Click to listen highlighted text!

Detaljplaner under arbete

Senast ändrad: 21 Nov, 2017

Båstad 109:2 mfl, del av, Trollbäcken

  ➡ Detaljplan för Båstad 109:2, del av

Område för parkering på Trollbäckenområdet i Båstad

 

Så här kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-77390

 

Planuppdrag

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd 170522  tom 170620

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen är  utställd för granskning 170906 tom 171004

Handlingar:

Båstad 109:2, del av - Båstad hamn

 ➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2, hamnen Båstad

Så här kan du påverka

 

Kontakt

Emma Johansson, tel 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

 

Samråd

Samråd under tiden 19 januari tom den 2 mars 2017

Handlingar:

 

 

Eskilstorp 5:6 - bostäder i Östra Karup

 ➡ Detaljplan för Eskilstorp 5:6, Eskilstorps by

Byggnation av bostäder

Så här kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

 

Handlingar
Eskilstorp 6:3, gamla stationsområdet

 ➡ Detaljplan för del av Eskilstorp 6:3

Marken kring gamla stationsområdet

Så kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 0431-774 64

 

Handlingar
Hemmeslöv 6:2 - Byggnation av bostäder

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 6:2

Byggnation av bostäder norr om handelsområde

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

Hemmeslöv 8:2 etapp II - Verksamhetsmark handelsområde

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 8:2 mfl, etapp II

Verksamhetsmark söder om handelsområde

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Emma Johansson, tel 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar:

Repslagaren 22 mfl - Utbyggnad av Hotell Skansen

 ➡ Detaljplan för Repslagaren 22 mfl

Utbyggnad av befintlig hotell- och tennisverksamhet

Så kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 0431-77464

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen är ute på samråd under tiden 9 oktober tom 17 november 2017.

Handlingar:

Förslöv 2:4 mfl, etapp I, bostäder

 ➡ Detaljplan för Förslöv 2:4 mfl, etapp I

Mark för bostäder

Så kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-77390

Handlingar

 

Samråd

Samråd under tiden 18 november 2016 till och med den 9 januari 2017

Handlingar:

 

Granskning

Granskning under tiden 13 november till och med den 12 december 2017

Sunnan 10 mfl - Bebyggelse Torekovs centrum

 ➡ Detaljplan för Sunnan 10 mfl

Blandad bostadsbebyggelse

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-77390

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Samråd under tiden 24 mars till och med 6 maj 2016

Handlingar:

 

 

Tunet 1 - Bostäder Ängelholmsvägen

 ➡ Detaljplan Tunet 1mfl

Byggnation av bostäder vid Ängelholmsvägen

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen är ute på samråd under tiden 2 oktober tom den 13 november 2017

Handlingar:

Varan 2:24, Flytemossen Torekov

 ➡ Detaljplan för Varan 2:24 mfl

Blandad bostadsbebyggelse

Så här kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 77464

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Samråd under tiden 29 mars till och med 10 maj 2012

Handlingar

 

Granskning

Granskning under tiden 6 maj till och med 5 juni 2016

Handlingar

Böske 37:1 - Område ovanför g:a stationen i Grevie

 ➡ Detaljplan för Böske 37:1 i Grevie

Blandad bebyggelse

Så här kan du påverka

 

Kontakt

Camilla Nermark, tel. 0431-77072

 

Planuppdrag

När planbeskedetbehandlades i kommunstyrelsen beslöt man invänta pågående inriktningsdokument för Grevie som kommer att visa på samhällets fortsatta utveckling.

 

 

 

 

Hemmeslöv 5:9, mark väster om Inre Kustvägen

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 5:9

Blandad bostadsbebyggelse

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Emma Johansson, tel 77464

Planuppdrag 

Handlingar:

  • Planbesked  (Redaktionell felskrivning av fastighetsbeteckning i beslutet, skall stå 5:9 istället för 5:2)
Slammarp 64: mfl, Sandbäcksområdet Förslöv

 ➡ Detaljplan för Slammarp 64:3 mfl

Ombyggnad bostäder

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 77390

 

Planuppdrag 

Handlingar:

Hålarp 4:212, fd kommunhuset i Grevie

 ➡ Detaljplan för Hålarp 4:212 i Grevie

Byggnation av lägenheter

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 1 juni till den 14 juli 2017.

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen är utställd för granskning under tiden 4 oktober till den 13 november 2017.

Handlingar:

Boarp 2:26, garage för bostäder i Kattvik

 ➡ Boarp 2:26 i Kattvik

Garage för bostäder

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Påarp 8:83, Torekov Hotell

➡ Påarp 8:83, Torekov Hotell

Utbyggnad av hotell- och konferensverksamhet

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

Click to listen highlighted text!