Click to listen highlighted text!

Översiktsplanering

Senast ändrad: 29 maj, 2020

En översiktsplan beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt. Den vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Regional planering

Regional planering

Samarbetet inom Skåne Nordväst består av 11 kommuner som verkar för att samla och stärka regionen.
Översiktsplan

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, vilket styrs av plan- och bygglagen.
Inriktningsdokument

Inriktningsdokument

Ett inriktningsdokuments syfte är att peka ut den framtida samlade färdriktningen för olika områdens utveckling.
Övriga planeringsdokument

Övriga planeringsdokument

Befolkningsprognos Dokument som stöd för framtida planering och handläggning i områden med komplexa planeringsförutsättningar och högt utvecklingstryck

Kontakt

Kundcenter

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Visa karta

Telefon
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!