Click to listen highlighted text!

Aktuell lägesbild

Senast ändrad: 18 mar, 2022

Här kan du ta del av en samlad aktuell lägesbild av coronapandemin. Vi går även igenom sjukdomsläget i Båstads kommun, smittspårning och läget inom kommunala verksamheter. Informationen uppdateras vid behov.

Var källkritisk och sprid inte rykten

Tillsammans är vi många som just nu arbetar för att hantera konsekvenserna av det som händer i samhället och för att minska smittspridningen. Kommunen kommunicerar kontinuerligt om information som rör våra verksamheter.

Vid större händelser, till exempel en pandemi, finns risk att det uppstår ryktesspridning. Tänk källkritiskt när du tar del av information. Frågorna vad, när, var, hur, vem och varför fungerar som ett källkritiskt filter. Kontrollera alltid information från flera källor. Håll dig uppdaterad kring bekräftad information från myndigheter. Vi har alla ett ansvar att förhindra ryktesspridning.

Därför ber vi dig om att:

  • Vara källkritisk
  • Inte sprida rykten

Tänk på det här när du bedömer information

Lägesbild vecka 49 - 2021
Lägesbild vecka 4
Lägesbild vecka 3
Lägesbild vecka 2

Aktuell lägesbild vecka 2 – informationen är uppdaterad den 18 januari

Sjukdomsläget i Båstads kommun

Enligt Region Skåne var antalet nya bekräftade fall i Båstads kommun 82 st. under vecka 1. Det motsvarar 535 nya fall per 100 000 invånare. Genomsnittet för vecka 1 i Skåne var 730 nya fall per 100 000 invånare. Det totala antalet personer som är folkbokförda i Båstads kommun och som hittills sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning är 757 st.

Se Region Skånes lägesbild över personer med konstaterad covid-19 per kommun

 

Urval av hur samhällsspridningen återspeglas i kommunala verksamheter

På grund av patientsekretess kommer det inte publiceras information om vilket/vilka vårdboenden eller hemvårdsområden som har smittade eller avlidna personer med konstaterad covid-19.

Hemvård: Det finns pågående fall av covid-19 bland vårdtagare inom kommunens äldreboenden. Smittspårningar pågår.

Äldreboenden: Det finns pågående fall av covid-19 bland vårdtagare inom kommunens äldreboenden. Smittspårningar pågår.

Läget inom kommunala verksamheter

Vård och omsorg: Fortsatt mycket ansträngt läge pga. arbetsbelastning, sjukfrånvaro och smittspårningar. Vaccineringar av vårdtagare och personal inleddes på Haga Park under onsdagen där samtliga vårdtagare och över 90% av personalen har vaccinerats med första dosen.

Barn och skola: Första veckan med fjärrunderundervisning för högstadieklasserna har överlag gått bra. Löpande anpassningar har gjorts och planeras för att optimera undervisningen.

Det generella läget i övrigt inom kommunen är stabilt.

Sjukfrånvaron är generellt låg över alla verksamheter men snittet ligger högre än andra år.

Tillgången på smittskyddsutrustning är fortsatt god.

 

Läget i Skåne

Det är fortfarande ett väldigt allvarligt läge. Smittspridningen är fortfarande hög och belastningen på vården i Skåne är väldigt hög. Krislägesavtalet är nu utlöst för både akutpersonal och intensivvårdspersonal, vilket bl.a. innebär att arbetstiden kan förlängas till 48 timmar i veckan.

Inlagda på vårdavdelning ligger på 423 st. och på intensivvårdsavdelning 63 st.

Region Skåne fortsätter att skala upp vaccineringen.

Enligt Region Skåne är det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna strax över 1000 st.

Antal avlidna med konstaterad covid-19 har ökat de senaste veckorna men har gått ner mellan vecka 51 och vecka 52. För vecka 52 rapporterades 81 st. avlidna.

Se antal bekräftade fall och antal inlagda på sjukhus i Region Skåne

Se Region Skånes fördjupade lägesbild

 

Läget i Sverige och världen

Det sker fortfarande en omfattande smittspridning i Sverige. Under vecka 1 rapporterades cirka 39 500 bekräftade fall och cirka 210 000 individer provtogs.

Antalet rapporterade avlidna i Sverige för vecka 51 (630 st.) är en ökning med 37% jämfört med medelantalet för tre veckor innan (vecka 48-50; 461 st.)

