Click to listen highlighted text!

Ansök om att etablera laddplatser

Senast ändrad: 19 jun, 2023

I takt med att fler kör laddbara fordon i Båstads kommun ökar efterfrågan på platser för laddning. Nu ger vi intresserade aktörer möjlighet att sätta upp laddare på kommunal mark.

Ansökningsperiod 1 är stängd. Vi håller på att utvärdera inkomna ansökningar. Ny ansökningsperiod kommer öppnas efter sommaren.

Vi välkomnar aktörer att anmäla intresse för att etablera laddplatser. Du som ansöker om att få etablera nya laddplatser står själv för installation samt drift och underhåll av laddarna. Alla laddplatser som etableras på kommunal mark måste vara tillgängliga för alla. Andrahandsuthyrning är inte tillåten. Kommunen ansvarar för och bekostar skyltning, sopning, snöröjning samt parkeringsbevakning.

Möjliga platser för att etablera nya laddstolpar släpps i omgångar. På så vis får kommunen möjlighet att styra utbyggnaden samt möjlighet att utvärdera och vid behov justera tillvägagångssättet och avtal inför kommande ansökningsperioder.

Aktuella platser för nya laddare hösten 2023

Båstad

Båstad hamn västra

Adress: Badhusparken 1
Minsta antal laddplatser: 6 stycken
Önskad kapacitet: Långtid, 80 procent av fordonets batterikapacitet ska laddas på 8 timmar
Antal platser: 50 stycken
Avgift: 1 juni – 31 augusti klockan 10-06.
Parkeringsregler: 4 timmar

Karta över möjliga platser att etablera nya laddstolpar – Båstad hamn västra (pdf)

Parkering Musikhuset

Adress: Ängelholmsvägen 10c
Minsta antal laddplatser: 4 stycken
Önskad kapacitet: Långtid, 80 procent av fordonets batterikapacitet ska laddas på 8 timmar
Antal platser: 38 stycken
Avgift: Avgiftsfri
Parkeringsregler: 24 timmar, parkering förbjuden klockan 6-16 första tisdagen i månaden

Karta över möjliga platser att etablera nya laddstolpar – Parkering Musikhuset (pdf)

Lyckantorget  

Adress: Musterivägen 1
Minsta antal laddplatser: 10 stycken
Önskad kapacitet: Korttid, 80 procent av fordonets batterikapacitet ska laddas på 4 timmar
Antal platser: 100 stycken
Avgift: Avgiftsfri
Parkeringsregler: klockan 08.00-20.00, max 2 timmar
Parkeringsskiva: mellan klockan 08.00-20.00

Karta över möjliga platser att etablera nya laddstolpar – Lyckantorget (pdf)

Havsbadsvägen S

Adress: Havsbadsvägen 9
Minsta antal laddplatser: 4 stycken
Önskad kapacitet: Långtid, 80 procent av fordonets batterikapacitet ska laddas på 8 timmar
Antal platser: 35 stycken
Avgift: 1 juni – 31 augusti klockan 10.00–18.00. 15 kronor per timme. Maxtaxa per dygn är 55 kronor.
Parkeringsregler: Max 24 timmar

Karta över möjliga platser att etablera nya laddstolpar – Havsbadsvägen (pdf)

Prästliden Lilla

Adress: Italienska vägen 11
Minsta antal laddplatser: 4 stycken
Önskad kapacitet: Korttid, 80 procent av fordonets batterikapacitet ska laddas på 4 timmar
Antal platser: 33 stycken
Avgift: Avgiftsfri
Parkeringsregler: Klockan 08.00-20.00. Max 4 timmars parkering

Karta över möjliga platser att etablera nya laddstolpar – Prästliden Lilla (pdf)

Kommunhuset personalparkering

Adress: Vångavägen 2
Minsta antal laddplatser: 6 stycken
Önskad kapacitet: Långtid, 80 procent av fordonets batterikapacitet ska laddas på 8 timmar
Antal platser: 35 stycken
Avgift: Avgiftsfri
Parkeringsregler: parkeringsskiva

Karta över möjliga platser att etablera nya laddstolpar – Kommunhuset personalparkering (pdf)

Kommunhuset huvudentré

Adress: Vångavägen 7
Minsta antal laddplatser: 6 stycken
Önskad kapacitet: Korttid, 80 procent av fordonets batterikapacitet ska laddas på 4 timmar
Antal platser: 35 stycken
Avgift: Avgiftsfri
Parkeringsregler: parkeringsskiva

Karta över möjliga platser att etablera nya laddstolpar – Kommunhuset huvudentré (pdf)

Torekov

Jungmansgatan

Adress: Jungmansgatan 7
Minsta antal laddplatser: 6 stycken
Önskad kapacitet: Långtid, 80 procent av fordonets batterikapacitet ska laddas på 8 timmar
Antal platser: 60 stycken
Avgift: Avgiftsfri
Parkeringsregler: Max 24 timmar, endast personbil

Karta över möjliga platser att etablera nya laddstolpar – Jungmansgatan (pdf)

Parkering Olympiagatan

Adress: Olympiagatan 2
Minsta antal laddplatser: 6 stycken
Önskad kapacitet: Långtid, 80 procent av fordonets batterikapacitet ska laddas på 8 timmar
Antal platser: 50 stycken
Avgift: Avgiftsfri
Parkeringsregler: Max 48 timmar

Karta över möjliga platser att etablera nya laddstolpar – Olympiagatan (pdf)

Småbåtshamnen

Adress: Peder Wessels väg 2
Minsta antal laddplatser: 16 stycken
Önskad kapacitet: Korttid, 80 procent av fordonets batterikapacitet ska laddas på 4 timmar
Antal platser: 160 stycken
Avgift: 1 juni – 31 augusti klockan 10-06. Avgift 30 kronor per timme. Maxtaxa 120 kronor per dygn. 
Parkeringsregler: 24 timmar

Karta över möjliga platser att etablera nya laddstolpar – Småbåtshamnen (pdf)

Förslöv

Ängahällan

Adress: Ängahällan
Minsta antal laddplatser: 4 stycken
Önskad kapacitet: Långtid, 80 procent av fordonets batterikapacitet ska laddas på 8 timmar
Antal platser: 48 stycken
Avgift: Avgiftsfri

Karta över möjliga platser att etablera nya laddstolpar – Ängahällan (pdf)

Anmäl intresse för att sätta upp nya laddare

Så går det till:

  1. Välj en plats där du vill sätta upp laddplatser (se aktuella platser för nya laddare hösten 2023).
  2. Skicka in intresseanmälan och bilagor till kommunen.
  3. Båstads kommun utvärderar ansökan.
  4. Nyttjanderättsavtal skrivs med Båstads kommun.
  5. Etablering av den nya laddaren påbörjas.

Intresseanmälan ska innehålla

  • komplett ifylld ansökningsblankett (PDF)
  • situationsplan på var laddstolparna ska placeras samt tänkt schaktsträcka
  • produktblad, samt beskrivning och bilder på laddstolpens utforming/design
  • beskrivning av aktuell betallösning och organisation för felavhjälpning
  • tidplan för utbyggnaden.

Dokument som hjälp inför ansökan

 

Tilldelning av platser

När ansökningstiden har gått ut utvärderar kommunen inkomna intresseanmälningar utifrån kriterier som bland annat tar hänsyn till utformning, drift och underhåll. Uppfyller mer än en aktör samtliga kriterier erbjuder kommunen den aktör med högst poäng möjlighet att teckna avtal. Om flera aktörer uppfyller kraven kan en aktör tilldelas maximalt fem geografiska placeringar inom varje ansökningsperiod.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!