Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunfullmäktige – juni 2022

Nytt från kommunfullmäktige – juni 2022

Onsdagen den 19 maj var det återigen dags för kommunfullmäktige att samlas. Dagordningen bestod bland annat av beslut om tidigareläggning och utökning av Östra Karups skola. På mötet prisades också sjuksköterskorna/distriktssjuksköterskorna för årets arbetsplats.

Mötet inleddes i vanlig ordning med att månadens person eller organisation utsågs.

Här hittar du en sammanfattning av några av de ärenden som kommunfullmäktige beslutade om. Alla ärenden hittar du i kommunens diarium.

 

Utbyggnad Östra Karups skola

Östra Karups skola ska byggas om till en tvåparallellig skola och ska stå klar 2025. Beslutet togs av fullmäktige på onsdagskvällen.

Elevantalet ökar i Östra Karup. Idag går det 186 barn på Östra Karups skola och verksamheten upplever sig redan idag vara begränsade lokalmässigt. Under verksamhetsåret 21/22 ökade elevantalet med 17 elever och inför kommande verksamhetsår bedöms elevantalet öka ytterligare. Utifrån från det rekommenderade måttet om 25 elever per klass krävs en utbyggnad om sju klassrum och till detta specialsalar. Med hänvisning till den förväntade ökningen av antalet elever har förvaltningen föreslagit att processen ska tidigareläggas där förstudien inleds 2022, planarbetet genomförs 2023, byggnationen påbörjas 2024 och slutförs 2025.

I samband med en om- och nybyggnation kan de provisoriska modulerna avvecklas.

Tjänsteskrivelse: Utbyggnad Östra Karups skola

 

Ungdomsbiljett för folkbokförda elever i Båstads kommun

Skånetrafiken har erbjudit kommuner i Skåne att köpa ungdomsbiljetter istället för skolbiljetter. Den befintliga skolbiljetten köps av kommunen till de elever på gymnasiet som uppfyller kraven för skolskjuts. Skolbiljetten gäller på vardagar och under skolterminerna.

Ungdomsbiljetten gäller i hela Skåne, alla dagar och tider inklusive sommarlovet och för samtliga folkbokförda ungdomar i det åldersintervall som kommunen väljer.

Fullmäktige beslutade att Båstads kommun ska införa ungdomsbiljett för gymnasieåldrarna under 2022.

Tjänsteskrivelse: Ungdomsbiljett för folkbokförda elever i Båstads kommun

 

Förslag till inrättande av nya utskott i kommunstyrelsen

Förvaltningen har, på uppdrag av kommunfullmäktige, arbetat med översyn av den politiska organisationen sedan 2020. Under arbetets gång har kommunstyrelsens arbetsformer varit föremål utredning, där det framkommit att styrelsens ansvarsområde är omfattande.

För att hantera det omfattande ansvarsområdet beslutade fullmäktige att det ska inrättas två nya utskott: Plan- och exploateringsutskott och kultur- och fritidsutskott. Genom tillskapande av nya utskott öppnas möjligheten upp för kommunstyrelsens arbetsutskott att fokusera på bland annat på styrning, uppsikt och strategiska frågor.

Förändringarna kommer leda till att ansvaret för beredning av kommunstyrelsens ärenden delas upp på flera utskott. Utskotten kommer sinsemellan att följa upp sina områden och därmed stärks uppföljningen av kommunstyrelsens ansvarsområden.

Tjänsteskrivelse: Förslag till inrättande av nya utskott i kommunstyrelsen

 

Årets arbetsplats

Fyra av kommunens arbetsplatser nominerades tidigare i år till utmärkelsen Årets arbetsplats; Hemstödsteamet Norr, Vuxenenheten, Individ och familj, sjuksköterskorna/distriktssjuksköterskorna och Arbetsmarknadsenheten.

På fullmäktige avslöjades det att det var sjuksköterskorna/distriktssjuksköterskorna som fick pris för årets arbetsplats. Kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall delade ut priset på 25000 kronor.

 

Fullmäktige gav också svar på motionen om ett tillagningskök på Haga Park samt motionen om att inrätta ett klimatråd i nordvästra Skåne.

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunfullmäktiges ärendelista och så småningom även protokollet.

Underrättelse om granskning – Detaljplan för del av Båstad 109:2, Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen mfl

Underrättelse om granskning – Detaljplan för del av Båstad 109:2, Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen mfl

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med ytterligare friliggande villor samt sammanbyggda hus i området samtidigt som de sociala och ekologiska värdena i området höjs och förutsättningarna för ekosystemtjänster förbättras. Den tillkommande bebyggelsen ska inordna sig i den befintliga bebyggelsestrukturen.

Vill du veta mer om detaljplanen? Se alla pågående detaljplaner.

