Click to listen highlighted text!

Försäljning av tobak

Senast ändrad: 8 feb, 2023

Tillståndsplikt för försäljning av tobak

Riksdagen har röstat igenom en ny lag, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Från och med den 1 juli 2019 måste du ansöka om tillstånd och den ansökan prövas av kommunens tillståndsenhet innan du får tillstånd att sälja tobak. Även du som anmält försäljning sedan tidigare måste söka tillstånd för att få fortsätta sälja tobak.

Du måste ansöka senast 1 november 2019. Om du inte ansöker senast den 1 november får du inte fortsätta sälja tobak efter det.

Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar som ska vara minst 20 portioner.
Förpackningar som har tillverkats före den 1 juli 2019 och som inte innehåller minst 20 portioner får dock fortsätta att tillhandahållas konsumenter till den 31 december 2019.

Obs! För dig som säljer elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare gäller att det även framöver räcker med en anmälan till kommunen.

Läs mer om den nya tobaklagen här.

Anmälan och egenkontroll

Du ansöker om tobaksförsäljning till alkohol- och tobakhandläggaren innan du börjar din försäljning. Alla nyanmälda handlare får ett informationsbesök av handläggaren där vi pratar om försäljningsreglerna.

Välj den ansökningsblankett som stämmer överens med din planerade försäljning (se länk till höger).

Tillsammans med din ansökan skickar du med en kopia av din butiks egenkontrollprogram över försäljningen av tobak. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om butikens rutiner för försäljning av tobak. Hur din butiks egenkontrollprogram ser ut bestämmer du själv, men du får gärna använda vår mall. Kontakta alkohol- och tobakhandläggaren om du vill få mallen på något annat språk än svenska.

Du kan börja sälja tobak så snart du ansökt om din försäljning till oss.

Ansökningsavgiften är 7800 kr, detta är en engångssumma som faktureras i samband med att din ansökan kommit in.
Tänk på att handläggningstiden är 4 månader.

Tillsynsavgift

Enligt den nya lagen är kommunen ansvarig för den årliga tillsynen av försäljning av tobak. Den årliga tillsynsavgiften faktureras i början av året.

Ändringar i din verksamhet

Om du sker en viktig förändring av din verksamhet kontakta då alkohol- och tobakhandläggaren. Använd blanketterna för den aktuella ändringen.

Kontrollköp

Ett kontrollköp är när kommunen anlitar unga människor, som är över 18 år men ser yngre ut, för att se om butikerna i kommunen säljer folköl eller tobak till ungdomarna utan att de behöver visa legitimation.De flesta handlare vill inte sälja folköl eller tobak till ungdomar under 18 år. Därför kan vi hjälpa dem genom att kontrollera dem. Butiken får ett kvitto på och kan förbättra sina rutiner. Butikerna är generellt sett duktiga på att följa lagstiftningen och inte sälja folköl eller tobak till någon under 18 år. Men det fungerar inte överallt. Dagen efter kontrollköpet åker två handläggare ut till alla butiker där det genomförts ett kontrollköp för att tala med handlarna om resultatet. Ett kontrollköp får inte användas av kommunen som underlag för någon administrativ sanktion. Det betyder att en handlare inte kan få försäljningsförbud på grund av resultatet från ett kontrollköp. Det fungerar som en slags varning.

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer

Den nya tobakslagen som börjat gälla den 1 juli 2019, innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer utomhus. Att införa fler rökfria miljöer utomhus syftar till att öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen.

Med den nya lagen är det även förbjudet att röka på följande platser:

  • Vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger och busshållplatser, men även taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
  • Uteserveringar utanför restauranger och caféer.
  • Inom inhägnade idrottsanläggningar. Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Följande produkter omfattas av den nya lagen: röka tobak, inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa), att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak, röka örtprodukter, använda e-cigaretter.

Vad gäller mig som företagare?
Lagen påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger platser dit allmänheten har tillträde, till exempel hotell, restauranger och butiker. Du är ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna. Om det tidigare varit tillåtet att röka måste du ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Om någon röker trots tillsägelse, får personen avvisas.

Frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta alkohol- och tobakhandläggaren om du har frågor.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontaktuppgifter Samhällsbyggnad

Tel 0431-77 000 
samhallsbyggnad@bastad.se

Click to listen highlighted text!