Globalt närmar sig antalet bekräftade fall 100 miljoner och antalet avlidna är över 2 miljoner. Efter en minskning av antalet fall under julhelgerna ser trenden ut att öka igen efterhand som rapporteringarna kommer ikapp.

Se Folkhälsomyndighetens lägesbild över bekräftade fall i Sverige

Se Europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) lägesbild över bekräftade fall i världen

Se Världshälsoorganisationens (WHO) lägesbild över bekräftade fall i världen

 

Lägesbild vecka 1

Aktuell lägesbild vecka 1 – informationen är uppdaterad den 8 januari

Sjukdomsläget i Båstads kommun

Enligt Region Skåne var antalet nya bekräftade fall i Båstads kommun 82 st. under vecka 53. Det motsvarar 542 nya fall per 100 000 invånare. Genomsnittet för vecka 53 i Skåne var 669 nya fall per 100 000 invånare. Det totala antalet personer som är folkbokförda i Båstads kommun och som hittills sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning är 675 st.

Se Region Skånes lägesbild över personer med konstaterad covid-19 per kommun

 

Urval av hur samhällsspridningen återspeglas i kommunala verksamheter

På grund av patientsekretess kommer det inte publiceras information om vilket/vilka vårdboenden eller hemvårdsområden som har smittade eller avlidna personer med konstaterad covid-19.

Hemvård: Det finns pågående fall av covid-19 bland vårdtagare inom kommunens äldreboenden. Smittspårningar pågår.

Äldreboenden: Det finns pågående fall av covid-19 bland vårdtagare inom kommunens äldreboenden. Smittspårningar pågår.

Läget inom kommunala verksamheter

Vård och omsorg: Mycket ansträngt läge pga. arbetsbelastning, sjukfrånvaro och smittspårningar under julhelgerna. Förberedelse för att inleda vaccinering på äldreboenden pågår.

Barn och skola: Från och med måndag 11 januari kommer grundskolans högstadier i Båstads kommun att gå över till fjärrunderundervisning efter rekommendation av Smittskydd Skåne till samtliga skånska kommuner. Anpassningar av verksamheten pågår för att genomföra detta.

Övrigt: Generell bevakning på verksamheter som öppnar upp igen efter julhelgerna.

Det generella läget i övrigt inom kommunen är stabilt.

Sjukfrånvaron är i övrigt generellt låg över alla verksamheter men snittet ligger uppskattningsvis högre än andra år.

Tillgången på smittskyddsutrustning är fortsatt god.

 

Läget i Skåne

Det är ett väldigt allvarligt läge. Smittspridningen är stor och belastningen på vården i Skåne är extremt hög. I dagsläget ser man dessvärre ingen minskning.

Antal inlagda på sjukhus har fortsatt att öka. Inlagda på vårdavdelning ligger på 537 st. och på intensivvårdsavdelning 60 st. Region Skåne tar hjälp av andra regioner för att kunna lösa vårdbehovet.

Enligt Region Skåne är det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ca 1300 st.

Smittspridningen finns i alla åldersgrupper men framförallt inom åldrarna 30-39 och 40-49. Det är också en ökning i åldersgrupperna 50-69 och 70+.  

Antal avlidna med konstaterad covid-19 har ökat de senaste veckorna och ligger för vecka 51 på 98 st. Detta är den högsta siffran hittills.

Se antal bekräftade fall och antal inlagda på sjukhus i Region Skåne

Se Region Skånes fördjupade lägesbild

 

Läget i Sverige och världen

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten munskydd i kollektivtrafiken klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet för de som är födda 2004 och tidigare. Munskydd ska inte användas för att ersätta mer effektiva åtgärder såsom att undvika situationen, stanna hemma vid symtom eller säkerställa att avstånd hålls.

Läs mer här om munskyddsanvändning i samhället utanför vård- och omsorg

Inför vårterminen 2021 uppmanar Folkhälsomyndigheten landets högstadieskolor att förstärka det förebyggande arbetet mot smittspridning gällande covid-19. Regeringen fattar beslut om möjlighet till distans- och fjärrundervisning för högstadiet.

Pandemilagen beslutades idag och gör att Regering och myndigheter kan besluta om smittskyddsregler i fler verksamheter än tidigare. Till exempel gym, sportanläggningar, bibliotek, campingar, museer, djurparker, köpcentrum, butiker, serviceinrättningar som frisörsalonger, festlokaler och kollektivtrafik. Lagen gäller från och med den 10 januari till och med den sista september 2021.

