Click to listen highlighted text!

Så tycker besökarna om bastad.se

Så tycker besökarna om bastad.se

Under en månad i somras genomförde Båstads kommun en enkätundersökning för att ta reda på hur besökarna på bastad.se upplever vår webbplats. Nu är resultatet klart och du kan ta del av det här.

I undersökningen fick besökarna bland annat svara på i vilken roll de besöker webben, hur nöjda de är med utseendet, innehållet och vad de är intresserade av när de besöker bastad.se. Totalt har 108 personer besvarat enkäten.

Resultat enkätundersökning

Undersökningen visar att de flesta som besöker bastad.se är i åldern 51-80 år och kvinnor. Endast 2,8 % är under 20 år. Oftast besöker användarna webbplatsen varje vecka eller varje månad och merparten bor i kommunen.

Flest besökare är intresserade av aktiviteter och evenemang, men även nyheter, kontaktuppgifter och öppettider liksom blanketter och e-tjänster är av stort intresse. Strax över hälften av alla besökare hittar vad de letar efter på webbplatsen. Några av skälen som uppges till att man inte hittar är upplevelsen av att webbplatsen är rörig, att information saknas och att vissa sidor inte är uppdaterade på länge.

Undersökningen visar också att våra e-tjänster för barnomsorg och bygglov används mest. 82,4 % av de som har svarat på enkäten anser att webbplatsen helt eller delvis innehåller den information som de behöver. Besökare som inte håller med har till största del svarat att gammal information finns kvar, att de önskar fler telefonnummer och tydlig aktuell information. Merparten tycker att informationen är förhållandevis lätt att förstå, medan inte lika många håller med om att informationen är aktuell och uppdaterad. Trots detta litar de flesta på informationen på webben. På frågan hur vi kan göra bastad.se bättre svarar en majoritet att sökfunktionen behöver förbättras, att informationen behöver uppdateras samt att gammal information bör tas bort.

Enkätundersökning – vad tycker du om vår webbplats (pdf, 273 kB).

Ny webbplats 2023

Bastad.se ska vara till största möjliga nytta för dig som besökare. För att möjliggöra detta och skapa en tillgänglig webb har Båstads kommun påbörjat arbetet med att ta fram en helt ny webbplats. Enkätundersökningen har varit en del i detta arbete och kommunen planerar att lansera nya bastad.se under 2023. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som tog sig tid att svara på undersökningen. Dina svar och synpunkter är viktiga i vårt fortsatta arbete.

Nu inleds översynen av kommunens miljö- och energiprogram

Nu inleds översynen av kommunens miljö- och energiprogram

I mars 2022 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en kommission för att göra översynen. Nu påbörjar miljö- och energikommissionen arbetet.

Kommissionens slutsatser kommer att sammanfattas i en offentlig rapport som presenteras för kommunstyrelsen i november/december.

– Jag är positiv till att arbetet med kommunens framtida miljö- och energiarbete nu har påbörjats. Översynen ska belysa kommunens målsättningar och föreslå förbättringar som kan stärka det lokala miljöarbetet, säger kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall.

Kommissionen är sammansatt av Charlotte Rosenlund Sjövall och består av nyckelpersoner från den kommunala förvaltningen, Båstadhem AB, Båstad turism och näringsliv, Bjäre klimatkonsortium samt en fristående forskare. Emma Lund, kvalitets- och hållbarhetssamordnare från Trivector har upphandlats som projektledare för kommissionen.

Träffpunkten öppnar i tillfälliga lokaler

Träffpunkten öppnar i tillfälliga lokaler

Träffpunktens verksamhet har varit stängd sedan lokalerna vid Lyckantorget drabbades kraftigt av skyfallet. På onsdag 31 augusti öppnar Träffpunkten i nya tillfälliga lokaler under tiden som den ordinarie lokalen renoveras.

Träffpunkten är en plats för återhämtning för dig över 18 år med psykiska besvär. Från och med onsdag är du välkommen att besöka oss i de nya lokalerna som finns i källarvåningen på Strandängsskolan (A-huset) vid Nygatan/Klinkerhögsvägen.

Träffpunkten har samma öppettider som tidigare:
Måndagar: 09.00 – 15.00
Onsdagar: 13.00 – 17.00
Fredagar: 09.00 – 15.00

Läs mer om Träffpunkten.

Välkommen!

Underrättelse om samråd – del av Hemmeslöv 5:14 m fl, Tuvelyckan etapp 2, område B och C i Hemmeslöv

Underrättelse om samråd – del av Hemmeslöv 5:14 m fl, Tuvelyckan etapp 2, område B och C i Hemmeslöv

Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 26 augusti till 5 oktober 2022.

Syftet med planförslaget är att skapa en så kallad blandstad genom en uppbruten kvartersstad med intima och trevliga gaturum i ett kollektivtrafiknära läge. Planförslaget möjliggör såväl bostäder, centrumverksamhet, vård, förskola, parkering samt parkområden för rekreation och dagvattenhantering. Nya gator och gång- och cykelvägar kommer att anläggas inom planområdet.

Här kan du läsa detaljplanen

Öppet hus på Kulturskolan

Öppet hus på Kulturskolan

På torsdag är det dags för öppet hus på Kulturskolan. Lyssna på livemusik, lär dig mer om Kulturskolan och prova på vårt utbud. Passa också på att gå vår tipspromenad med chans att vinna ett fint pris.

Kulturskolan i Båstads kommun är till för alla mellan 6-19 år som vill lära sig spela instrument, sjunga, spela teater, dansa eller utveckla sin konstnärliga ådra!

Välkommen på torsdag 25 augusti klockan 18.00–19.30 på Bokesliden 20.

Läs mer om Kulturskolan

 

Click to listen highlighted text!