Tänk på att det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att inte sikten skyms för trafikanterna. Det får inte sticka ut växtlighet utanför