Click to listen highlighted text!

Arbetsmarknad

Senast ändrad: 30 maj, 2022

Vägen till ett jobb är inte alltid spikrak. Vi på Arbetsmarknadsenheten arbetar med att skapa förutsättningar för människor att komma in på arbetsmarknaden och få ett hållbart arbetsliv. Du som är arbetssökande och har kontakt med Arbetsförmedlingen eller har ekonomiskt bistånd via Individ och familj kan bli hänvisad till oss.

Hjälp från Arbetsmarknadsenheten

Ibland behöver man pröva nya vägar, kanske praktisera eller delta i ett projekt. Vi hjälper dig med  att skräddarsy individuell lösning för att du ska komma vidare mot dina egna mål. Inom vår verksamhet arbetar vi med coachning, arbetsträning, språk- och arbetspraktik.

Arbetsmarknadsenheten fungerar som en länk mellan dig som är arbetssökande och olika arbetsgivare i Båstads Kommun. Vi hjälper även till med att förmedla praktikplatser inom kommunens olika förvaltningar och privata näringslivet.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att samordna kommunens insatser för arbetssökande genom att erbjuda praktikplatser, bidragsanställningar och vara en länk till den reguljära arbetsmarknaden.

Individuellt stöd

I samarbete med Arbetsförmedlingen arbetar vi med individuellt stöd både för ungdomar och vuxna. Andra samarbetspartner är kommunens studie- och yrkesvägledare, Vuxenutbildningen, Individ o Familj med flera.

Besök gärna KompetensHubben som är en del av vår verksamhet.

 

Kontaktpersson:

Ritva Veeborn

ritva.veeborn@bastad.se

Relaterade länkar

Arbetsförmedlingen

Click to listen highlighted text!