möjligheten för pensionärer i Östra Karup och Västra Karup att få äta på skola eller äldreboende.

Bjärepartiet står bakom motionen och syftet med insatsen är att motverka ensamhet och dålig kosthållning.

 

Utbetalning av partistöd 2022

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till partistöd för 2022. Fördelningen av partistödet baserar sig på Regler för partistöd. Regelverket innebär att varje parti som är representerat i kommunfullmäktige får 20 000 kronor i grundstöd samt 10 000 kronor per mandat som är tillsatt.

Förslag till partistöd:

Moderaterna – 120 000 kronor
Bjärepartiet – 110 000 kronor
Centerpartiet – 80 000 kronor
Socialdemokraterna – 80 000 kronor
Liberalerna – 60 000 kronor
Sverigedemokraterna – 50 000 kronor
Miljöpartiet – 40 000 kronor
Kristdemokraterna – 30 000 kronor

 

Medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att utreda de två medborgarförslag som skickats in till kommunen.

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunfullmäktiges ärendelista och så småningom även protokollet.

 

Här kan du se hela mötet i efterhand: 

Nytt från kommunstyrelsen – mars 2022

Nytt från kommunstyrelsen – mars 2022

Kommunstyrelsen beslutade bland annat om ett markanvisningsavtal för Hemmeslöv, svar på motion gällande möjligheten för pensionärer att få äta på skolor eller äldreboende samt utdelning av partistöd för 2022.

 

Markanvisningsavtal för Hemmeslöv 10:211 och 10:212

I slutet av november 2021 beslutade kommunstyrelsen att Inkluderande Fastigheter AB var vinnarna av markanvisningstävlingen gällande den sista byggrätten på Heden, etapp tre. Nu har kommunstyrelsen beslutat att godkänna markanvisningsavtalet för fastigheterna. Avtalet gäller under hela utbyggnadsprocessen fram tills att exploatören har levererat det de utlovade i sitt tävlingsbidrag.

 

Svar på motion – Möjliggöra för pensionärer i Östra Karup och Västra Karup att få äta på skola eller äldreboende

Bjärepartiet har lämnat in en motion där de vill att kommunen ska utreda möjligheten för pensionärer att äta på Västra och Östra Karups skolor samt på äldreboendet Åsliden i Östra Karup. Syftet med insatsen är att motverka ensamhet och dålig kosthållning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunen i uppdrag att utreda möjligheten.

 

Utbetalning av partistöd 2022

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till partistöd för 2022. Fördelningen av partistödet baserar sig på Regler för partistöd. Regelverket innebär att varje parti som är representerat i kommunfullmäktige får 20 000 kronor i grundstöd samt 10 000 kronor per mandat som är tillsatt.

Förslag till partistöd:

Moderaterna – 120 000 kronor
Bjärepartiet – 110 000 kronor
Centerpartiet – 80 000 kronor
Socialdemokraterna – 80 000 kronor
Liberalerna – 60 000 kronor
Sverigedemokraterna – 50 000 kronor
Miljöpartiet – 40 000 kronor
Kristdemokraterna – 30 000 kronor

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet den 16 mars.

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Fortsatt säkra besök på äldreboenden

Fortsatt säkra besök på äldreboenden

Merparten av restriktionerna har släppt i samhället men än är faran inte över. Inom vård och omsorg fortsätter vi att arbeta med försiktighetsåtgärder – allt för att minska risken för smittspridning av covid-19. För dig som vill besöka en boende på ett äldreboende är det bra att känna till att vi fortsätter med säkra besök.

För att skydda oss själva och andra från att smittas av covid-19 behöver vi hjälpas åt. Med anledning av det har vi vissa förhållningsregler när du kommer och besöker en närstående på ett äldreboende. Följande gäller:

  • Vi ser gärna att du fortsätter att föranmäla ditt besök.
  • När du besöker oss är det viktigt att du är symtomfri och att du spritar dina händer vid ankomst. Vi erbjuder även munskydd som en försiktighetsåtgärd för dig som vill använda det.
  • Du kan besöka din närstående både inomhus och utomhus. Inomhus sker besöken i den boendes lägenhet eller i avsett besöksutrymme.
  • Antalet besökare hos en boende samtidigt är inte begränsat men vi rekommenderar högst tre åt gången. På detta sätt har ni goda möjligheter att hålla avstånd till varandra.
  • Pågår det en smittspridning på äldreboendet avråder vi från icke nödvändiga besök.

Dörrarna är låsta på äldreboendet och personalen möter upp på överenskommen tid. Personalen följer dig sen till din närståendes lägenhet och tillbaka igen efter besöket. Samma rutiner gäller på alla äldreboenden i kommunen, inklusive korttidsboendet.

Vid vård i livets slutskede kontaktar du det aktuella boendet och pratar med enhetschefen eller sjuksköterskan.

Click to listen highlighted text!