Click to listen highlighted text!

Fördjupade översiktsplaner

Senast ändrad: 25 Apr, 2017

I en fördjupad översiktsplan redovisas avsikterna för ett specifikt område mer detaljerat än i översiktsplanen. Ibland inleds arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan med ett programskede för att översiktligt presentera vilken politisk inriktning utredningsarbetet skall ha.

Program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik

Beslut att omarbete den fördjupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik har funnits sedan den 26 februari 2014.  Arbetet inleddes med ett programskede och programmet är antaget som underlag för det fortsatta arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för det aktuella området. (Kommunfullmäktige 151028, § 196). Befintlig fördjupning presenteras nedan i avvaktan på att den nya skall färdigställas.

 

Norrviken-Kattviks fördjupade översiktsplan (befintlig)

 

Torekovs fördjupade översiktsplan

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!