Click to listen highlighted text!

Häckar och buskage

Senast ändrad: 21 Jun, 2017

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för den vardagliga skötseln av gångbanan utanför din fastighet. Här får du information om var gränsen för ditt ansvar går och vilka regler som gäller.

Framkomligheten är viktig för att service i form av renhållning och sophämtning ska fungera, men även för att det ska kännas tryggt och säkert när vi tar oss fram på våra gator, cykel- och gångbanor.

I broschyren ”Vem vill inte ha en snygg häck?” får du råd om vad som gäller för olika typer av tomter och utfarter och råd om lämpliga häckväxter. Dina skyldigheter som tomtägare regleras i Plan- och bygglagen (PBL).

Under sommarhalvåret

Under sommarhalvåret

Tänk på att det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att inte sikten skyms för trafikanterna. Det får inte sticka ut växtlighet

Click to listen highlighted text!