Click to listen highlighted text!

Underrättelse om granskning – Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) i Hemmeslöv, Petersberg

Underrättelse om granskning – Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) i Hemmeslöv, Petersberg

Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 (fd 6:2) i Hemmeslöv, Petersberg är nu utställd för granskning under tiden 2022-05-10 till och med 2022-06-28.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering av blandad bebyggelse i form av centrumverksamheter, parkering, bostäder, skola, vårdboende samt befästa naturmark längs Stensån och intill Hemmeslövssjön inom planområdet.

Mer information om detaljplanen

Båstad är bäst i Skåne på myndighetsutövning inom bygglov

Båstad är bäst i Skåne på myndighetsutövning inom bygglov

Båstad placerar sig i toppen bland kommunerna i Skåne i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mätning Löpande Insikt. I undersökningen mäter SKR servicen i kommunernas myndighetsutövning och i Båstad är företagare extra nöjda med bygglov och serveringstillstånd där vi hamnar på första respektive andra plats.

Löpande Insikt är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service. Undersökningen genomförs bland företagare som har haft ett ärende inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Båstads kommun har en hög kundnöjdhet totalt sett och får ett NKI på 79 i mätningen, en ökning sedan 2020 då NKI låg på 78.   

– Båstads kommun är tredje bäst i Skåne totalt sett. Det är ett väldigt glädjande resultat som jag är stolt över. Återigen har vi förbättrat vårt resultat. Detta visar att vi är på rätt väg, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

Inom området bygglov har vi högst NKI i Skåne och näst högst NKI inom området serveringstillstånd.

– Det är roligt att se att företagare uppskattar vårt arbete inom myndighetsutövningen. Undersökningen är ett viktigt redskap för oss och resultatet visar att vi behöver fokusera på miljö framöver för att öka kundnöjdheten ytterligare, säger Roger Larsson, samhällsbyggnadschef i Båstads kommun.

I undersökningen har företagare besvarat frågor som handlar om deras upplevelse av kommunens service, information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.  

– Vi har fått högst omdöme för bemötande. Där är vi också näst bäst totalt sett bland kommunerna i Skåne. Det är särskilt positivt att företagare uppskattar vårt bemötande eftersom vi vill uppfattas som den serviceinriktade och professionella myndighet vi är, säger Roger Larsson.

Tack till alla som har tagit er tid att svara på undersökningen. Era svar är värdefulla för oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Läs mer: Sveriges Kommuner och Regioner – Insikt

De får pris för Årets eldsjäl och Nolatopris

De får pris för Årets eldsjäl och Nolatopris

Varje år delas priserna Årets eldsjäl (tidigare ungdomsledarpriset) och Nolatopriset ut i Båstads kommun till framstående eldsjälar respektive bästa idrottsprestation. Det är nu klart att priset för Årets eldsjäl går till Inga Olsson från Förslövs IF och Greger Jinnemo från Grevie GIK. Årets Nolatopris går till tennisspelaren Vincent Almroth från Båstads Tennissällskap.

Priserna delas ut i samband med den årliga Näringslivsfesten i maj.

Årets eldsjäl

Årets eldsjäl är ett pris som delas ut till eldsjälar i Båstads kommun som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling. Priset består av ett stipendium på 10 000 kronor per pristagare.

Årets pristagare av Årets eldsjäl är Inga Olsson från Förslövs IF och Greger Jinnemo från Grevie GIK som får priset med beskrivningarna och motiveringarna:

”Inga Olsson är en av de eldsjälar som år från år lägger ner väldigt mycket av sin tid för att säkerställa att ideella idrottsföreningar kan fortsätta sin kärnverksamhet. Inga har under många år varit en engagerad ledare, suttit i styrelsen som kassör, men i praktiken även fungerat som kanslist för Förslövs IFs verksamhet. Hon har under många år koordinerat driften av fotbollsanläggningen i Förslöv och är en klar drivkraft för alla de initiativ och projekt som krävs för att föreningen ska hålla sin anläggning i toppklass. En stor del av allt det arbete hon lägger ner har varit för att underlätta och förenkla för andra ledare att bedriva föreningens verksamhet. Det är personer som Inga som gör att den ideella föreningsverksamheten kan fungera och att barn och unga får möjlighet till en meningsfull sysselsättning. Inga Olsson personifierar Förslövs IF och hennes mångåriga insats är väl värd att uppmärksamma.”

