Fördjupade översiktsplaner

Senast ändrad: 12 nov, 2018

I en fördjupad översiktsplan redovisas avsikterna för ett specifikt område mer detaljerat än i översiktsplanen. Ibland inleds arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan med ett programskede för att översiktligt presentera vilken politisk inriktning utredningsarbetet skall ha.

Program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik

Programmet för fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik presenterar den politiska viljeinriktningen för området och antogs i kommunfullmäktige 2015-20-28 med fyra ändringar. 2015-11-04 gjordes ändringarna i textmaterialet i enlighet med protokollet. Inga ändringar har gjorts i sammanfattningen eller kartmaterialet.
Det antagna dokumentets syfte är att tydliggöra den politiska viljeinriktningen som ska ligga till grund för ett arbete med en ny fördjupad översiktsplan.

 

Norrviken-Kattviks fördjupade översiktsplan (befintlig)

 

Torekovs fördjupade översiktsplan

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter