Click to listen highlighted text!

Sommarjobb för ungdomar 16-18 år

Senast ändrad: 30 maj, 2022

Du som är nyfiken på hur man arbetar i kommunal verksamhet och vill göra något meningsfullt, ta chansen och sök sommarjobb på Båstads kommun. Från den 7 februari till 13 mars kan du söka våra sommarjobb som är avsedda för dig som är född 2004, 2005 eller 2006.

Hos oss kan du bland annat sommarjobba inom vård och omsorg, park och gata, naturvård, café, kök, barnomsorg, administration och kultur. Arbetet är förlagt i två olika perioder och  arbetstiden är 4 timmar/dag och dagtid från måndag till fredag.

Läs mer och sök sommarjobb i Båstads kommun

I slutet av din arbetsperiod få du en digital enkät som du förväntas att besvara. Vi använder enkätsvaren för att försäkra oss att allting har fungerat bra samt för att förbättra processen till nästa år. Enkäten tar bara några minuter att besvara. Några ungdomar har svarat i enkäten:
 
  • ”Att få vara nära och bidra till att barnen utvecklas” (förskolan)
  • “Att göra pjäsen och när vi uppträdde för barn” (kultur)
  • “Jag fick träffa mycket trevligt folk” (café).

Frågor och svar

Tyvärr har vi ingen möjlighet att svara på frågor via telefon i dagsläget. Vanliga frågor och svar har vi därför sammanställt här nedanför. Om du inte hittar ett svar på din fråga kan du kontakta oss via e-post: Sommarjobb@bastad.se

Hur gör jag en ansökan?

Annonsen om jobben hittar du på Båstads kommuns hemsida https://www.bastad.se/att-arbeta-i-bastad/ledigajobb/.För att kunna söka jobbet måste du skapa ett konto på www.recruit.visma.com, som blir grunden i din ansökan. Fyll i namn, hela ditt personnummer och övriga kontaktuppgifter. Tänk på att e-postadressen som du anger här ska vara aktuell för vi använder den när vi vill komma i kontakt med dig. I det personliga brevet är det viktigt att du berättar om dig själv, fritidsintresse och varför du vill arbeta inom ett visst område eller om du är nyfiken på alla arbetsområden. Motivera varför du vill ha sommarjobb hos oss.  I meritförteckningen/CV fyller du i vilken skola du går på, praktikplatser och eventuella jobb du haft.

Varför måste jag skriva hela mitt personnummer i ansökan?
När vi ska kontrollera att du är folkbokförd i Båstads kommun måste vi kunna söka på hela ditt personnummer. Du måste vara folkbokförd i Båstads kommun för att kunna söka sommarjobben.

Vem kan söka sommarjobben?

Du som är folkbokförd i Båstads kommun, är född mellan 2004 och 2006 och har ett svenskt fullständigt personnummer kan söka sommarjobb.

När kan jag ansöka?

Ansökningsperioden för sommaren 2022 öppnar den 7 februari och är öppen fram till den 13 mars. Du kan inte ansöka före eller efter dessa datum.

Vad gäller om jobbet ställs in?

Kan jobbet ställas in på grund av covid-19?

Jobbet kan komma att ställas in med kort varsel om din arbetsplats har ett utbrott av covid-19. Det kan också ställas in om Folkhälsomyndigheten kommer med restriktioner som gör att man inte får vara på arbetsplatsen.

Vad händer om jobbet ställs in?

Om hela verksamheten måste stängas så kommer vi försöka i möjligaste mån hitta en reservplats åt dig. Om du väljer att tacka nej till den platsen erbjuds ingen ny plats i år.

Kommer jag att få lön om sommarjobbet ställs in innan det har börjat?

Om jobbet ställs in och vi inte hittar någon reservplats till dig, kommer du inte att få lön. Du kommer inte heller att få lön om du tackar nej till en plats.

Vad händer om mitt jobb ställs in när det redan har börjat?

Om personal på din arbetsplats insjuknar i covid-19 under pågående jobb och jobbet ställs in, kommer du att få lön.

Under vilka veckor finns det sommarjobb?

Sommarjobben är indelade i följande perioder:
Period 1: 20/6 – 15/7 (vecka 25-28)
Period 2: 18/7 – 12/8 (vecka 29-32)

Vad är det för arbetsuppgifter inom de olika områdena?

Tycker du om att arbeta med människor?

Arbetet inom vård och omsorg innebär ett socialt arbete där du umgås med de äldre och hjälper till vid måltiderna. Du får även aktivera de äldre med promenader och läsning, men också bistå ordinarie personal med andra arbetsuppgifter.

