Avgifter för bygglov och anmälningsärenden

Båstads kommun tar ut en avgift för hantering av ditt ärende. Vad kostnaden blir beror på flera saker. Till exempel på vad du ska bygga, var du ska bygga samt hur stort du ska bygga.

Du kan sällan få en exakt uppgift i förväg på vad ditt bygglov kommer att kosta. Det är svårt att bedöma ett ärendes storlek och hur komplicerat det är innan ärendet kommit in. Dessutom kan det under ärendet gång uppstå nya frågor. Avgiften påverkas av olika faktorer såsom avvikelser från detaljplan, tekniskt samråd, avgifter för grannehörande med mera.

Du betalar samma avgift oavsett om du blir beviljad bygglov eller får avslag på din ansökan.

Avgiften baseras på en taxa beslutad av kommunfullmäktige. Den justeras årligen och är kopplade till prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor.

Planavgift

Observera att det kan tillkomma en planavgift inom vissa områden. Planavgiften är en kostnad för att ta fram en detaljplan.

I områden som planlagts från slutet av 1980-talet betalar du full planavgift, cirka 28 400 kronor. Bygger du på mark som en exploatör redan betalt för kan planavgiften reduceras. Då betalar du cirka 14 200 kronor.

Exempelavgifter

Här ser du några exempel på avgifter vid vanliga typer av lov- och anmälningsärenden. Avgifterna är enbart riktvärden och ska inte ses som exakta.

Riktvärde för avgifter gällande bygglov och anmälningsärenden

Åtgärd

Ungefärlig kostnad

Attefallshus, fristående

5 000 -12 600 kronor

Attefallstillbyggnad

6 300 kronor

Balkong

4 100 kronor

Bygga till huset

6 000 – 40 000 kronor

Förhandsbesked

19 000 kronor

Garage eller carport

5 600 – 8 000 kronor

Glasa in altan eller balkong

4 000 kronor

Inreda ytterligare en bostad i enbostadshus

9 500 kr – 25 000 kronor

Kamin eller eldstad

1 600 kronor

Mur eller plank

5 800 kronor

Nytt bostadshus

13 000 – 85 000 kronor

Rivningsanmälan

6 300 kronor

Rivningsansökan

12 600 - 32 000 kronor

Skylt

3 800 kr – 9 500 kronor

Skärmtak

3 200 – 6 300 kronor

Solceller eller solfångare

3 400 kronor

Takkupa (anmälan)

3 200 kronor

Takkupa (bygglov)

3 700 kronor

Uterum (anmälan attefallstillbyggnad)

6 300 kronor

Uterum (bygglov)

6 000 – 12 000 kronor

Växthus

3 000 – 6 300 kronor

Ändra dörrar, fönster på ett hus

2 600 – 5 300 kronor

Ändra fasad eller tak på ett hus

2 600 – 5 300 kronor

Ändra marknivå

1 100 kronor/timme
(minst 1 500 kronor)

 

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!Captcha * (obligatorisk)

Senast uppdaterad: