Click to listen highlighted text!

Tobak och receptfria läkemedel

Senast ändrad: 11 feb, 2021

Miljöavdelningen bedriver tillsyn över försäljning av tobak och receptfria läkemedel samt rökfria serveringslokaler.

Alla som ska sälja tobaksvaror eller receptfria läkemedel till konsumenter ska anmäla försäljningen till Miljöavdelningen.

Det viktigaste kravet i tobakslagen samt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel är att ingen försäljning får ske till personer som är under 18 år. I en butik är det ägaren som ansvarar för att reglerna för försäljning av tobak och receptfria läkemedel följs.

Miljöavdelningen har även tillsyn över rökfria serveringar. Den 1 juni 2005 infördes rökfria serveringsställen. Rökfria serveringar har snabbt visat sig ge positiva effekter på de anställdas hälsa.

Click to listen highlighted text!