Inom barnomsorgen arbetar du med barn i olika verksamheter. Du får leka och aktivera barnen både inomhus och ute på lekplatsen. Tillsammans med pedagogerna hjälper du till vid barnens måltider, men även med andra enklare arbetsuppgifter som behövs göras under dagen. Pedagogerna tar hand om barnens toabesök och blöjbyten.

Ett arbete inom LSS kan vara att arbetsplatsen är på ett boende där du hjälper till med det vardagliga, umgås och ihop med ordinarie personal hittar på aktiviteter tillsammans med personer med en funktionsnedsättning.

Området “Barn i idrottsverksamhet” kan innebära att du jobbar i en ideell förening som har idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Du hjälper till och leder grupper i olika idrotter.

Området “Barn i simskola” innebär att du hjälper simläraren med aktiviteter för barnen både i bassängen och på land.

Är du praktiskt lagd?

Arbetet inom park och gata samt naturvård innebär ett omväxlande fysiskt arbete. Du deltar i det dagliga arbetet med skötsel av grönområden med rensning av rabatter, gräsklippning, plocka skräp och målningsarbete.

Inom café/kök utför du enklare arbetsuppgifter i kök och servering. Du hjälper till med förberedelser, enklare matlagning, disk och städ men kan även få stå bakom disken i ett café och sälja fika.

Administration kan vara varierande arbetsuppgifter i kontorsmiljö som arkivering och kopiering. Det kan även vara diverse aktiviteter på biblioteket.

Är du intresserad av kultur? Här finns arbetsuppgifter som innehåller teater, dans, musik eller konst.

Vad får du arbeta med om du är minderårig?

Du får arbeta med i nästan princip alla jobb inom kommunens verksamheter. Du får inte arbeta med farliga kemikalier, tunga lyft där du kan skada dig eller köra maskiner utan behörighet. Arbetsplatsen har arbetsmiljöansvaret för dig när du är på plats.
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2012-3.pdf

Om jag inte kan jobba hela perioden, får jag byta då?

Nej, du kan inte byta period. Om du får ett sommarjobb så arbetar du alla fyra veckorna, inom period 1 eller 2.

Får jag jobba mer än en period?

Nej, eftersom så många ungdomar som möjligt ska få chansen till ett sommarjobb.

Vilka arbetstider arbetar jag?

Du arbetar fyra timmar om dagen under fyra veckor. Totalt blir det högst 80 timmar under en fyra veckors period. Start- och sluttid på dagen kan vara olika inom arbetsområdena. Arbetstiden är alltid under dagtid och på vardagar. På midsommarafton (vecka 25) arbetar du inte och får då betalt för 4 dagar denna vecka. Du ska inte jobba på obekväma arbetstider, till exempel innan klockan 07.00 på morgonen eller efter klockan 18.00. Det är inte tillåtet att jobba på helger, kvällar eller nätter.

Hur mycket får jag i lön?

Vilken lön du får beror på hur gammal du är. Åldersgränsen gäller från och med månadsskiftet efter du fyllt år. 2022 års löneavtal är ännu inte klart mellan arbetsgivaren och det fackliga förbundet Kommunal.

Hur lönen var förra året kan du se här och sedan tillkommer det semesterersättning på 12%:

16 år – 80:05 per timme

17 år – 87:77 per timme

18 år – 95:34 per timme
Lönen är skattepliktig men det finns undantag. Läs mer under frågan ”Måste jag betala skatt?”

Måste jag betala skatt?

Nej, inte om du beräknar att din sammanlagda inkomst under 2022 kommer att bli mindre än 20.431 kronor (inklusive semesterersättning och eventuell ersättning för mat), om du studerar och  kommer att vara bosatt i Sverige under hela året.

Du som kommer att tjäna mindre än 20.431 kronor: När du arbetar så får du fylla i en Tidrapport. På blanketten ska du kryssa i ett alternativ. Alternativ 1: ”Jag intygar att under år 2022 kommer jag tjäna mindre än 20.431 kronor och då ska inte skatt dras från min lön”.
Du som kommer att tjäna mer än 20431 kronor: När du arbetar så får du fylla i en Tidrapport. På blanketten ska du kryssa i ett alternativ. Alternativ 2: ”Jag kommer, år 2022, att tjäna mer än 20431 kronor och betalar då 30% skatt

När du betalar skatt så kanske du ändå behöver begära skattejämkning. Läs mer om detta på skatteverket.se (skattejämkning). Ifylld blankett lämnas till samordnaren för sommarjobben/Arbetsmarknadsenheten.
http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/jamkningforskolungdom.4.46ae6b26141980f1e2d4b79.html?q=j%C3%A4mkning

Hur betalas lönen ut?

