Click to listen highlighted text!

Fördjupade översiktsplaner

Senast ändrad: 12 nov, 2018

I en fördjupad översiktsplan redovisas avsikterna för ett specifikt område mer detaljerat än i översiktsplanen. Ibland inleds arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan med ett programskede för att översiktligt presentera vilken politisk inriktning utredningsarbetet skall ha.

Program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik

Programmet för fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik presenterar den politiska viljeinriktningen för området och antogs i kommunfullmäktige 2015-20-28 med fyra ändringar. 2015-11-04 gjordes ändringarna i textmaterialet i enlighet med protokollet. Inga ändringar har gjorts i sammanfattningen eller kartmaterialet.
Det antagna dokumentets syfte är att tydliggöra den politiska viljeinriktningen som ska ligga till grund för ett arbete med en ny fördjupad översiktsplan.

 

Norrviken-Kattviks fördjupade översiktsplan (befintlig)

 

Torekovs fördjupade översiktsplan

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
info@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2 269 80 Båstad

Öppettider
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Click to listen highlighted text!