Nytt från kommunstyrelsen – juni 2022

Nytt från kommunstyrelsen – juni 2022

Årets arbetsplats, införande av ungdomsbiljett för gymnasieåldrar under 2022 och utredning av framtidens räddningstjänst är några av de ärenden kommunstyrelsen diskuterade på senaste mötet.

Årets arbetsplats

Tidigare i år kunde medarbetarna inom Båstads kommun nominera Årets arbetsplats för 2021. Arbetsplatsen skulle ha bidragit till Båstads kommuns utveckling kopplat till kommunens mål och vision. Arbetsplatsen skulle också uppfylla olika kriterier för att kunna vinna.

Fyra olika arbetsplatser blev nominerade, Hemstödsteamet Norr, Vuxenenheten, Individ och familj, Hemsjukvården (Sjuksköterskorna) och Arbetsmarknadsenheten.

HR-avdelningen hade i uppdrag att utse finalister. Finalisterna blev Vuxenenheten, Sjuksköterskorna och Arbetsmarknadsenheten.

Kommundirektörens ledningsgrupp har utsett en vinnare som presenterades för kommunstyrelsen idag den 7 juni. Priset på 25000 kronor för årets arbetsplats 2021 lämnas över vid kommunfullmäktige den 15 juni 2022.

Tjänsteskrivelse – Årets arbetsplats

 

Framtidens räddningstjänst i Båstad

Förvaltningen fick i december 2021 i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda alternativ på kommunens framtida räddningstjänst. Prospero Management AB fick uppdraget att göra utredningen som skulle belysa olika alternativ på organisationsformer som i egen regi, genom samverkan i gemensamt kommunalförbund eller en annan form av samverkan.

Utredningen är nu klar och bedömningen är att Båstads kommun bör söka en mer utvecklad samverkan för att långsiktigt kunna lösa räddningstjänstuppdraget främst avseende ny lagstiftning och förändrad riskbild i samhället. Utredaren föreslår att kommunen ansluter sig som medlemskommun till kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV).

För att få svar på vad det innebär organisatoriskt och ekonomiskt vid ett eventuellt medlemskap behövs en dialog inledas med RSNV.

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen ska få i uppdrag att inleda en dialog med Räddningstjänsten Skåne Nordväst för svar på organisatoriska och ekonomiska konsekvenser vid ett eventuellt medlemskap i kommunalförbundet.

Tjänsteskrivelse – Framtidens räddningstjänst i Båstad

 

Ungdomsbiljett för elever folkbokförda i Båstads kommun

Skånetrafiken har erbjudit kommuner i Skåne att köpa ungdomsbiljetter istället för skolbiljetter. Den befintliga skolbiljetten köps av kommunen till de elever på gymnasiet som uppfyller kraven för skolskjuts. Skolbiljetten gäller på vardagar och under skolterminerna.

Ungdomsbiljetten gäller i hela Skåne, alla dagar och tider inklusive sommarlovet och för samtliga folkbokförda ungdomar i det åldersintervall som kommunen väljer.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

– att Båstads kommun inför ungdomsbiljett för gymnasieåldrarna under 2022.

– att finansiering för 2022 sker genom en ramväxling från Utbildningsnämnden med 1000 tkr till kommunstyrelsen och 600 tkr finansieras av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

– att helårseffekten för införandet av ungdomsbiljett för gymnasieåldrarna beaktas i kommande budget 2023

Tjänsteskrivelse – Ungdomsbiljett för elever folkbokförda i Båstads kommun

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

 

Gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga

Gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga

I sommar finns det massor av roliga gratisaktiviteter för barn och unga.

Mellan juni och augusti kan du mellan 6-15 år prova på friidrott, padel, tennis, golf, drejning, bowling, konstvandring, segling och mycket mer. Sommarens aktiviteter är många och vi hoppas att du hittar något som passar just dig.

Ta del av hela programmet i dragspelen här nedan. Här finns också aktiviteter för dig mellan 16-18 år.

Fira nationaldagen i hembygdsparken i Boarp, för alla åldrar

Datum: 6 juni

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Hembygdsparken i Boarp

För vem: För alla åldrar

Den 6 juni bjuder Båstads kommun och Bjäre Härads hembygdsförening in till ett traditionsenligt nationaldagsfirande med tal, underhållning och roliga aktiviteter i Hembygdsparken i Boarp.

Firandet startar klockan 13.00 – välkommen!

Klockan 14.30-15.00 spelas teaterföreställningen ”Våga vägra vara rädd”. Möt vampyren Valentin von Törst ger röst till tröst genom finurliga texter och interaktiva utmaningar för stora som små. För barn i åldern 4-8 år och tillhörande vuxen.

Cirkusskola, 8-16 år

Datum: 11 – 16 juli

Tid: 09.00-12.00

Plats: Idrottshallen i Förslöv

För vem: För dig mellan 8-16 år

Övrigt: Föranmälan krävs.

