Click to listen highlighted text!

Jobba hos oss

Senast ändrad: 26 feb, 2021

Att jobba hos oss innebär att du jobbar med att göra skillnad och bidrar till trygghet och utveckling för många människor.
Välkommen till Båstads kommun!

Båstad hamn sommaren 2020.

Inom kommunen har vi ca 1200 anställda som varje dag jobbar med att skapa goda förutsättningar för våra medborgare att kunna bo, leva och verka i kommunen.

Vår ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare, som kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare, som känner till sitt uppdrag och är stolta över sitt arbetsresultat. Våra medarbetare är de personer lär barnen läsa, stöttar och guidar unga människor till drömjobbet. Vi finns där snön behöver plogas och vi är de som gör lekplatser och parker trevliga att vistas i. Våra medarbetare finns också där när du kanske behöver stöd och hjälp i ditt hem.

Här är några av de områden som är viktiga för oss och som är del av vardagen när du jobbar som medarbetare hos oss.

Delaktighet och samverkan
Båstads kommen ska ge förutsättningar för medarbetare att ta ansvar för sitt uppdrag och den gemensamma utvecklingen. För att kunna skapa värde för kommunens olika målgrupper förväntas medarbetare och chefer samspela och utvecklas tillsammans.

Hälsa och arbetsmiljö
Kommunens arbetsmiljöarbete syftar till att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön ska präglas av ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, där chefer och medarbetare värnar om och tar ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Medarbetare kompletterar och berikar varandra med olika perspektiv som gynnar helheten. Olikheter ger oss bättre förutsättningar att möta målgruppernas behov.

Kompetensförsörjning
Personalens samlade kompetens är kommunens viktigaste resurs. I Båstads kommun vill vi att du som medarbetare ska känna att du får möjlighet att använda och utveckla din kunskap och dina färdigheter.

Lön och anställning
Kommunens lönepolitik och anställningsvillkor är ett styrinstrument för att uppnå verksamhetens mål samt för att kunna behålla och rekrytera medarbetare. Båstads kommun strävar efter att löne- och anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga.

Om du vill veta mer kring vad vi arbetar med, ta gärna del av denna film från Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Click to listen highlighted text!