Click to listen highlighted text!

Banvallen mellan Nötte backar och Grevie är öppen igen

Banvallen mellan Nötte backar och Grevie är öppen igen

Nu är sträckan mellan Nötte backar och Grevie öppen på banvallen igen. Delen stängdes av under tisdagen och onsdagen med anledning av att bron i Salomonhög skulle rivas. Arbetet med att riva bron blev klart sent i onsdags kväll och banvallen har återigen öppnats. Städning och röjning kommer att pågå under torsdagen men det går att passera förbi under tiden städningen sker.  

Del av banvallen stängs när bro ska rivas

Del av banvallen stängs när bro ska rivas

I veckan kommer banvallen mellan Nötte backar och Grevie vara avstängd. Anledningen är att man ska riva bron i Salomonhög. Efter en inspektion har det konstaterats att bron har allvarliga skador på bärande element. Skadorna är så pass omfattande att det inte går att göra några reparationer som återställer bärigheten och konstruktionen är i så dåligt skick att man av säkerhetsskäl inte kan avvakta med en rivning.

Så fort rivningsarbetet är klart kommer sträckan mellan Nötte backar och Grevie att öppnas igen.

Uppdatering 8 juli 2021 klockan 08.30.

Nu är sträckan mellan Nötte backar och Grevie öppen på banvallen igen. Delen stängdes av under tisdagen och onsdagen med anledning av att bron i Salomonhög skulle rivas. Arbetet med att riva bron blev klart sent i onsdags kväll och banvallen har återigen öppnats. Städning och röjning kommer att pågå under torsdagen men det går att passera förbi under tiden städningen sker.  

Bibliotekssystemet har varit ur funktion på grund av hackerattack

Bibliotekssystemet har varit ur funktion på grund av hackerattack

Bibliotekssystemet har varit funktion på grund av hackerattack – inga tecken på att personuppgifter skulle vara läckta.

Sedan 23 juni har det inte gått att reservera, låna eller använda bibliotekets övriga tjänster. Det beror på att Axiell som är leverantör av vårt bibliotekssystem utsatts för en hackerattack, en så kallad ransomware-attack. Omedelbara säkerhetsåtgärder vidtogs och systemet stängdes ner.

Vi vill först och främst beklaga att våra tjänster varit otillgängliga under denna tid. Vi vill också understryka att våra besökares säkerhet är vår högsta prioritet. Axiells undersökningar visar inga som helst spår på att våra besökares personuppgifter eller andra uppgifter skulle ha läckt ut i attacken. Det finns dock en viss risk för att uppgifter har läckt ut och röjts till obehöriga, vilket innebär att systemets uppgifter om dig och dina lån kan bli kända för andra. Uppgifter avseende personer med skyddade personuppgifter har inte funnits i systemet.

Biblioteket tillsammans med Axiell kommer att fortsätta undersöka effekterna av attacken, se till så att du kan använda våra bibliotekstjänster utan problem och göra allt vad vi kan för att något liknande inte ska ske igen.

Från och med fredag 2 juli går det att logga in på bibliotekets hemsida och använda e-tjänster igen. Vi håller dig uppdaterad bibliotekets webbplats.

Kontaktuppgifter Bibliotek Familjen Helsingborg:

kontakt@bibliotekfh.se

Båstads kommuns dataskyddsombud:

dataskyddsombud@bastad.se

Ändring av anmälningsplikt för hygieniska verksamheter

Ändring av anmälningsplikt för hygieniska verksamheter

Den 1 juli sker en ändring i anmälningsplikten för verksamheter som bedriver yrkesmässig hygienisk behandling. Ändringen innebär att även stickande skärande verksamhet där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta omfattas av anmälningsplikt. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag. Om du har en verksamhet som omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen senast den 1 september 2021.

Även reglerna för kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar förändras, vilket innebär att sådana verksamheter ska anmälas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som är ansvarig tillsynsmyndighet från 1 juli 2021.

Kontakta miljöavdelningen

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte kan du kontakta miljöavdelningen på telefon 0431-77000 eller på samhallsbyggnad@bastad.se

Mer information hos Socialstyrelsen.

Blankett för anmälan. 

Sofia Sandberg blir ny kommunikationschef i Båstads kommun

Sofia Sandberg blir ny kommunikationschef i Båstads kommun

Sofia Sandberg blir ny kommunikationschef i Båstads kommun. Sofia har en gedigen bakgrund i kommunikationsbranschen och tillträder sin nya tjänst 1 september.

Jag är supertaggad och ser fram emot att få lära känna alla nya människor som jag kommer att få jobba med och då lite extra kommunikationsavdelningen. Tillsammans ska vi frammana den bästa möjliga kommunikationen som skapar värde för både medarbetare, invånare och besökare i Båstads kommun.

Som kommunikationschef i Båstads kommun kommer Sofia Sandberg ha det övergripande ansvaret för kommunikationsfrågor i kommunen, samt leda kommunens kommunikationsavdelning.

– Det kommer bli ett spännande uppdrag. I detta uppdrag får jag jobba både operativt som kommunikatör och som ledare – något som jag ser som den bästa tänkbara kombinationen. Jag gillar också att också det inte är en så stor kommun eftersom jag upplever att det ger större möjligheter att uppleva helheten och att skapa personliga relationer över gränserna.

Vad blir din första uppgift?
– Inledningsvis handlar det mycket om att lyssna in olika behov. Lyssna, inventera och läsa på. Att utifrån lagstiftning, vision, mål och andra viktiga styrdokument, verksamhetens behov samt resurser se hur vi kan arbeta på bästa sätt.

Sofia Sandberg har flera års erfarenhet av offentlig verksamhet och har arbetat både i den lilla och i den stora kommunen. Idag arbetar hon som kommunikatör på vård- och omsorgsförvaltningen på Helsingborgs stad. Innan dess arbetade hon i Höganäs kommun.

– I Höganäs jobbade jag dessutom som nämndssekreterare vilket bland annat har gett mig en god inblick i hur en kommun fungerar samt erfarenhet av att arbeta nära den styrande politiken.

Hennes främsta arbetsuppgifter har varit internkommunikation, kriskommunikation och kommunikation kring arbetsgivarvarumärke.

– Under våren har jag arbetat med en kartläggning av den interna kommunikationen inom förvaltningen. Just nu arbetar jag med en sammanställning av detta som ska mynna ut i en plan för hur vi kan bli bättre på intern kommunikation. För mig är den interna kommunikationen oerhört viktig – god intern kommunikation är som smörjmedel i en maskin. Det får helt enkelt organisationen att fungera så mycket bättre och förhoppningsvis med mindre gnissel.

Sofia Sandberg tillträder som kommunikationschef den 1 september.

– Vi är glada att kunna knyta till oss Sofia som kommunikationschef i Båstads kommun. Sofia har en lång erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor och har en kompetensprofil som väl överensstämmer med det vi sökt, säger kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall.

Sofia Sandberg blir ny kommunikationschef i Båstads kommun. ”Precis som så många andra förknippar jag Båstad med tennisen men kommunen som helhet har naturligtvis så mycket mer att erbjuda. Andra saker som jag också tänker på är fantastiska omgivningar, företagsamhet och sommarliv – inte helt olikt Höganäs kommun som jag själv bor i. Jag har varit sommarboende i Arild under hela min uppväxt och därifrån ser man ut över Bjärehalvön och Hallands Väderö. Det är en fantastisk vy och jag ser mycket fram emot att få bekanta mig mer med kommunen.”

Click to listen highlighted text!