Vill du lära dig att jonglera, akrobatik, gå på lina eller testa livet som clown? Den 11-13 juli erbjuds endagskurser och den 14-16 juli erbjuds en tre-dagars kurs som avslutas med en show för familj och vänner.

Anmäl dig till magnus.andersson@bastad.se

Stand Up Paddling, 7-16 år

Datum: 5, 7, 12 och 14 juli

Tid: 13:00 (7-12 år), 15.00 (12-16 år)

Plats: Malenstranden nedanför Malenbadet

För vem: För dig mellan 7-16 år

Övrigt: Föranmälan krävs

Prova på Sup med Båstad Kite. Ta med badkläder och gärna egen flytväst. För att delta krävs simkunnighet. Platserna är begränsade. Boka din plats redan nu till ingrid@bastadkite.se

Båstad padelklubb – prova på, för alla åldrar

Datum: 20 juni: kl. 15-16 lågstadiet, kl. 16-17 mellanstadiet

Datum: 21 juni: kl. 15-16 lågstadiet, kl. 16-17 mellanstadiet

Datum: 22 juni: kl. 15-16 högstadiet, kl. 16-17 högstadiet

Plats: Båstad Hamn

Kom och testa padel med Båstad Padelklubb! Vi håller till på Sveriges första utomhusbana vid hamnen i Båstad och ger dig chansen att testa den snabbast växande idrotten i Sverige. Paddel är ganska enkelt att lära sig och vi anpassar aktiviteten efter kunskap hos deltagarna vilket gör att alla är välkomna att anmäla sig. Tränare kommer att finnas på plats och padelracketar finns att låna för de som vill.

Båstad padelklubb – prova på, speciellt för dig med funktionsvariation

Datum: 23 juni

Tid: 15.00-16.00, 16.00-17.00

Plats: Båstad Hamn

För personer med funktionsvariation

Kom och testa padel med Båstad Padelklubb! Vi håller till på Sveriges första utomhusbana vid hamnen i Båstad och ger dig chansen att testa den snabbast växande idrotten i Sverige. Paddel är ganska enkelt att lära sig och vi anpassar aktiviteten efter kunskap hos deltagarna vilket gör att alla är välkomna att anmäla sig. Tränare kommer att finnas på plats och padelracketar finns att låna för de som vill.

Kitesurfing, 7-16 år

Datum: 9, 11 juli

Tid: 13:00 och 15:00

Plats: Stranden nedanför mellanvägen i Hemmeslöv

Åldrar: För dig mellan 7-16 år

Övrigt: Föranmälan krävs

Testa på kitesurfing med Båstad Kite som ett första steg. Kitesurfingen kommer vara på land med en liten övningskite utan risk för att någon flyger bort. Det behövs inga badkläder eller flytväst.

Bokning sker till ingrid@bastadkite.se

Gratis simskola, för dig född 2015 och 2016

Plats: Malenbadet i Båstad, Segelstorps simbassäng, Torekovs simbassäng

För vem: För dig född 2015 och 2016

Övrigt: Anmälan krävs

För barn och unga som är födda 2015 och 2016 och som går i förskola/skola i Båstads kommun. Det finns simskolor på Malenbadet i Båstad, Segelstorps simbassäng och vid Torekovs simbassäng.

Anmälan görs på Båstads kommuns webbplats: https://www.bastad.se/uppleva-och-gora/motion-och-fritid/simskola/

Gratis inträde på Malenbadet, 6-15 år

Datum: Torsdagar vecka 24, 25, 31 och 32

Tid: 09.00 – 18.00

Plats: Malenbadet, Båstad

För vem: För dig mellan 6 – 15 år

Gratis bad på torsdagar vecka 24, 25, 31, 32 för dig mellan 6-15. En vårdnadshavare får gå med in gratis dessa dagar. 

På Malenbadet finns en stor lek- och plaskbassäng med rutschkanor, val, bubbelfontäner och badleksaker, lekplats med olika gungor, undervisningsbassäng, en större och häftig vattenrutschkana för hela familjen och framför allt den stora 50 meters poolen med friskt och skönt havsvatten.

Bio Scala

EMILY OCH DEN MAGISKA RESAN

Söndag 26 juni 15:00

Söndag 17 juli 15:00

En dag hittar Emily en förtrollad kista med en magisk sagobok och hon blir på något mystiskt sätt förflyttad till sagans värld Faunutland.

Där träffar hon den förvirrade men mycket snälla fen Nightinglar och det underliga jättemonstret Belorac.

Emily och den magiska resan är ett charmigt äventyr med en fantasieggande historia för hela familjen.

Svenska duon Jenny Lampa (som även spelar fen Nightinglar) och Marcus Ovnell står för manus, regi och produktion.

Inspelningen ägde rum i Skåne och paret bakom filmen är bosatta i Förslöv!

1 tim 25 min. Från 7 år (barntillåten i vuxet sällskap). Svenskt tal.

