Click to listen highlighted text!

Försäljning av folköl

Senast ändrad: 11 feb, 2021

Försäljning av folköl, såväl servering som detaljhandel, ska anmälas till kommunen.

Det behövs inte något tillstånd för att sälja folköl (med folköl menas öl där alkoholhalten överstiger 2,25 volymprocent men inte 3,5 volymprocent). Däremot måste vissa bestämda krav vara uppfyllda för att försäljningen ska vara tillåten.Grundkravet är att försäljningen sker i en lokal:

  • som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april om livsmedelshygien och
  • som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs
    och/eller serveras mat.

Den som säljer eller serverar folköl ska ha ett skriftligt egentillsynsprogram där det bland annat ska finnas beskrivet vilka rutiner man har för att säkerställa att försäljningsreglerna följs

OBS! De allmänna försäljningsbestämmelserna i alkohollagen gäller också folköl, t.ex. förbudet att sälja till någon som är under 18 år.

Försäljningen/serveringen ska anmälas till oss innan den påbörjas. Vi har ett ansvar för att bedriva tillsyn där folkölsförsäljning äger rum. Det innebär besök på försäljningsställena för att säkerställa att gällande bestämmelser efterlevs. Likaså erbjuds personal utbildning kring bakgrunden till den lagstiftning som finns samt vilka regler som gäller. Den som säljer folköl debiteras en årlig tillsynsavgift.

Om du vill servera folköl under evenemang

Om du vill servera folköl på ett annat ställe än i din stadigvarande lokal krävs serveringstillstånd för alkohol.

Läs mer om serveringstillstånd här.

Krav på mat

Om du säljer eller serverar folköl måste du uppfylla vissa matkrav.

  • Om du säljer folköl (detaljhandel) ska du ha ett någorlunda brett sortiment av matvaror i butiken.
  • Om du serverar folköl ska du erbjuda ett någorlunda brett sortiment av maträtter under hela serveringstiden. Någon enklare varmrätt krävs.

För att få sälja eller servera mat måste du först och främst få din lokal godkänd som livsmedelslokal.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att få din livsmedelsverksamhet prövad.

Information om tillsynsavgift

Tillsynsavgift för folkölsförsäljning för år 2019 är 1000 kr/år. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-11-21, § 228, diarienummer KS 000941/2018-603.

Avsluta försäljningen eller serveringen

Om du vill sluta sälja eller servera folköl ska du skicka in en avanmälan. Skicka avanmälan till alkohol- och tobakhandläggaren så snart du bestämt dig för att avsluta försäljningen eller serveringen.

Ändringar i din verksamhet

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till alkohol- och tobakhandläggaren. Exempel på viktiga förändringar kan vara om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress. Om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du anmäla din nya försäljning och samtidigt avanmäla din gamla försäljning. Använd blanketterna för anmälan och av-anmälan.

Kontrollköp

Ett kontrollköp är när kommunen anlitar unga människor, som är över 18 år men ser yngre ut, för att se om butikerna i kommunen säljer folköl eller tobak till ungdomarna utan att de behöver visa legitimation.De flesta handlare vill inte sälja folköl eller tobak till ungdomar under 18 år. Därför kan vi hjälpa dem genom att kontrollera dem. Butiken får ett kvitto på och kan förbättra sina rutiner.Butikerna är generellt sett duktiga på att följa lagstiftningen och inte sälja folköl eller tobak till någon under 18 år. Men det fungerar inte överallt. Dagen efter kontrollköpet åker två handläggare ut till alla butiker där det genomförts ett kontrollköp för att tala med handlarna om resultatet. Ett kontrollköp får inte användas av kommunen som underlag för någon administrativ sanktion. Det betyder att en handlare inte kan få försäljningsförbud på grund av resultatet från ett kontrollköp. Det fungerar som en slags varning.

Frågor?

Du alltid är välkommen att kontakta alkohol- och tobakhandläggaren om du har frågor.

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakta alkohol- och tobakhandläggaren

Ildiko´ Lundberg
Alkohol- och tobakhandläggare

Tel 0431-774 65
Mejl ildiko.lundberg@bastad.se

Click to listen highlighted text!