Click to listen highlighted text!

Ändring av anmälningsplikt för hygieniska verksamheter

Senast ändrad: 1 jul, 2021 | Nyhet

Den 1 juli sker en ändring i anmälningsplikten för verksamheter som bedriver yrkesmässig hygienisk behandling. Ändringen innebär att även stickande skärande verksamhet där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta omfattas av anmälningsplikt. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag. Om du har en verksamhet som omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen senast den 1 september 2021.

Även reglerna för kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar förändras, vilket innebär att sådana verksamheter ska anmälas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som är ansvarig tillsynsmyndighet från 1 juli 2021.

Kontakta miljöavdelningen

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte kan du kontakta miljöavdelningen på telefon 0431-77000 eller på samhallsbyggnad@bastad.se

Mer information hos Socialstyrelsen.

Blankett för anmälan. 

Click to listen highlighted text!