Click to listen highlighted text!

Kommunens priser delades ut på Näringslivsfesten

Kommunens priser delades ut på Näringslivsfesten

På den årliga Näringslivsfesten delade Båstads kommun ut priserna arkitekturpriset, miljöpriset,  årets eldsjäl och kulturstipendiet. Mottagarna var Kulturhuset Ravinen, Tore Svensson och Margaretha Svensson, Inga Olsson, Greger Jinnemo, Katarina Torstensson och Jenny Kåberg.

Grattis till er alla!

Arkitekturpriset

Arkitekturpriset delas ut till Kulturhuset Ravinen.

Arkitekt: Pontus Möller Arkitekter

Byggherre: Norrviken utvecklings AB

Byggnadsentreprenör: Peab

Motivering: Byggnad som genom sin omsorgsfulla materialbehandling och detaljutformning skapar vackra rumsligheter för kulturen. Byggnaden är väl anpassad till platsens och tomtens förutsättningar och accentuerar landskapets dramatik.

Arkitekturpriset delas ut för förtjänstfulla insatser för att bidra till en god bebyggd miljö. Syftet med priset är att ge uppmärksamhet till byggnadsverk och anläggningar med hög arkitektonisk kvalitet som bidrar till kommunens vision om ”ett bättre sätt att leva” och genom god gestaltning utvecklat den lokala identiteten och byggnadskulturen. Priset delas ut årligen och kommer att överlämnas på näringslivsgalan i oktober. Arkitekturpriset består, utöver äran, av en plakett som kan fästas på byggnaden samt diplom ägare, dess arkitekt och till entreprenören.

Miljöpriset

Miljöpriset delas ut till Tore Svensson och Margaretha Svensson samt alla ideellt arbetande med Grevie loppis.

Motivering: För deras hårda arbeta med Agenda 2030 mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Trots att de tvingades byta lokal så kämpar de alla vidare i en ny lokal för att vi alla Bjärebor ska ges möjlighet att återvinna, återbruka och konsumera hållbart genom Grevie Loppis.

Årets eldsjäl

Inga Olsson från Förslövs IF och Greger Jinnemo från Grevie GIK tilldelas priset Årets eldsjäl med motiveringarna:

Motivering: Inga Olsson är en av de eldsjälar som år från år lägger ner väldigt mycket av sin tid för att säkerställa att ideella idrottsföreningar kan fortsätta sin kärnverksamhet. Inga har under många år varit en engagerad ledare, suttit i styrelsen som kassör, men i praktiken även fungerat som kanslist för Förslövs IFs verksamhet. Hon har under många år koordinerat driften av fotbollsanläggningen i Förslöv och är en klar drivkraft för alla de initiativ och projekt som krävs för att föreningen ska hålla sin anläggning i toppklass. En stor del av allt det arbete hon lägger ner har varit för att underlätta och förenkla för andra ledare att bedriva föreningens verksamhet. Det är personer som Inga som gör att den ideella föreningsverksamheten kan fungera och att barn och unga får möjlighet till en meningsfull sysselsättning. Inga Olsson personifierar Förslövs IF och hennes mångåriga insats är väl värd att uppmärksamma.

Greger Jinnemo har sedan 1985 varit ledamot i Grevie GIKs styrelse. Han kom i kontakt med föreningen tack vare sin hustru Vanja som spelade i damlaget, fångades upp av valberedningen och valdes in som ledamot i Grevie GIKs styrelse vid årsmöte i december 1985. Året därefter tog Greger över rollen som kassör i föreningen och har alltså i över 35 år (!) skött Grevie GIKs ekonomi på ett fantastiskt sätt så att ”munnen alltid rättats efter matsäcken”. Greger är en centralfigur i verksamheten och är med sitt stora Grevie-hjärta och sin integritet en ovärderlig kugge i föreningen. På Grevies hemmamatcher i fotboll ser Greger bland annat till att både kiosk och entré har nödvändiga kassor och oftast är det han själv som är speaker. En starkt bidragande orsak till att Grevie GIK kan ha en välskött anläggning och bedriva verksamhet från barngymnastik och ungdomsidrott till senioraktiviteter är att det finns eldsjälar som Greger, som år ut och år in arbetar tillsammans ideellt för föreningen.

Årets eldsjäl är ett pris som delas ut till eldsjälar i Båstads kommun som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling. Priset består av ett stipendium på 10 000 kronor per pristagare.

Kulturstipendiet

Kulturstipendiet går till smyckeskonstnär Katarina Torstensson och silversmed Jenny Kåberg.

