Click to listen highlighted text!

Kontroll av VA-ledningar Förslöv

Kontroll av VA-ledningar Förslöv

Under perioden 15/2 – 19/3 (v 7-11) kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna i berört område är kopplade.
Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning (dvs en för regnvatten och en för avlopp), så måste även fastigheternas ledningar vara det. För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer NSVA med hjälp av rök och förgat vatten kontrollera var dagvattnet tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppslukt rekommenderar vi att vattenlås i fastigheterna är fyllda.
Man behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i husen. OBS: Varje fastighetsägare ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.
Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav som NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.
Vykort och informationsbrev har skickats ut till berörda fastighetsägare. https://www.nsva.se/driftinformation/kontroll-av-va-ledningar-forslov/

Startdatum: 2021-02-15 07:00
Beräknas klart: 2021-03-19 15:30
Berörda adresser: Stationsvägen m fl /  Se nedan karta
Vatten finns att hämta: Nej

 

Vattenläcka Glimmingevägen med omnejd, Västra Karup

Vattenläcka Glimmingevägen med omnejd, Västra Karup

På grund av en vattenläcka som uppkom i natt, är vattnet avstängt för angivna fastigheter. Lagningsarbete pågår. Nödvattensläp är inte mögligt pga kylan. NSVA hänvisar sina kunder till deras vattentankstationer i Torekov (Jungmansgatan) och i Förslöv (Profilvägen).
https://www.nsva.se/driftinformation/vattenlacka-glimmingevagen/

Startdatum: 2021-02-03 03:00
Beräknas klart: Hela dagen
Berörda adresser: Glimmingevägen 53-85. Stockarydsvägen 3,5, Lillarydsvägen 1-26 samt Hovgårdsvägen
Vatten finns att hämta: Nej

Uppdateringar
2021-02-03, kl 08:30: Avstängningsområdet måste utökas och sms har skickats ut till de kunder som NSVA har haft möjlighet att nå. Ytterligare områden kan komma att beröras under dagen. NSVA ber sina kunder i området att tappa upp vatten om möjligt. 

Akut vattenläcka i Västra Karup

Akut vattenläcka i Västra Karup

En akut vattenläcka har påträffats och lagningsarbetet beräknas påbörjas kl. 09:30 och nämnda fastigheter kommer att vara utan vatten under tiden.
NSVAs driftpersonal kommer att knacka på berörda fastigheter samt att de har skickat ut sms till dem som har anmält sitt mobilnummer till NSVA.
När vattnet kommer tillbaks kan det finnas luft i ledning samt att det är missfärgat. Detta är ofarligt. Spola igenom kallvattenkranarna tills vattnet blir klart igen. https://www.nsva.se/driftinformation/akut-vattenlacka-i-vastra-karup/
Startdatum: 2021-01-13 09:30
Beräknas klart: Under dagen
Berörda adresser: Hela Vällingbyvägen, Församlingsvägen 1 och Gästgivarevägen 1,2,3,4
Vatten finns att hämta: Nej 

Kundcenter stängt på grund av möte

Kundcenter stängt på grund av möte

Kundcenter kommer att ha stängt onsdagen den 13/1 mellan kl 15:30- 16:30 samt torsdagen den 14/1 mellan kl 12:00-14:00 på grund av möte.

Click to listen highlighted text!