När det är bestämt om du får ett sommarjobb hos oss får du ett brev med anställningsbevis. I brevet finns även en blankett som du ska skicka eller lämna till Swedbank. Om du vill få din lön inbetald till ditt bankkonto måste du anmäla det till Swedbanks kontoregister, oavsett vilken bank du har. Om du är över 18 år och har e-legitimation så kan du anmäla det digitalt. Är du under 18 år så måste du gå till ett Swedbankkontor och anmäla ditt konto. Din vårdnadshavare måste följa med. Du kan även skicka det per post till banken. Observera att du måste ha ett eget konto, du kan inte använda exempelvis en förälders konto för inbetalning.

Om du inte anmäler ett konto till Swedbanks kontoregister skickar vi istället hem en utbetalningsavi till dig med posten. Observera att banken tar en avgift för att lösa in en AVI och kräver ett giltig svenskt legitimation.

Under din arbetsperiod ska din kontaktperson rapportera in din närvaro till vår löneavdelning.

Lönen kommer att betalas ut på följande dagar:
Period 1:             27 juli
Period 2:             26 augusti
Eventuellt kan det tillkomma extra utbetalningsdagar.

Hur tillsätter ni tjänsterna?

Först kontrolleras att ålder, fullständigt personnummer stämmer och var den sökande är folkbokförd. Sökande som inte har jobbat hos Båstads kommun tidigare har förtur. Vi matchar platser i möjligaste mån efter önskemål.

När får jag veta om jag har fått sommarjobb?

Alla som skickat in en ansökan får ett besked via e-post preliminärt under vecka 12 eller 13. Antingen blir du kallad till intervju eller så blir du reserv. Efter intervjuomgången får du svar på om du fått ett jobb eller inte. Du som fått jobb får hemskickat ett brev och ska tacka JA eller NEJ till erbjudandet. Det är viktigt att du svarar senast datumet som står i brevet.
Tackar du JA, kommer du att få skriva på ett anställningsbevis (läs även svaret om belastningsregistret). Tackar du NEJ, kommer du inte att få något nytt erbjudande om sommarjobb i år.

Om du inte svarar inom angiven tid så förlorar du erbjudandet om sommarjobb.

Hur går en intervju till?

Du får träffa två personer som kommer att ställa frågor om bland annat varför du valt ett visst arbetsområde, vad som intresserar dig och vilka som är dina personliga egenskaper. Du kommer även att få information om vad arbetet innebär.

Om jag blir utvald, hur vet jag vilken arbetsplats jag kommer att jobba på?

I ansökningsformuläret på www.recruit.visma.com ansöker du till ett arbetsområde, inte en specifik plats. Du blir kallad till en intervju inom ett visst arbetsområde. Vilket det blir får du veta i kallelsen till intervjun.

Om jag inte blir nöjd med det jobb jag fått, kan jag byta plats då?

Nej.

I din ansökan är det viktigt att du besvarar frågorna inom vilket arbetsområde som du helst vill jobba inom. Om du av olika anledningar vill tacka NEJ till erbjudet jobb, hör av dig till oss så fort som möjligt så att någon annan kan få platsen.

Jag har tackat JA, men har fått förhinder. Hur gör jag?

Om du har tackat JA till ett sommarjobb, men sedan fått förhinder måste du meddela oss så snart som möjligt via e-post: sommarjobb@bastad.se

Finns det reservplatser?

Om någon ungdom tackar nej så kan det hända att vi kontaktar dig för att erbjuda dig en sådan plats. Det är därför bra att ha ett utdrag från polisens belastningsregister redo eftersom vi kan höra av oss med kort varsel.

Hur gör jag om jag byter adress, mobilnummer eller e-post efter att jag skickat in min ansökan?

Du skickar ett e-postmeddelande till sommarjobb@bastad.se och meddelar dina nya uppgifter.

Hur skriver jag på anställningsavtalet?

Ett anställningsavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivaren Båstads kommun och dig som ska sommarjobba. Det innehåller vilken lön du får, period för anställning och arbetsplats du ska jobba på. Du som har blivit erbjuden ett jobb kommer att få hemskickat ett anställningsavtal per post. För att tacka JA till sommarjobbet måste du skriva på anställningsavtalet och skicka det tillbaka till oss så att vi har det senast det datum som står i brevet. Om du inte har skickat in ett påskrivet anställningsavtal, så att vi har det senast det datum som står i brevet kan du komma att förlora din plats.

Är jag försäkrad när jag sommarjobbar?

Ja, har du skrivit på ett anställningsavtal så omfattas du av Båstads kommuns försäkring.

Måste jag gå på informationsträffen?

Ja. Här får du chans att träffa din arbetsledare/kontaktperson och mer information om löneutbetalning med mera. Du kan också ställa dina egna frågor.

