Click to listen highlighted text!

Synpunkter och klagomål

Senast ändrad: 8 okt, 2018

Synpunkter och klagomål, Vård och omsorg

Har du synpunkter och klagomål på vår verksamhet? Berätta det för oss! Vi tycker det är värdefullt att få ta del av dina tankar, idéer eller förslag. Det ger oss en chans att bli bättre.

Om du har synpunkter eller klagomål inom vård och omsorg

Om du har klagomål eller vill framföra andra synpunkter inom vård och omsorg, kontakta verksamheten i första hand.

Du kan lämna in synpunkter eller klagomål på följande sätt:

  • Digitalt via formuläret ”synpunkter” här på www.bastad.se
  • Via särskild blankett som finns i varje vård- och omsorgstagares omvårdnadspärm.
  • Via direkt kontakt med respektive enhetschef/områdeschef eller annan personal t.ex. MAS eller SAS.

Om du önskar svar i ärendet måste du lämna uppgift om namn och kontaktuppgifter. I annat fall kan återkoppling inte ske.

Om du är missnöjd med hemsjukvård

Har du synpunkter på hemsjukvården (sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter) eller medicinska frågor ska du i första hand tala med omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Du kan även vända dig till kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).

Om du är missnöjd med den vård och omsorg du får

Har du synpunkter på dina insatser som t.ex. hemtjänst, boendestöd, personlig assisten eller daglig verksamhet så kontakta i första hand med ansvarig enhetschef.

Om du är missnöjd med ett biståndsbeslut

Rör dina synpunkter ett beslut som du har fått enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vänd dig i första hand till din handläggare. Din handläggare kan också hjälpa dig att överklaga ett avslagsbeslut, om du vill ha hjälp med detta.

Om du vill prata med någon utanför kommunen

Tycker du att det känns svårt att diskutera med personalen i Båstads kommun, vänd dig till Patientnämndens kansli Tel: 0770-110010.

Vissa klagomål och fel i vården kan även anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. För mer information se www.ivo.se

Om du har synpunkter på sjukresor

Det är Region Skåne som ansvarar för sjukresor. Gäller din synpunkt detta ska du vända dig till kundtjänst för serviceresor, telefon 0771-77 44 33.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
info@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2 269 80 Båstad

Öppettider
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Click to listen highlighted text!