 

SONIC 2

Söndag 3 juli 15:00

Söndag 24 juli 15:00

Världens blå favoritigelkott är tillbaka för ett äventyr på nästa nivå i “Sonic the Hedgehog 2”.

Efter att ha bosatt sig i Green Hills, är Sonic ivrig att bevisa att han har det som krävs för att bli en sann hjälte. Hans chans kommer när Dr. Robotnik återvänder, denna gång med en ny partner, Knuckles, på jakt efter en smaragd som har makten att förgöra civilisationer. Sonic slår sig ihop med sin egen sidekick, Tails, och tillsammans ger de sig ut på en världsomspännande resa för att hitta smaragden innan den hamnar i orätta händer.

2 tim. Från 7 år (barntillåten i vuxet sällskap). Svenskt tal.

 

TUFFA GÄNGET

Söndag 10 juli 15:00

Söndag 31 juli 15:00

Aldrig har fem vänner varit så ökända som Tuffa Gänget.

Men när gänget, efter otaliga kupper och åratal av att ha varit världens mest efterlysta skurkar, slutligen fångas, ingår de ett avtal: Tuffa Gänget ska bli goda medborgare. Men klarar de att bli… Snälla Gänget?

1 tim 40 min. Barntillåten. Svenskt tal.

 

Biografen öppnar 20 min innan visningen, förbokning behövs ej.

På bion kan du köpa godis, snacks och kalla drycker.

Scala Biografen i Båstad, Kyrkogatan 21 (bakom turistbyrån)

www.scalabiografen.se

info@scalabiografen.se

0431-369730

Sommarfotbollsskola i Västra Karup, 8-12 år

Datum: 4 – 8 juli

Tid: 09.00 – 12.00

Plats: Västra Karup

Åldrar: För dig mellan 8-12 år

Övrigt: Föranmälan krävs

Vår uppskattade sommarfotbollsskola genomförs under förmiddagar under en vecka i juli. Vi blandar fotbollsövningar med lekar och pausar efter halva förmiddagen för fruktfika. Skolan leds av äldre ungdomar i föreningen.

Inga förkunskaper krävs. Begränsat antal deltagare. Anmäl dig senast den 1 juli. Anmälan sker på Västra Karup IF:s webbplats: https://www.svenskalag.se/vkif-karupiad

Karupiad, 9-15 år

Datum och tid: 27 juli, klockan 14.00-19.00, för dig mellan 9-12 år

26 juli, klockan 14.00-19.00, för dig mellan 13-15 år

Plats: Västra Karup

Åldrar: För dig mellan 9-15 år

Övrigt: Föranmälan krävs

Alla delas in i lag med 4-6 deltagare. Tävlingarna testar individuella förmågor men också samarbete i laget. Tävlingsmomentet finns där men fokus är på individuell utmaning, samarbete, lek och att ha skoj. Dagen avslutas med att vi äter tillsammans. Aktiviteterna är gratis och leds av äldre ungdomar från föreningen.

Begränsat antal deltagare. Anmäl dig senast den 24 juli. Anmälan sker på Västra Karup IF:s webbplats: https://www.svenskalag.se/vkif-karupiad

Fotbollsskola i Förslöv

Datum: 16 och 23 juli

Tid: 11.00-13.00

Plats: Bjärevallen, idrottsplatsen i Förslöv

För vem: För alla födda 2009-2015

Häng med på fotbollsskola för alla spelare födda 2009-2015! Fördjupa dina kunskaper i målvaktsträning, passningar, dribblingar, skott, straffläggning och spelregler tillsammans med Förslövs IF.                                                  

För att delta behöver du fotbollsskor, benskydd, shorts, fotbollsstrumpor och t-shirt samt eventuellt överdragskläder beroende på väder. Förslövs IF har fotbollsskor och benskydd för utlåning till dig som är född 2014 eller 2015 om du inte redan har. Drop in fram till tio minuter före start.

Vid frågor kontakta kansli@fif.se

Arrangör: Förslövs IF

Graffiti-workshop i Båstad och Förslöv, 10-16 år

Musteriet i Båstad

Datum: 19 juli

Tid: 12.30-14.30, 15.00-17.00

Ungdomens hus i Förslöv

Datum: 20 juli

Tid: 12.30-14.30, 15.00-17.00

För vem: För dig mellan 10-16 år

Vill du lära dig grunderna i hur man målar graffiti? Vad finns det för olika tekniker, vilka motiv kan man skapa och vad är egentligen skillnaden mellan graffiti och streetart?  Få svar på alla dina frågor och prova på att måla dina egna idéer.

Båstads jujutsu - självskydd, för tjejer 12-16 år

Datum: 21 juni

Tid: 12.00-14.00

Plats: Båstad Budoklubb, Hallandsvägen 19, Båstad

För vem: Tjejer mellan 12-16 år

Båstad jujutsu bjuder in tjejer mellan 12-16 till en introduktionsdag i självskydd. Ta med träningskläder och vattenflaska och inspireras av klubbens duktiga lärare.