Om informationsträffen blir inställd på grund av covid-19, så kommer du att få mer information via brev eller mejl.

Vad händer om jag blir sjuk under min arbetsperiod?

När du blir sjuk är det viktigt att du kontaktar din kontaktperson på arbetsplatsen och talar om det. Du kan inte räkna med att få ta igen den tid du eventuellt är borta från ditt jobb på grund av sjukdom.

Vad händer om jag vill vara ledig under min arbetsperiod?

Planerar Du att vara ledig  under din önskade arbetsperiod måste du berätta om det på anställningsintervjun. Arbetsplatsen behöver dej och därför kan du inte vara ledig i flera dagar. Om du vill vara ledig någon enstaka dag från jobbet är det en diskussion som du tar med din kontaktperson. Du kan inte räkna med att få ta igen den tid du eventuellt är borta från ditt jobb på grund av ledighet.

Kan jag få jobba mer än 80 timmar?

Nej, eftersom så många ungdomar som möjligt ska kunna erbjudas ett sommarjobb betalas bara lön ut för högst 80 timmar under period 1 eller 2.

Får jag ha fler än ett sommarjobb under samma period?

Du som är under 18 år får enligt AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö, inte ha någon annan sysselsättning såsom praktik, arbete eller utbildning som gör att du får en arbetsvecka på mer än 40 timmar. Du kan läsa mer om vad som gäller för unga här.

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2012-3.pdf

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/sa-far-barn-och-ungdomar-arbeta-broschyr-adi043.pdf

Får man ett intyg när man har arbetat?

Om du önskar ett intyg på att du haft ett sommarjobb så kan din kontaktperson hjälpa dig med det. Säg då till första dagen på ditt jobb att du önskar ett intyg efter avslutad period.

Vad är belastningsregistret för något?

Vissa jobb kräver ett utdrag från belastningsregistret för att säkerställa att den sökande inte begått någon brottslig handling som kan påverka verksamheten. Alla som söker en tjänst med detta krav, måste ge brevet från belastningsregistret till arbetsgivaren. Du kan bara begära ut utdrag om dig själv.

Att begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen kostar inget. Registerutdrag som ska användas i Sverige skickas med post och tar 3-5 arbetsdagar.

Någon gång i vecka 12-13 får du ett e-postmeddelande av oss. Om du blir kallad till en intervju så ger vi besked om vilket utdrag ur belastningsregistret som du ska söka. Det finns olika utdrag så var noga med att du beställer rätt. Din ansökan om utdrag från polisens belastningsregister ska du skicka in på följande sätt: skanna eller fota handlingar och bifoga som pdf-fil, jpeg-fil eller tiff-fil, som är max 2 MB. Polisen kan inte öppna filer som är länkade till internet eller liknande. E-post: registerutdrag@polisen.se

Eller skicka in din ansökan med vanlig post (glöm inte frimärke/frankera brevet): Polismyndigheten, Box 757, 981 27 Kiruna

Du ansöker hos polisen via en blankett som du kan hitta på  https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/

Barnomsorg – välj Arbete inom skola eller förskola (442.5)

Park/Gata, Naturvård – välj Arbete inom skola eller förskola (442.5)

Kök/Café inom skola – välj Arbete inom skola eller förskola (442.5)

Kök/Café inom vårdboende – välj Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3)

Vård och omsorg – välj Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3)

Kultur – välj Arbete inom skola eller förskola (442.5)

LSS – välj Arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS-verksamhet) (442.9)

Föreningsverksamhet– välj Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg (442.14)

 

Behöver jag göra ett utdrag ur belastningsregistret för att sommarjobba i Båstads kommun?

Ja. Har du fått en plats hos Båstads kommun så krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Arbetet inom park/gata och naturvård kan innebära att du kommer att utföra arbete på skolområde och då måste även du ha med dig ett utdrag för skola/barnomsorg. I vissa kök har du viss kontakt med barnen på förskolan och fritids.

Beställ det i tid, gärna direkt när du får besked om jobb, då det tar en till två veckor att få det hemskickat. OBS! Öppna inte kuvertet när det kommer hem till dig. Informationsbrevet som vi skickar till dig kommer det stå var och när du ska lämna utdraget till oss.

Vad händer om jag inte har skaffat mig ett utdrag ur belastningsregistret?

Om du inte har lämnat ditt utdrag till oss allra senast vecka 22 eller om ditt utdrag innehåller någon anmärkning kan du mista ditt sommarjobb.

Jag behöver hjälp med att söka utdrag ur belastningsregistret!

Om du blir kallad till intervju för ett jobb så kan vi hjälpa dej med ansökan hos polisen. Vi gör då detta tillsammans under intervjun.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!