Click to listen highlighted text!

Inriktningsdokument

Senast ändrad: 12 Okt, 2017

Ett Inriktningsdokuments syfte är att peka ut den framtida samlade färdriktningen för olika områdens utveckling, tydliggöra vad som är viktigt för att skapa ett hållbart samhälle för framtiden samt vara vägledande för kommande detaljplaner och utvecklingsprojekt. Syftet med dokumentet är att visa Båstads kommuns viljeriktning för tätortens framtid. Det innehåller en vision om hur tätorten ska se ut i framtiden.

Inriktningsdokumentet för Båstad är klart och antaget, här nedanför ligger även inriktningsdokumenten för Förslöv och Grevie där arbetet pågår med att ta fram liknande dokument.

 

Inriktningsdokument Båstad

Inriktningsdokumentet för Båstad – Antaget 2016-06-22

Inriktningsdokument Båstad hamn

Inriktningsdokument för Båstads hamn – Antaget 2014-03-12
Rapport från medborgardialog om ”Hamnområdet i Båstad”

 Inriktningsdokument Grevie
(arbete pågår)

Inriktningsdokument för Förslöv
(arbete pågår)

Click to listen highlighted text!