”Greger Jinnemo har sedan 1985 varit ledamot i Grevie GIKs styrelse. Han kom i kontakt med föreningen tack vare sin hustru Vanja som spelade i damlaget, fångades upp av valberedningen och valdes in som ledamot i Grevie GIKs styrelse vid årsmöte i december 1985. Året därefter tog Greger över rollen som kassör i föreningen och har alltså i över 35 år (!) skött Grevie GIKs ekonomi på ett fantastiskt sätt så att ”munnen alltid rättats efter matsäcken”. Greger är en centralfigur i verksamheten och är med sitt stora Grevie-hjärta och sin integritet en ovärderlig kugge i föreningen. På Grevies hemmamatcher i fotboll ser Greger bland annat till att både kiosk och entré har nödvändiga kassor och oftast är det han själv som är speaker. En starkt bidragande orsak till att Grevie GIK kan ha en välskött anläggning och bedriva verksamhet från barngymnastik och ungdomsidrott till senioraktiviteter är att det finns eldsjälar som Greger, som år ut och år in arbetar tillsammans ideellt för föreningen”.

Nolatopriset

Nolatopriset delas ut för bästa idrottsprestation eller till framstående föreningsledare i Båstads kommun. Syftet med priser är att uppmuntra och premiera ungdomar, som har sina rötter i kommunen, till bra idrottsprestationer. Priset består av ett stipendium på 10 000 kronor.

Årets Nolatopris tilldelas Vincent Almroth med beskrivningen och motiveringen:

“Vincent är en mycket ambitiös, målinriktad och duktig junior. Vincent har ett stort spel och en positiv utvecklingskurva fysiskt, tekniskt och resultatmässigt under 2021. Vincent har nyligen tagits ut till Svenska Tennisförbundets sex juniorlandslagsläger under 2022 för 13-åringar samt till den grupp som kommer att representera Sverige vid sommarens Nordiska Juniorlandskamp”.

 

 

Upplev kultur i natur längs banvallen

Upplev kultur i natur längs banvallen

Den 23 april fylls delar av banvallen och Sinarpsdalen med sagovandring, konst och olika sorters kultur- och naturupplevelser när projektet Kultur i natur är tillbaka för andra året i rad.

– Vår vision och ambition är att banvallen ska vara en attraktiv plats där man kan uppleva natur och kultur på ett harmoniskt och respektfullt sätt, säger Helene Steinlein, kulturchef.

Mellan klockan 10.00-15.00 den 23 april kan besökare bland annat ta del av tipsrunda, sagovandring, konstutställning och en vandring med Naturskyddsföreningen.

En annan stor händelse under dagen är invigningen av ett nytt konstverk skapat av Cecilia Kraitz. Konstverket ska placeras längs banvallen ovanför Skogsträdgården vid Sinarpsdalen. Konstverket är en cirka 210 centimeter hög skulptur i cortenstål och keramik med ett stenblock i granit från Båstad.

Programpunkter och hålltider:

  • 10-15.00 – Delta i bibliotekets tipsrunda
  • 11.00 – Vandring med Naturskyddsföreningen med start vid svarta ladan till Sinarpsdalen
  • 11.30-12.15 – Sångvandring med kulturskolan – ta med medhavd fika
  • 12.25-12.50 – Musik med kulturskolans elever
  • 13.00 – Avtäckning av Cecilia Kraitz skulptur ”Dimension” på banvallen
  • 13.30-14.15 – Sagovandring med sång, dans, drama och musik tillsammans med kulturskolans elever och pedagoger

Under dagen kan du som besökare se och lära dig mer om konstnärer på Bjäre via en digital utomhuskonstrunda på banvallen. Du får också möjlighet att höra kommunens naturvårdsförvaltare, Johan Mårtensson, berätta om våtmarksprojekt i kommunen.

Varmt välkomna till Sinarpsdalen!

Insamling av avfall på Bjäre

Insamling av avfall på Bjäre

Under våren kan du under olika tillfällen lämna ditt avfall när NSR AB kommer till Bjäre.

För att öka servicen och bredda utbudet av återvinningstjänster för dig som bor på Bjäre startar nu NSR upp sin nya återvinningstjänst MÅNA: Mobil Återanvändning Nära Användaren.

Första stoppet är på Förslöv stationsområde söndagen den 10 april mellan klockan 11-14. Då kan du bland annat lämna farligt avfall, elavfall och mindre mänger av visst grovavfall.
Detaljerad information om vad du får lämna och annat som är viktigt att tänka på 

Har du trädgårdsavfall som du vill bli av med?
Söndagen den 17 april är NSR AB åter på Bjäre för att samla in ditt trädgårdsavfall. Passa på att lämna kvistar, grenar, löv eller gräsklipp till deras trädgårdsbilar. Du som abonnerar på ett trädgårdskärl kan passa på att tömma det en extra gång.
Insamling av trädgårdsavfall på Bjäre

NSR AB startar upp sin nya återvinningstjänst MÅNA: Mobil Återanvändning Nära Användaren.

Click to listen highlighted text!