Click to listen highlighted text!

Övriga planeringsdokument

Senast ändrad: 10 sep, 2020

 

Båstads kommun har tagit fram dokument som stöd för framtida planering och som underlag till arbetet med den kommunomfattande översiksplanen.

Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 2016

Befolkningsprognos för Båstads kommun år 2020-2029

Cykelstrategi

Landskap Natur Och Kulturmiljö WSP 180323 Hi

 

Riktlinjer för handläggning i områden med komplexa planeringsförutsättningar och högt utvecklingstryck.

Riktlinjer för byggnation utanför detaljplanelagd mark i Kattvik

Click to listen highlighted text!