Click to listen highlighted text!

Arbetsmarknad

Senast ändrad: 15 sep, 2021

Vägen till ett jobb är inte alltid spikrak. Vi arbetar ständigt med att utveckla den lokala arbetsmarknaden och att skapa förutsättningar för människor att komma in på arbetsmarknaden och få ett hållbart arbetsliv. Du som är arbetssökande och har kontakt med Arbetsförmedlingen eller har ekonomiskt bistånd, se  https://www.bastad.se/omsorg-och-stod/individ-och-familj_/ kan bli hänvisad till oss på Arbetsmarknadsenheten.

Det här kan Arbetsmarknadsenheten hjälpa dig med

Ibland behöver man pröva nya vägar, kanske praktisera eller delta i ett projekt. Arbetsmarknadsenheten arbetar för att underlätta för dig att komma in på arbetsmarknaden. Vi hjälper dig med  att skräddarsy individuell lösning för att du ska komma vidare mot dina egna mål. Inom vår verksamhet arbetar vi med coachning, arbetsträning, språk- och arbetspraktik.

Arbetsmarknadsenheten fungerar som en länk mellan dig som är arbetssökande och olika arbetsgivare i Båstads Kommun. Vi hjälper även till med att förmedla praktikplatser inom såväl kommunens olika förvaltningar som det privata näringslivet.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att samordna kommunens insatser för arbetslösa genom att erbjuda praktikplatser och bidragsanställningar samt vara en länk till den reguljära arbetsmarknaden.

Individuellt stöd

I samarbete med Arbetsförmedlingen arbetar vi med individuellt stöd både för ungdomar och vuxna. Andra samarbetspartner är kommunens studie- och yrkesvägledare, Vuxenutbildningen, Individ o Familj med flera.

 

 

Besök gärna KompetensHubben som är en del av vår verksamhet, se https://www.bastad.se/kompetenshubben-i-bastad/

Utvecklingsprojektet Tetra – utvecklad språklig självkänsla

Syftet är att utifrån den kunskap SFI ger, skapa en grund på arbetsmarknaden där vi tillsammans skapar känslan att det är ok att säga fel, för att lära sig säga rätt. Tetraprojektet har därför som ett av sina mål att ta fram en metod som kompletterar den kunskap SFI bygger upp. Projekt Tetra finansieras av Länsstyrelsen. Arbetet drivs av arbetsmarknadsenheten och sker i samverkan med representanter från näringslivet och samhället.

För mer information om Tetraprojektet är du välkommen att kontakta Ritva Veeborn, ritva.veeborn@bastad.se eller Erik Jansson, erik.jansson@bastad.se på Arbetsmarknadsenheten.

Kontaktpersson:

Ritva Veeborn

ritva.veeborn@bastad.se

Relaterade länkar

Arbetsförmedlingen

Click to listen highlighted text!