Motivering: Katarina och Jenny skapar tillsammans konceptet ”The mixed up project” som fångar färg, form och material i ett konstnärskap där glas och metall manar till att hitta nya tanke- och arbetssätt. Gränserna tänjs för vad som kan åstadkommas utifrån materialens beskaffenhet och förmågan att se nya vägar och våga utmana.

Vinnare av Arkitekturpriset. Fotograf: Sanna Pettsson

Årets eldsjäl.

Årets miljöpris.

Årets kulturstipendiater.

Vi firar nationaldagen i hembygdsparken i Boarp

Vi firar nationaldagen i hembygdsparken i Boarp

Den 6 juni bjuder Båstads kommun och Bjäre Härads Hembygdsförening in till ett traditionsenligt nationaldagsfirande med tal, underhållning och roliga aktiviteter i hembygdsparken i Boarp.

Efter två års inställda nationaldagsfiranden är vi äntligen på plats i hembygdsparken i Boarp igen. Kom och lyssna på skönsjungande körmusik i vacker miljö, vandra i tid och rum bland gårdarna i hembygdsparken, tillverka din egen flagga och prova på lekar från förr.

Firandet startar klockan 13.00 – välkommen!

Scenprogram 13.00-15.00

 • Välkomsthälsning av kulturchef Helene Steinlein
 • Flaggan hissas
 • Laholms manskör
 • Tal av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein
 • Kulturskolans elever
 • Medborgarskapsceremonin
 • Kyrkans barnkör
 • Flaggutdelning
 • Lottutdelning
 • Avslutning

Övriga programpunkter

 • Flaggverkstad och utställning om lekplatsprojektet i Hjärnarpsgården.
 • Gör din egen flagga och/eller lär dig mer om hembygdsföreningens lekplatsprojekt.
 • Prova på att gå på styltor, rulla tunnband och andra gamla lekar.
 • Besök hembygdsparkens stugor, gårdar och utställningar eller gör ett besök i en gammaldags skola.
 • Klockan 14.30-15.00 spelas teaterföreställningen ”Våga vägra vara rädd” för barn i åldern 4-8 år med tillhörande vuxen. Hur farliga är egentligen monster och spöken och hur bör man hantera sina rädslor? Möt vampyrsångaren Valentin von Törst som ger röst till tröst genom finurliga texter och interaktiva utmaningar för stora som små.

Med reservation för ändringar.

Välkommen till aktivitet på den nyskapade ängsytan vid Forsbergs väg

Välkommen till aktivitet på den nyskapade ängsytan vid Forsbergs väg

En ny blomsteräng håller på att ta form i Båstad. Under hösten 2021 planterades runt 3000 olika plantor av ängsblomster på gräsytan vid Forsbergs väg och nu kommer snart de första blommorna att slå ut. För att uppmärksamma den nyskapade ängen och berätta om vad som gjorts bjuder kommunen in till en aktivitet på området.

Fredagen den 13 maj klockan 16.00-18.00 är allmänheten välkomna till ängen vid Forsbergs väg. Tillsammans bygger vi enkla insektshotell och svarar på dina frågor om ängar och hur du kan göra din trädgård till en bättre miljö för pollinatörer. Hjälp oss också att hitta vilka blommor som tagit sig på ytan. Vi delar ut priser till de som lyckas hitta flest olika arter utav de som planterats.

Om ängen vid Forsbergs väg

Båstad kommun har genom medel från Lokala naturvårdssatsningen (LONA) gjort insatser i syfte att omvandla en gräsyta till blomsteräng vid Forsbergsväg. På ytan har det under hösten 2021 planterats runt 3000 olika ängsblomster fläckvis över området. Det har också anlagts några mindre ytor där grässvålen avlägsnats och mager jord påförts varefter ängsfröer såtts in.

Efter etablering ska sedan ytan skötas som ängsmark med till exempel slåtter och bortförsel av biomassa årligen. För att markera ytan kommer ytterområdet skötas likt idag med slaghack eller gräsklippare. Att etablera en blommande ängsyta kan ta tid, men förhoppningsvis kommer växterna att trivas och blomma inom de närmsta åren.

Målsättningen med planerat projekt är att få en blommande äng med varierande flora för ökad biologisk mångfald samt att gynna pollinatörer. Vidare syftar åtgärden till att skapa en varierande och attraktiv rekreationsmiljö samt kunskapsuppbyggnad.