Se Folkhälsomyndighetens lägesbild över bekräftade fall i Sverige

Se Europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) lägesbild över bekräftade fall i världen

Se Världshälsoorganisationens (WHO) lägesbild över bekräftade fall i världen

 

Lägesbild vecka 52

Aktuell lägesbild vecka 52 – informationen är uppdaterad den 28 december

Sjukdomsläget i Båstads kommun

Enligt Region Skåne var antalet nya bekräftade fall i Båstads kommun 56 st. under vecka 51. Det motsvarar 370 nya fall per 100 000 invånare. Genomsnittet för vecka 51 i Skåne var 669 nya fall per 100 000 invånare. Det totala antalet personer som är folkbokförda i Båstads kommun och som hittills sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning är 521 st.

Se Region Skånes lägesbild över personer med konstaterad covid-19 per kommun

 

Urval av hur samhällsspridningen återspeglas i kommunala verksamheter

På grund av patientsekretess kommer det inte publiceras information om vilket/vilka vårdboenden eller hemvårdsområden som har smittade eller avlidna personer med konstaterad covid-19.

Hemvård: Smittspårningar pågår.

Äldreboenden: Det finns pågående fall av covid-19 bland vårdtagare och personal inom kommunens äldreboenden. Smittspårningar pågår.

Läget inom kommunala verksamheter

Vård och omsorg: Fortsatt ansträngt läge pga. arbetsbelastning, sjukfrånvaro och smittspårningar.

Övrigt: Måltidsfunktionen är fortsatt påverkad av sjukfrånvaro.

Det generella läget i övrigt inom kommunen är stabilt.

Sjukfrånvaron är i övrigt generellt låg över alla verksamheter men snittet ligger uppskattningsvis högre än andra år.

Tillgången på smittskyddsutrustning bedöms vara fortsatt god.

 

Läget i Skåne

Enligt Region Skåne är det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ca 1300-1400 st.

Smittspridningen finns i alla åldersgrupper men framförallt inom åldrarna 30-39 och 40-49.  

Antal inlagda på sjukhus har fortsatt att öka. Inlagda på vårdavdelning ligger på 482 st. (ökning med 100 st. sedan den 18 december) och på intensivvårdsavdelning 51 st. (ökning med 10 st. sedan 18 december).

Antal avlidna med konstaterad covid-19 har ökat de senaste veckorna och ligger för vecka 49 på 72 st. Detta är den högsta siffran hittills och en ökning med 12 st. jämfört med vecka 48 och med 22 st. jämfört med vecka 47.

Se antal bekräftade fall och antal inlagda på sjukhus i Region Skåne

Se Region Skånes fördjupade lägesbild

 

Läget i Sverige och världen

Från och med den 24 december gäller ändrade regler på serveringsställen som innebär att storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till fyra personer. Är ett sällskap större än fyra personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

 

På grund av den ökade smittspridningen och belastningen på sjukvården gäller sedan den 14 december skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av kommande helger och högtider.

Läs mer om rekommendationer under kommande helger och högtider och de nationella skärpta råden

Från och med den 23 december bör bland annat butiker, köpcentrum och träningsanläggningar bestämma ett maxantal personer som får vistas i lokalerna samtidigt. Detta för att minska riskerna för trängsel.

Läs mer om Svensk Handels rekommendation om maxantal och mellandagsrea

Läs mer om Svensk Dagligvaruhandels gemensamma riktlinjer för covid-19

Läs mer om Fastighetsägarnas rekommendation om maxantal för besökare i köpcentrum

 

De första vaccindoserna har kommit till Sverige

Läs mer information till dig som vaccinerar dig mot covid-19

Läs mer om vaccinationen på Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccination mot covid-19

 

Brittiska myndigheter har upptäckt en ny variant av viruset som orsakar covid-19. Har du varit i Storbritannien och kommit till Sverige den 12 december eller senare är det viktigt att du stannar hemma, undviker nära kontakter och testar dig för covid-19.

Läs mer om rekommendationer till dig som reser eller har rest från Storbritannien till Sverige

 

Se Folkhälsomyndighetens lägesbild över bekräftade fall i Sverige

Se Europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) lägesbild över bekräftade fall i världen

Se Världshälsoorganisationens (WHO) lägesbild över bekräftade fall i världen

 

Lägesbild vecka 51

Aktuell lägesbild vecka 51 – informationen är uppdaterad den 18 december

Sjukdomsläget i Båstads kommun

Enligt Region Skåne var antalet nya bekräftade fall i Båstads kommun 55 st. under vecka 50. Det motsvarar 363 nya fall per 100 000 invånare. Genomsnittet för vecka 50 i Skåne var 665 nya fall per 100 000 invånare. Det totala antalet personer som är folkbokförda i Båstads kommun och som hittills sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning är 465 st.