Anmälan sker till magnus.andersson@bastad.se senast den 14 juni.

Parkour - 8-13 år

Datum: 2, 3 juli

Tid: 10.00-11.00

Plats: Samling vid idrottshallen i Förslöv

För vem: För dig mellan 8-13 år

Träna som en ninja och prova på parkour. Fartfyllt, roligt och utmanande träning för barn och unga. Lär dig göra volt, dash och kong!

Ingen föranmälan krävs. Drop in.

Innebandy - 6-15 år

Datum: 6 juli

Tid: 09.00-10.00 6-10 år, 10.00-11.00 11-15 år

Plats: Idrottsplatsen i Förslöv

För vem: För dig mellan 6-15 år

Vi hälsar alla 6-15 år tjejer och killar välkomna till att prova på innebandy tillsammans med Förslövs IF på utegolvet nere på idrottsplatsen i Förslöv.

För att delta behöver du gymnastikskor för utomhusbruk, shorts, strumpor och T-shirt eller annan lämplig idrottsklädsel. För att skydda ögonen behöver man också innebandyglasögon, som är obligatoriskt på träning. Om du inte har innebandyklubba eller innebandyglasögon kan du låna av oss. Har du egen klubba och glasögon så ta gärna med dom.

Arrangör: Förslövs IF

Kalligrafi/finstilsskrivning – For english and germanspeking, 6-16 år

När: 15 juni, 10:00 – 11:30 samt 14:00 – 15:30

16 juni, 10:00 -11:30 samt 14:00 – 15:30

17 juni, 10:00 -11:30 samt 14:00 – 15:30

Plats: Vadebäcksvägen 41, Förslöv

För vem: För dig mellan 6-16 år som är engelsk- och eller tysktalande

Övrigt: Bokning krävs

Zara, en sextonårig från Berlin som under en period bor i Förslöv och arbetar på en gård samtidigt som hon driver ett projekt med finskrivning, erbjuder en kurs för unga mellan 13-16 år. Du får på denna kurs chansen att  lära dig texta snyggt i modern. All utrustning finns att låna och det kommer erbjudas fika under dagen.

Anmälan görs till zh@esbz.net

Padel, tennis och pickleball, 6-15 år

Datum: 7 augusti

Tid: 11.00 – 14.00

Plats: Förslöv Tennisklubb, Bäckvägen 11, Förslöv

För vem: För dig mellan 6-15 år

Förslövs Tennisklub bjuder, tillsammans med Båstads kommun, in barn och unga i åldern 6-15 år till en aktivitetsdag.

Du får prova på padel, tennis och pickleball. Instruktörer kommer  att finnas på plats och utrustning finns att låna. Dessutom bjuds det på grillad korv och glass. Ingen föranmälan krävs.

Arrangör: Förslövs Tennisklubb

Bjäre bågskytteklubb, 10-16 år

Datum: Fredagar mellan den 1 – 29 juli

Tid: 10.00 – 13.00

Plats: Skjutbanan i Svenstad, Engladalsvägen

För vem: För dig mellan 10-16 år

För alla barn och unga mellan 10 – 16 år bjuder Bjäre Bågskyttesällskap in till prova på bågskytte. Vi har bågar för utlåning. Drop in.

Arrangör: Bjäre Bågskyttesällskap

Dreja och skapa på Torekov art center, 6-15 år - Fullbokad

Datum: Kurs 1 20 – 21 juni, kurs 2 22 – 23 juni, kurs 3 6-7 augusti

Tid: 10.00 – 13.00

Plats : Torekov Art Center, Varans byaväg 94 Båstad

För vem: För dig mellan 6-15 år

Övrigt: Föranmälan krävs

I sommar har vi återigen vår populära kurs i drejning och skapande i lera i våran keramikverkstad. Under två dagar får barnen en plats att släppa loss sin kreativitet i att dreja och skulptera med lera.

Kursen leds av Malin Strömberg, konstnär och lärare som garanterar en både utvecklande och rolig aktivitet. Allt material, dryck och smörgås ingår. Max 10 deltagare.

Anmäl dig till magnus.andersson@bastad.se

Sommarlovsfriidrott, 7-15 år

Datum: 14 juni

Tid: 18.00 – 19.30

Plats: Örebäcksstadion, Båstad

För vem: För dig mellan 10-15 år

 

Datum: 15 juni

Tid: 17.00 – 1800

Plats: Örebäcksstadion, Båstad

För vem: För dig mellan 7-9 år

 

Datum: 16 juni

Tid: 18.00 – 19.30

Plats: Örebäcksstadion, Båstad

För vem: För dig mellan 10-15 år

Prova på friidrottens många olika grenar tillsammans med Båstads GIF under sommarlovet. För tjejer och killar och alla nivåer, ingen föranmälan behövs.