Nya planeringszoner för att kunna hantera en kärnteknisk olycka

Nya planeringszoner för att kunna hantera en kärnteknisk olycka

Från och med 1 juli i år kommer Båstads kommun att ingå i nya planeringszoner där det ska finnas en beredskap att kunna hantera en kärnteknisk olycka.

Om en kärnkraftsolycka skulle inträffa kan en förstärkt planering förbättra möjligheterna att skydda människor som påverkas. Regeringen beslutade därför 2020 att nya beredskaps- och planeringszoner som förbättrar dessa möjligheter ska vara införda senast den 1 juli 2022. Båstads kommun berörs av den nya planeringszonen kring Ringhals.

Inom den nya zonen ska det finnas en planering att vid en kärnteknisk olycka kunna utföra strålningsmätningar, planera för utrymning eller inomhusvistelse och vid behov dela ut jodtabletter till drabbade områden.

 

Vad innebär beredskapszon och planeringszon?

Beredskaps- och planeringszoner är de områden där man förbereder skydd för allmänheten vid en kärnkraftsolycka.

Områdena närmast de svenska kärnkraftverken, så kallade beredskapszoner, är de som kräver mest planering. De utökas nu från ungefär 15 kilometers avstånd till 25 kilometer från kärnkraftverken.

Ett större område runt varje kärnkraftverk, som kräver viss planering kallas planeringszon. Dessa utökas från ungefär fem till tio mils avstånd från kärnkraftverken. I de områdena ska strålningsmätningar kunna genomföras efter en olycka för att bedöma om människor som bor där behöver utrymmas på grund av nedfallet, det ska finnas en planering för att vid behov dela ut extra jodtabletter och det ska finnas en planering för inomhusvistelse.

Inom planeringszonen kommer inga jodtabletter delas ut i förväg, däremot kommer det finnas en beredskap att vid behov kunna dela ut jodtabletter till områden som kan beröras av ett radioaktivt nedfall. Du som bor i planeringszonen behöver inte ha jodtabletter hemma. Det är viktigt att du tar jodtabletter vid rätt tidpunkt och bara på uppmaning av Länsstyrelsen. Tar du jodtabletter för tidigt eller för sent minskar effekten.

Hur får jag reda på en eventuell kärnkraftsolycka?

Om något skulle hända på Ringhals så kommer läget inte vara lika akut för invånarna i planeringszonen som de som bor närmast kärnkraftverket.

Om en kärnkraftsolycka inträffar blir allmänheten varnad genom varnings- och informationssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Viktigt meddelande till allmänheten sänds framför allt i Sveriges Radios P4-kanaler och Sveriges Televisions kanaler. VMA kan också skickas som sms till mobiltelefoner i ett visst område.

Vad har kommunen för roll i planeringszonen?

Vid en olycka är kommunen delaktig i arbetet med att uföra strålningsmätningar, planera för en inomhusvistelse, samt medverka vid en utdelning av jodtabletter. Rollen omfattar även planering för en evakuering och mottagande av evakuerade från angränsande län och att medverka under ett saneringsarbete. Arbetet med planeringen för detta samordnas av Länsstyrelsen.

Vid en kärnteknisk olycka där utsläppet har en sådan omfattning att det kräver särskilda åtgärder är det Länsstyrelsen som tar över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Länsstyrelsen ansvarar också för att skydda allmänheten. Bland annat genom information om hälsoskyddsåtgärder till befolkningen som till exempel att dela ut jodtabletter i områden som drabbats av radioaktivt nedfall.

Medborgarmöte lyfter hur man skyddar sig mot bedrägerier

Medborgarmöte lyfter hur man skyddar sig mot bedrägerier

På initiativ av Kommunala pensionärsrådet, KPR, bjuder kommunen tillsammans med polisen in till ett medborgarmöte i Sessionssalen i kommunhuset den 17 maj. Medborgarmötet riktar sig till den äldre befolkningen och handlar om hur man skyddar sig mot bedrägerier. Det ges också information om kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

– Utifrån önskemål från ett möte med Kommunala pensionärsrådet ska kommunen och polisen tillsammans berätta om de åtgärder kommunen gör för att minska den upplevda otryggheten. Vår förhoppning är också att besökare, efter mötet, ska vara medvetna om vad man ska vara uppmärksam och tänka på när det kommer till olika slags bedrägerier, säger Christofer Thorén, säkerhetschef.

Medborgarmöte:

17 maj 13.00-15.00 i Sessionssalen, Båstads kommunhus

Click to listen highlighted text!