Click to listen highlighted text!

Detaljplaner under arbete

Senast ändrad: 22 Feb, 2018

Hemmeslöv 5:17 mfl (bebyggelse intill stationen Båstad)

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl

Möjliggörande för underjordiskt garage intill bebyggelse

Så här  kan du påverka

Emma Johansson, tel 77464

 

Planuppdrag 

Handlingar:

 

Samråd

Handlingar:

Eskilstorp 5:6 - bostäder i Eskilstorp

 

 ➡ Detaljplan för Eskilstorp 5:6, Eskilstorps by

Byggnation av bostäder

Så här kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

 

Planuppdrag

 

Samråd

Detaljplanen är utställd för samråd under tiden 2018-01-11 tom 2018-02-22

Handlingar:

 

 

 

 

Hålarp 4:212, fd kommunhuset i Grevie

 ➡ Detaljplan för Hålarp 4:212 i Grevie

Byggnation av lägenheter

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 1 juni till den 14 juli 2017.

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen är utställd för granskning under tiden 4 oktober till den 13 november 2017.

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 14 februari 2018. Protokollet är anslaget och överklagningsbart fram tom 15 mars 2018.

Handlingar:

Båstad 109:2, del av - Båstad hamn

 ➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2, hamnen Båstad

Så här kan du påverka

 

Kontakt

Emma Johansson, tel 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

 

Samråd

Samråd under tiden 19 januari tom den 2 mars 2017

Handlingar:

 

 

Del av Båstad 109:2 (Stationsterassen)

 ➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Stationsterassen)

Marken kring gamla stationsområdet

Så kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 0431-774 64

 

Handlingar
Hemmeslöv 6:2 - Byggnation av bostäder

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 6:2

Byggnation av bostäder norr om handelsområde

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

Hemmeslöv 8:2 etapp II - Verksamhetsmark handelsområde

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 8:2 mfl, etapp II

Verksamhetsmark söder om handelsområde

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Emma Johansson, tel 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar:

Repslagaren 22 mfl - Utbyggnad av Hotell Skansen

 ➡ Detaljplan för Repslagaren 22 mfl

Utbyggnad av befintlig hotell- och tennisverksamhet

Så kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 0431-77464

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen är ute på samråd under tiden 9 oktober tom 17 november 2017.

Handlingar:

Förslöv 2:4 mfl, etapp I, bostäder

 

 ➡ Detaljplan för Förslöv 2:4 mfl, etapp I

Mark för bostäder

Så kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-77390

Handlingar

 

Samråd

Samråd under tiden 18 november 2016 till och med den 9 januari 2017

Handlingar:

 

Granskning

Granskning under tiden 13 november till och med den 12 december 2017

 

Sunnan 10 mfl - Bebyggelse Torekovs centrum

 

 ➡ Detaljplan för Sunnan 10 mfl

Blandad bostadsbebyggelse

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-77390

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Samråd under tiden 24 mars till och med 6 maj 2016

Handlingar:

 

 

Tunet 1 - Bostäder Ängelholmsvägen

 ➡ Detaljplan Tunet 1mfl

Byggnation av bostäder vid Ängelholmsvägen

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen är ute på samråd under tiden 2 oktober tom den 13 november 2017

Handlingar:

Varan 2:24, Flytemossen Torekov

 ➡ Detaljplan för Varan 2:24 mfl

Blandad bostadsbebyggelse

Så här kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 77464

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Samråd under tiden 29 mars till och med 10 maj 2012

Handlingar

 

Granskning

Granskning under tiden 6 maj till och med 5 juni 2016

Handlingar

Böske 37:1 - Område ovanför g:a stationen i Grevie

 ➡ Detaljplan för Böske 37:1 i Grevie

Blandad bebyggelse

Så här kan du påverka

 

Kontakt

Camilla Nermark, tel. 0431-77072

 

Planuppdrag

När planbeskedetbehandlades i kommunstyrelsen beslöt man invänta pågående inriktningsdokument för Grevie som kommer att visa på samhällets fortsatta utveckling.

 

 

 

 

Hemmeslöv 5:9, mark väster om Inre Kustvägen

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 5:9

Blandad bostadsbebyggelse

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Emma Johansson, tel 77464

Planuppdrag 

Handlingar:

  • Planbesked  (Redaktionell felskrivning av fastighetsbeteckning i beslutet, skall stå 5:9 istället för 5:2)
Slammarp 64: mfl, Sandbäcksområdet Förslöv

 ➡ Detaljplan för Slammarp 64:3 mfl

Ombyggnad bostäder

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 77390

 

Planuppdrag 

Handlingar:

Boarp 2:26 mfl fastigheter, garageplatser med carport och förråd mm

 

 

 ➡ Detaljplan för del av Boarp 2:26 i Norrviken

Garageplatser med carport och förråd samt serviceutrymmen för miljöhantering mellan garagebyggnaderna i anslutning till de 9 flerbostadshus som just nu håller på att byggas.

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen är ute på samråd under tiden 7 december 2017 tom 22 januari 2018.

Handlingar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påarp 8:83, Torekov Hotell

➡ Påarp 8:83, Torekov Hotell

Utbyggnad av hotell- och konferensverksamhet

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

Click to listen highlighted text!