Click to listen highlighted text!

Informationskväll om droganvändning bland unga

Informationskväll om droganvändning bland unga

Båstads kommun bjuder in till en gratis informationskväll kring droganvändning bland unga. Informationen riktar sig främst till föräldrar men även andra som är intresserade.

Torsdagen den 7 april bjuds allmänhet in till Aulan på Akademi Båstad Gymnasium klockan 18.00-19.30 för att ta del av information om droganvändning bland unga.

Syftet med kvällen är att informera och vägleda föräldrar i Båstads kommun. Under kvällen kommer personal från polisen, socialtjänsten och Maria Skåne Nordväst vara på plats för att berätta mer om sitt arbete.

Informationskvällen hålls vid ett tillfälle och vänder sig främst till föräldrar men även andra som är intresserade. Vår förhoppning är att kvällen kommer ge tillräckligt med information kring droger och missbruk så att vi tillsammans kan kämpa för ett drogfritt samhälle.

Välkommen att delta!

Åter dags för demokratidag i Båstads kommun

Åter dags för demokratidag i Båstads kommun

Lördag den 9 april välkomnas allmänhet till en dag där vi firar hundraårsminnet av demokratins genombrott i Sverige – när kvinnor fick rösträtt och blev valbara.

– Vi kommer att lyfta de kvinnor som var de första att väljas in i våra fullmäktigesamlingar, säger Thomas Andersson, kommunfullmäktiges ordförande och initiativtagare till demokratidagarna.

Årets demokratidag genomförs i samarbete mellan Båstads kommun och Fredrika Bremerförbundets lokalkrets i Båstad lördagen den 9 april i Agardhsalen på biblioteket i Båstad.

– Vi uppmärksammar och hyllar de första folkvalda kvinnorna i vår kommun genom en utställning och inspirerande föredrag. Tillsammans har vi letat i arkiv, kontaktat släktingar och lagt upp innehållet i vår demokratidag. Detta samarbete är ett fint exempel på hur vi kan tillsammans utveckla engagemanget för vår demokrati och för att skapa ett hållbarare samhälle. För kan vi inte inkludera våra medborgare i att skapa ett bra samhälle så blir det mindre folkstyre och mer marknad och experter, säger Thomas Andersson.

– Vi hoppas både kunna inspirera och informera om de lokalpolitiska pionjärer som banade vägen för dagens demokratiserade Sverige, säger Jessica Arvidsson, Fredrika Bremerförbundet i Båstad.

Båstads kommun beslöt 2019 att uppmärksamma demokratin i vårt land. Detta genom att årligen ha en demokratidag. Den första gick av stapeln i mars 2020 där vi uppmärksammade yttrandefriheten i Sverige och i världen genom en satirutställning. I november 2021 uppmärksammades Båstads kommun 50 år och samtidigt hyllades demokratins hjältar.

– Fullmäktiges presidium ansvarar för att bevaka och utveckla demokratin i vår kommun. Engagemanget i demokratifrågor är stort. Vi har högt valdeltagande och svenskarna är överlag ganska nöjda med demokratin. Vi tycker att vi kommit en bit på väg, men den moderna demokratin är fortfarande ung. Och orostecken finns! Det brutala kriget i Ukraina påminner oss om att demokratin och friheten snabbt kan släckas i ett land.

– Därför känns det bra att vi i Båstad årligen uppmärksammar vår demokrati, just genom en demokratidag. Vi ska inte ta demokratin för självklar. Alla folkvalda kvinnor och män lägger ner stort arbete och engagemang för att skapa ett lokalsamhälle som är bra att bo, leva och verka i, säger Thomas Andersson och Jessica Arvidsson.

Varmt välkommen till årets demokratidag.

 

Program

9.30 – 10.00       Samling över kaffe och fralla

10.00 – 10.45     Det politiska arbetet på 50- och 60-talen i våra kommuner

10.45 – 11.00      Paus

11.00 – 11.45      Presentation av våra första folkvalda kvinnor i våra kommuner

11.50 – 12.00      Invigning av utställningen ”Våra första folkvalda kvinnor”

Click to listen highlighted text!