Arrangör: Båstads GIF friidrottssektionen

Båstad golfklubb, 8-14 år

Datum: 28-30 juni

Tid: 10.00-12.00

Plats: Båstad golfklubb

För vem: För dig mellan 8-14 år

Övrigt: Anmälan krävs

28-30 juni mellan 10-12 bjuder Båstad golfklubb in till tre roliga och fartfyllda dagar där du kommer träna på golfens alla olika typer av slag och att spela på lilla banan. Kursen ger en grundlig introduktion till spelet och är ett bra första steg mot grönt kort.

Inga förkunskaper krävs och all utrustning finns att låna på plats.

Anmälan senast 21 juni till johan@bgk.se

Begränsat antal deltagare, max 12 stycken.

Sommarbowling, 6-16 år

Datum: Onsdagar från den 6 juli till och med den 10 augusti

Tid: 13.00-14.00, 14.00-15.00

Plats: Xbowl, Båstad

För vem: För dig mellan 6-16 år

Övrigt: Bokning krävs

Sommaren är inte bara utomhusaktiviteter utan du kan också passa på att ha en rolig stund med Xbowl. Varje onsdag med start den 6 juli till och med 10 augusti spelar du som är mellan 6-16 år gratis mellan 13-14 eller 14-15. Tänk på att detta är en aktivitet för våra barn så vuxna kan inte spela med barnen. Max tre barn per bana.

Bokning per mail till info@xbowl.se

Fri entré på Norrviken, 0-18 år

Plats: Norrvikens trädgårdar

För vem: För dig mellan 0-18 år

Barn och ungdomar mellan 0-18 år välkomnas till Hasses glada trädgård på Norrviken i sommar.  I Hasses glada trädgård växer mest sånt som man kan äta – grönsaker, bär och frukter. På skattjakten bland buskar, träd och odlingslådor får barnen lära sig hur man odlar och skördar. Det här är en lyssna & lär lekplats för små, nyfikna trädgårdsmästare! Här finns även gitarrträdet, kläpplet, myskojan och nytt för i år är vår Danspaviljong där du kan rocka loss till toner av Hasse.

Vilka djur bor på Norrviken?

På skogsslingan som börjar vid Hasses glada trädgård och sträcker sig till Vattenträdgården får du lära dig mer om djuren som bor här på Norrviken. Med förstoringsglas kan du bli insektsdetektiv och klura ut hur du bygger ett insektshotell.

Barn under 16 år måste ha vuxet sällskap.

Fri entré för dig mellan 0-18 år.

För mer information: www.norrvikenbastad.se

Konst på stan för barn och unga, 6-16 år

Datum: 22, 29 juni och 23 juli

Tid: 11.00

Plats: Turistbyrån, Köpmansgatan 1 Båstad

För vem: För dig mellan 6-16 år

Välkommen till konst på stan för barn och unga. Vi samlas klockan 11.00 utanför Turistbyrån,  Köpmansgatan 1 i Båstad, för att sedan tillsammans med språkguiden Ingrid Persson Skoog se och uppleva konst utomhus kring Mariatorget och Dahlmanska tomten. Vandringen tar cirka 1,5 timmar. Liten paus med något att dricka ingår också. Ingen föranmälan krävs.

Kammarmusikfestivalen, för alla åldrar

Datum: 27 juni – 2 juli

För vem: För alla åldrar

För trettionde gången i rad förgyller nu Båstad Kammarmusikfestival sommaren på Bjärehalvön med en veckas intensivt musicerande. Fri entré för barn och ungdom! Besök www.bastadkammarmusik.se för mer information.

Aktiviteter på biblioteken

Skrivkurs Båstad bibliotek

För dig som skriver eller som alltid har velat skriva: kom på bibliotekets skrivkurs i sommar!

Här får du chans att utveckla ditt skrivande och träffa likasinnade. Delta i våra gemensamma övningar eller skriv på din egen berättelse och få tips och hjälp av andra om du vill.

Vi bjuder på fika!

För dig mellan 16 och 18 år:

14 juni kl. 12:30 – 14

15 juni kl. 12:30 – 14

16 juni kl. 12:30 – 14

För dig mellan 9 och 12 år:

21 juni kl. 10:30 – 12

22 juni kl. 10:30 – 12

23 juni kl. 10:30 – 12

För dig mellan 13 och 16 år:

28 juni kl. 14 – 15:30

29 juni kl. 14 – 15:30

30 juni kl. 14 – 15:30

Plats: Båstads bibliotek

Anmälan till: bastad.bibliotek@bastad.se eller 0431 – 770 88.

Anmälan gäller alla tre tillfällena. Begränsat antal platser.

