Inriktningsdokument

Senast ändrad: 28 jan, 2020

Ett Inriktningsdokuments syfte är att peka ut den framtida samlade färdriktningen för olika områdens utveckling, tydliggöra vad som är viktigt för att skapa ett hållbart samhälle för framtiden samt vara vägledande för kommande detaljplaner och utvecklingsprojekt. Syftet med dokumentet är att visa Båstads kommuns viljeriktning för tätortens framtid. Det innehåller en vision om hur tätorten ska se ut i framtiden.

Inriktningsdokumentet för Båstad är klart och antaget, här nedanför ligger även inriktningsdokumenten för Förslöv och Grevie där arbetet pågår med att ta fram liknande dokument.

 

Inriktningsdokument Båstad, antaget 2016-06-12

Inriktningsdokument Båstad hamn, antaget 2014-03-12

 Inriktningsdokument Grevie, antaget 2017-12-20

Inriktningsdokument för Förslöv, antaget 2017-11-13