Se Region Skånes lägesbild över personer med konstaterad covid-19 per kommun

 

Urval av hur samhällsspridningen återspeglas i kommunala verksamheter

På grund av patientsekretess kommer det inte publiceras information om vilket/vilka vårdboenden eller hemvårdsområden som har smittade eller avlidna personer med konstaterad covid-19.

Hemvård: Det finns inga pågående fall av covid-19 bland vårdtagare. Smittspårningar pågår bland personal.

Äldreboenden: Det finns inga pågående fall av covid-19 bland vårdtagare inom kommunens äldreboenden. Smittspårningar pågår bland personal.

För-, grund- och gymnasieskola: Enstaka fall av covid-19 har påträffats bland elever och personal.

Läget inom kommunala verksamheter

Vård och omsorg: Fortsatt ansträngt läge pga. arbetsbelastning och sjukfrånvaro. Hemvården är fortsatt påverkat pga. smittspårningar. Omfördelning av personal från övriga verksamhetsområden planeras för att täcka upp personalförsörjning inom hemvården.

Barn och Skola: Fortsatt ansträngt, ökad sjukfrånvaro bland grundskolepersonal denna vecka. En klass på Strandängsskolan gick över till distansundervisning pga. hög sjukfrånvaro bland elever och personal.

Övrigt: Måltidsfunktionen är fortsatt påverkad av sjukfrånvaro. Folkbibliotek, skolbibliotek, vuxenutbildningar och yrkeshögskolan samt arbetsmarknadsenheten är fortsatt påverkade pga. oro och anpassningar av verksamheterna. Kommunikationsenheten är fortsatt påverkad av kontinuerligt kriskommunikationsarbete.

Det generella läget i övrigt inom kommunen är stabilt.

Sjukfrånvaron är i övrigt generellt låg över alla verksamheter men snittet ligger uppskattningsvis högre än andra år.

Tillgången på smittskyddsutrustning bedöms vara fortsatt god.

 

Läget i Skåne

Enligt Region Skåne är det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna över 1400 st. Det är en fortsatt ökande trend sedan mitten/slutet av november.

Smittspridningen finns i alla åldersgrupper men framförallt inom åldrarna 40-49 följt av 30-39.  

Antal inlagda på sjukhus har ökat de senaste veckorna. Inlagda på vårdavdelning ligger på 381 st. och på intensivvårdsavdelning 40 st.

Antal avlidna med konstaterad covid-19 har ökat de senaste veckorna och ligger för vecka 48 på 60 st. Detta är den högsta siffran hittills.

Region Skåne går upp i förstärkningsläge s.k. särskild sjukvårdsledning pga. det allvarliga läget med antalet som behöver sjukhusvård och bemanningen.

Se antal bekräftade fall och antal inlagda på sjukhus i Region Skåne

Se Region Skånes fördjupade lägesbild

 

Läget i Sverige och världen

På grund av den ökade smittspridningen och belastningen på sjukvården gäller sedan den 14 december skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av kommande helger och högtider.

Läs mer om rekommendationer under kommande helger och högtider och de nationella skärpta råden

Nya restriktioner väntas från Regeringen inom den närmaste tiden.

Se Folkhälsomyndighetens lägesbild över bekräftade fall i Sverige

Se Europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) lägesbild över bekräftade fall i världen

Se Världshälsoorganisationens (WHO) lägesbild över bekräftade fall i världen

 

Lägesbild vecka 50

Aktuell lägesbild vecka 50 – informationen är uppdaterad den 11 december

Sjukdomsläget i Båstads kommun

Enligt Region Skåne var antalet nya bekräftade fall i Båstads kommun 49 st. under vecka 49. Det motsvarar 323 nya fall per 100 000 invånare. Genomsnittet för vecka 49 i Skåne var 523 nya fall per 100 000 invånare. Det totala antalet personer som är folkbokförda i Båstads kommun och som hittills sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning är 410 st.

Se Region Skånes lägesbild över personer med konstaterad covid-19 per kommun

 

Urval av hur samhällsspridningen återspeglas i kommunala verksamheter

Hemvård: Smittspårningar pågår. Det finns pågående fall av covid-19.