 

Spelklubb Båstads bibliotek

Datum: 7 juli kl. 14 – 15.30, 14 juli kl. 14 – 15.30, 21 juli kl. 14 – 15.30

Plats: Båstads bibliotek

För vem: För alla åldrar

Övrigt: Föranmälan krävs

För dig som gillar att spela spel och vill göra det tillsammans med andra. Vi träffas och spelar till exempel Gartic Phone och Skribblio.

Anmälan till: bastad.bibliotek@bastad.se eller 0431 – 770 88. Begränsat antal platser.

 

PYSSELBORD på Båstads bibliotek

Datum: Måndagar, tisdagar och onsdagar vecka 27-29, kl. 14-16.

Plats: Båstads bibliotek

För vem: Barn under 7 år i sällskap med en vuxen

Kom och pyssla på biblioteket!

Vecka 27

Måndag 4 juli: Dekorera en pappersmask eller en pappersask

Tisdag 5 juli: Minecraftpyssel

Onsdag 6 juli: Gör en drömfångare

Vecka 28:

Måndag 11 juli: Pysselbuffé

Tisdag 12 juli: Minecraftpyssel

Onsdag 13 juli: Origami – vik japanska pappersfigurer

Vecka 29:

Måndag 18 juli: Origami – vik japanska pappersfigurer

Tisdag 19 juli: Minecraftpyssel

Onsdag 20 juli: Pysselbuffé

Plats: Båstads bibliotek.

Drop in, men begränsat antal platser. Barn under 7 år i sällskap med en vuxen.

 

Pysselpåsar

Under vecka 27-29 kan du hämta en påse med roligt pysselmaterial på biblioteken i Förslöv och i Torekov!

Hämta din påse på Förslövs bibliotek måndagar 15.00 – 18.00 och fredagar 14.00 – 17.00 eller på Torekovs bibliotek på tisdagar 9.30 – 12.30 och torsdagar 15.00 – 18.00.

Begränsat antal påsar. Först till kvarn!

 

Sommarboken

För dig som läser själv och inte är äldre än 20 år.

Låna fem böcker på biblioteket i sommar och läs dem under perioden juni, juli, augusti.

På biblioteket hämtar du ett Sommarbokenhäfte, som du fyller i efter hand som du läser. Glöm inte att betygsätta böckerna!

När du lämnar in häftet på ditt bibliotek får du välja en presentbok. Du är också med i utlottningen av fina priser. Sista inlämningsdag 31 augusti.

Segla optimistjolle i Båstad hamn med BBSS, 8-15 år

Datum: 16 juli

Tid: 10.00 – 13.00

Plats: Båstad hamn

För vem: För dig mellan 8-15 år

Övrigt: Anmälan krävs

Prova på att segla optimistjolle i Båstads hamn. För dig tjej och kille 8 – 15 år.

OBS! Du måste vara simkunnig.

Ta med kläder efter väder. Vi har flytvästar till alla.

Anmäl dig till Båstad Båt och Segelsällskap till info@bbss.se

För mer information ring Johan Mårtensson, tel 0768 – 95 61 49.

Arrangör: BBSS

Skapandeverkstad på Ravinen

Datum: 22 juni, 21 juli, 29 juli

Tid: 10-12.30, 13.30-16.00

För vem: För dig mellan 9 till 12 år.

Övrigt: Föranmälan krävs

Upplev Kulturhuset Ravinen i både skapande/bild och musik. Du som är mellan 9 – 12 år kan anmäla dig till en hel- eller halvdag kl. 10.00 – 12.30 alternativt kl. 13.30 – 16.00 på Ravinen/Norrviken på följande tider: 22/6, 21/7 och 29/7. 

Anmälan görs till helene.steinlein@bastad.se med besked om vilken eller vilka tider som anmälan avser. Det är först till kvarn som gäller då platserna är begränsade.

Skateboard, 6-15 år

Datum: 16, 17 juli

Tid: 13.00 – 17.00

Plats: Båstad Skatepark

För vem: För dig mellan 6-15 år

Ta med brädan till Båstad Skatepark och prova på skateboard. Passa på att fråga om tips och råd av skateboardcoachen som finns på plats. Alla är välkomna  – 6 – 15 år tjejer och killar, nybörjare och erfarna åkare. Vi spelar skön musik under dagarna och vi har med oss låneutrustning till de deltagare som saknar egen.

Drop in.

Streetdance

Datum: 4 juli

Tid: 16.00 – 17.30 för dig mellan 9-11 år, 17.45 – 19.50 för dig mellan 12-15 år

Plats: Danssalen på Ungdomens Hus i Förslöv

För vem: För dig mellan 9 och 15 år.

Workshop i Streetdance. Lär dig grundstegen i Streetdance.  

Plats: Danssalen på Ungdomens Hus i Förslöv.

