Click to listen highlighted text!

Stipendier och priser

Senast ändrad: 22 nov, 2018

Nolatopriset

Nolatopriset utdelas för bästa idrottsprestation i Båstads kommun under året. Priset kan även delas ut till framstående föreningsledare verksamma inom kommunen. Andemeningen med Nolatopriset är att uppmuntra och premiera ungdomar, som har sina rötter i kommunen, till bra idrottsprestationer.

Priset ska gå till ungdomar som är uppvuxna i kommunen och har utvecklat sina färdigheter med hjälp av idrottslivet här. Som en konsekvens av detta ska man vara mantalsskriven i kommunen.

Undantag från detta kan medges om man av “bästa idrottsprestationsskäl” har eller har haft behov av att vara mantalsskriven på annan ort. Priset kan bara ges en gång till samma person. Undantag görs om personen utmärkt sig i flera idrottsgrenar. Nolatopriset består av ett stipendium om 10.000 kr.

ANSÖKAN
Alla har rätt att föreslå kandidat till Nolatopriset och sista anmälningsdag är den 31 december varje år. Ansökan skickas till Båstads kommun, 269 80 BÅSTAD.

Ungdomsledarpriset

Syftet med ett ungdomsledarpris är att stimulera ungdomsledarna i ideella föreningar i kommunen. Priset är avsett för ungdomsledare bosatta i Båstads kommun och verksamma i lokala föreningar i kommunen. Priset kan delas ut till ungdomsledare som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling.

Priset kan endast delas ut en gång till samma person. Undantag kan göras om ungdomsledaren är verksam i flera föreningar. Priset kan delas mellan två eller flera ungdomsledare. Ungdomsledarpriset består av ett stipendium om 10.000 kr.

ANSÖKAN
Alla har rätt att föreslå kandidat till Ungdomsledarpriset och sista anmälningsdag är den 15 februari varje år. Ansökan skickas till Båstads kommun, 269 80 BÅSTAD.

Ansökan om Ungdomsledarpris

Vinnare av Ungdomsledarpriset 1989 – 2017

Vinnare Nolatopriset 1980 – 2017

 

Kontakt

Kundcenter

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Visa karta

Telefon
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!