Äldreboenden: Det finns inga pågående fall av covid-19 inom kommunens äldreboenden.

På grund av patientsekretess kommer det inte publiceras information om vilket/vilka vårdboenden eller hemvårdsområden som har smittade eller avlidna personer med konstaterad covid-19.

Se Socialstyrelsens statistik om covid-19 bland äldre 70+ efter boendeform

För-, grund- och gymnasieskola: Enstaka fall har påträffats.

 

Läget inom kommunala verksamheter

Vård och omsorg: Generellt ökat ansträngt läge sedan förra veckan pga. arbetsbelastning och sjukfrånvaro. Hemvården är särskilt påverkat pga. smittspårningar. Omfördelning av personal från övriga verksamhetsområden pågår för att täcka upp personalförsörjning.

Barn och Skola: Fortsatt ansträngt pga. sjukfrånvaro, oro och anpassning av verksamheterna utifrån nya beslut och riktlinjer.

Övrigt: Måltidsfunktionen är också påverkad av sjukfrånvaro. Folkbibliotek, skolbibliotek, vuxenutbildningar och yrkeshögskolan samt arbetsmarknadsenheten är påverkade pga. oro och anpassningar av verksamheterna. Kommunikationsenheten är påverkad av kontinuerligt kriskommunikationsarbete.

Det generella läget i övrigt inom kommunen är stabilt.

Sjukfrånvaron är i övrigt generellt låg över alla verksamheter.

Tillgång på smittskyddsutrustning bedöms vara fortsatt god.

 

Läget i Skåne

Enligt Region Skåne är det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna över 1100 st. Det är en ökande trend sedan mitten/slutet av november.

Smittspridningen finns i alla åldersgrupper men framförallt inom åldrarna 20-49.

Antal inlagda på sjukhus har ökat de senaste veckorna. De senaste dagarna har antalet på vårdavdelning och intensivvårdsavdelning legat relativt jämnt på ca 300 st. respektive 30 st.

Se antal bekräftade fall och antal inlagda på sjukhus i Region Skåne

Se Region Skånes fördjupade lägesbild

 

Läget i Sverige och världen

Under vecka 49 rapporterades nästan 37 000 bekräftade fall, vilket motsvarar 357 fall per 100 000 invånare och är en ökning med närmare 4 procent jämfört med vecka 48. Vecka 49 provtogs drygt 261 000 individer. Det finns regionala skillnader i såväl provtagning som bekräftade fall.

En del länder inom EU/EEA har sett en stabilisering eller minskning av antalet fall. Globalt har det totala antalet fall legat oförändrat på ca 4 miljoner den senaste veckan men antalet dödsfall har fortsatt öka.

Se Folkhälsomyndighetens lägesbild över bekräftade fall i Sverige

Se Europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) lägesbild över bekräftade fall i världen

Se Världshälsoorganisationens (WHO) lägesbild över bekräftade fall i världen

 

Lägesbild vecka 49

Aktuell lägesbild vecka 49 – informationen är uppdaterad den 4 december

Sjukdomsläget i Båstads kommun

Enligt Region Skåne var antalet nya bekräftade fall i Båstads kommun 57 st. under vecka 48. Det motsvarar 370 nya fall per 100 000 invånare. Genomsnittet för vecka 48 i Skåne var 413 nya fall per 100 000 invånare.

Se Region Skånes lägesbild över personer med konstaterad covid-19 per kommun

 

Urval av hur samhällsspridningen återspeglas i kommunala verksamheter

Hemvård: Smittspårningar pågår kontinuerligt, prover tas och provsvar väntas. Det finns pågående fall av covid-19 hos vård- och omsorgstagare och personal.

Äldreboenden: Det finns inga pågående fall av covid-19 inom kommunens äldreboenden.

På grund av patientsekretess kommer det inte publiceras information om vilket/vilka vårdboenden eller hemvårdsområden som har smittade eller avlidna personer med konstaterad covid-19.

Se Socialstyrelsens statistik om covid-19 bland äldre 70+ efter boendeform

För-, grund- och gymnasieskola: Enstaka fall har påträffats bland elever och personal

Läget inom kommunala verksamheter

Sjukfrånvaron och arbetsbelastningen påverkar fortfarande vissa kommunala verksamheter inom framförallt kommunal vård och omsorg och för- och grundskolorna samt gymnasieskolan.

Påverkan finns även inom kommunrestauranger, lokalvård, folkbibliotek, skolbibliotek, vuxenutbildningar och yrkeshögskolan samt arbetsmarknadsenheten.

Det generella läget i övrigt inom kommunen är stabilt.

Sjukfrånvaron är i övrigt generellt låg.

Tillgång på smittskyddsutrustning bedöms vara fortsatt god.

Krisledningsstaben och ledningsgruppen sammanträder varje vecka. Staben samverkar kontinuerligt internt med alla kommunens verksamheter och externt med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och andra kommuner och aktörer i länet.

 

Läget i Skåne

Enligt Region Skåne är det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna över 900 st.

Smittspridningen finns i alla åldersgrupper men framförallt inom åldrarna 20-49.

Antal inlagda på sjukhus har ökat de senaste veckorna. Den senaste veckan har antalet på vårdavdelning och intensivvårdsavdelning legat relativt jämnt på över 200 st. respektive 28 st.

Se antal bekräftade fall och antal inlagda på sjukhus i Region Skåne

Se Region Skånes fördjupade lägesbild

 

Läget i Sverige och världen

Den omfattande samhällsspridningen av covid-19 fortsätter och det är en fortsatt ökande trend av antalet konstaterade fall, antalet intensivvårdade fall och antalet avlidna.

Se Folkhälsomyndighetens lägesbild över bekräftade fall i Sverige

Se Europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) lägesbild över bekräftade fall i världen

Se Världshälsoorganisationens (WHO) lägesbild över bekräftade fall i världen

 

Lägesbild vecka 48

Aktuell lägesbild vecka 48 – informationen är uppdaterad den 27 november

Sjukdomsläget i Båstads kommun

Enligt Region Skåne var antalet nya bekräftade fall i Båstads kommun 76 st. under vecka 47. Det motsvarar 502 nya fall per 100 000 invånare. Genomsnittet för vecka 47 i Skåne var 316 nya fall per 100 000 invånare.

Se Region Skånes lägesbild över personer med konstaterad covid-19 per kommun

 

Den ökade samhällsspridningen syns också i kommunens verksamheter och smittspårningar pågår.

Hemvård: Det finns flera pågående fall av covid-19 hos vård- och omsorgstagare och personal. Det har ökat de senaste 14 dagarna.

Äldreboenden: Det finns inga pågående fall av covid-19 inom kommunens äldreboenden.

På grund av patientsekretess kommer det inte publiceras information om vilket/vilka vårdboenden eller hemvårdsområden som har smittade eller avlidna personer med konstaterad covid-19.

Se Socialstyrelsens statistik om covid-19 bland äldre 70+ efter boendeform

 

Läget inom kommunala verksamheter

Sjukfrånvaron och arbetsbelastningen påverkar vissa verksamheter inom framförallt kommunal vård och omsorg och för- och grundskolorna men även inom kommunrestauranger och lokalvård.

Det generella läget i övrigt inom kommunen är stabilt.

Sjukfrånvaron är i övrigt generellt låg.

Tillgång på smittskyddsutrustning bedöms vara god.

Krisledningsstaben och ledningsgruppen sammanträder varje vecka. Staben samverkar kontinuerligt internt med alla kommunens verksamheter och externt med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och andra kommuner och aktörer i länet.

 

Läget i Skåne

Enligt Region Skåne är det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna över 600 st.

Smittspridningen finns i alla åldersgrupper men framförallt inom åldrarna 20-49.

Antal inlagda på sjukhus har ökat de senaste veckorna och har flera gånger varit det största antalet hittills i Skåne. Idag finns 186 st. inlagda på vårdavdelning och 26 st. på intensivvårdsavdelning.

Se antal bekräftade fall och antal inlagda på sjukhus i Region Skåne

Se Region Skånes fördjupade lägesbild

 

Läget i Sverige och världen

Den omfattande samhällsspridningen av covid-19 fortsätter och det är en fortsatt ökande trend av antalet konstaterade fall, antalet intensivvårdade fall och antalet avlidna.

Se Folkhälsomyndighetens lägesbild över bekräftade fall i Sverige

Se Europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) lägesbild över bekräftade fall i världen

Se Världshälsoorganisationens (WHO) lägesbild över bekräftade fall i världen

Aktuell lägesbild på Region Skånes webbplats

Lägesbild för covid-19 i Skåne

Aktuell lägesbild på Folkhälsomyndighetens webbplats

Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering

Click to listen highlighted text!