Besök på mjölkgård, för alla åldrar

Datum: 10 augusti

Tid: 10.00 – 14.00

Plats: Brännalts gård, Brännaltsvägen 37, Båstad

För vem: För alla åldrar

Den 10 augusti kan du besöka Brännalts gård. Här kan du klappa tamkossan Snäckan, titta på och klappa kalvar, åka traktor och se hur mjölkning av korna går till på ett modernt lantbruk.

Träffa räddningstjänsten, för alla åldrar

Datum: 21 juni

Tid: 11.00 – 13.00

Plats: Lyckantorget vid Akademi Båstad

För vem: För alla åldrar

Den 21 juni mellan 11.00 – 13.00 bjuder Båstads kommun i samarbete med Båstads Räddningstjänst in alla barn och unga till en träff med blåljuspersonal. Fordon och utrustning kommer finnas på plats för beskådan och kanske ges även möjlighet att testa på. Blåljuspersonal kommer även finnas på plats för att svara på alla nyfikna frågor och funderingar.

Se svenska damlandslaget träna inför EM

Öppna träningar på Örebäcksvallen i Båstad för publik med svenska damlandslaget inför EM.

Måndag 20 juni 17.00 – 18.30

Tisdag 21 juni 11.30 – 13.00

Onsdag 22 juni 11.30 – 13.00

Lördag 25 juni 11.30 – 13.00

Söndag 26 juni 11.00 – 12.30

Kommunen har under ett flertal år fått statsbidrag till att ordna gratis aktiviteter för barn och unga under sommaren. Aktiviteterna skulle vara kostnadsfria så att barn och unga från familjer med mindre inkomster skulle kunna delta. För 2022 kommer dock inga statsbidrag betalas ut.

Kommunstyrelsen beslutade därför att avsätta medel från sin egen budget för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år.

Utredning kring framtidens räddningstjänst i Båstads kommun är klar

Utredning kring framtidens räddningstjänst i Båstads kommun är klar

Nu är utredningen kring räddningstjänstens organisation i Båstads kommun klar. Utredningen visar på att det är ett bra alternativ att söka medlemskap i Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Nu ska ledande politiker ta ställning till hur ärendet ska beredas vidare och när beslut ska fattas.

Kommunstyrelsen har sen tidigare beslutat att låta genomföra en oberoende utredning vad gäller räddningstjänstens organisation i Båstads kommun. Räddningstjänsten står inför stora utmaningar, bland annat med att rekrytera medarbetare men även en lagstiftning som innebär krav på en mer robust ledning av verksamheten för att möta framtida samhällsutveckling.

Konsult, Jan Wisén, har presenterat resultatet av utredningen för ledande politiker, några tjänstepersoner i kommunen samt medarbetare på räddningstjänsten.

– Vi har undersökt för- och nackdelar med att ha kvar räddningstjänsten som den är idag och hur det skulle bli om man ingår i ett förbund. Vi har landat i och står fast vid att det enda bra alternativet är att söka medlemskap i förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Det skulle innebära verksamhetsmässiga fördelar men också ekonomiska fördelar över tid. Det skulle även medföra andra mervärden för kommunen som samarbeten i olika frågor, säger Jan Wisén, konsult från Prospero Management AB.

Utredningen lyfter fram behovet att behålla nuvarande antal brandstationer även vid ett eventuellt medlemskap för att kunna hantera den riskbild som finns inom kommunen. Dock behöver Båstad en ny brandstation eftersom varken lokalerna eller läget är optimalt idag. Utredningen föreslår att den bästa placeringen för en ny brandstation är i Hemmeslövsområdet. Utredningen föreslår också att behålla befintlig insatsledning i samarbete med räddningstjänsten i Laholm vilket då inte heller skulle påverkas av ett medlemskap i Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

– Det är en gedigen utredning med perspektiven om största och bästa nytta. Utredningen är genomförd av sakkunniga personer. Vi kommer från politikens sida att ta ställning till slutsatserna och rekommendationerna. I nuläget är inga beslut fattade utan vi ska diskutera hur ärendet ska beredas vidare och när det ska lyftas upp för politiskt beslut, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

Utredningen lyfter också frågan kring räddningstjänstpersonal i beredskap, så kallade RiB-anställd. Båstad har likt många kommuner svårigheter att rekrytera RIB-anställda därav belyser utredningen att mer insatser krävs för att öka möjligheten att få in fler RIB-anställda inte minst till våra egna verksamheter men även för att öka samarbetet med företagarna i kommunen.

– Alla medarbetare som berörs av utredningen har blivit inbjudna till en informationsträff. Exakt hur de kommer att påverkas om politiken väljer att besluta enligt rekommendationen vet vi inte idag. Nu ska vi se till att medarbetarna får vara så involverade som möjligt i processen framåt – det är en förutsättning för att det ska bli något bra utav det här, säger Jan Bernhardsson, avdelningschef teknik och service.

 

Click to listen highlighted text!