Click to listen highlighted text!

Blanketter och E-tjänster, bo, bygga och miljö

Senast ändrad: 9 sep, 2020

Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Ifylld blankett mejlas till samhallsbyggnad@bastad.se.

Bygglov och kartor
  E-tjänst Blankett
Bygg – Mina byggärenden
(här kan du se dina byggärenden)
Till e-tjänsten  
Bygg – Söka bygglov och andra åtgärder
(lov, anmälan, förhandsbesked, strandskydd)
Till e-tjänsten  
Bygg – Komplettera ditt byggärende
(samtliga ärenden)
Till e-tjänsten  
Bygg – Anmäla kontrollansvarig Till e-tjänsten  
Bygg – Begäran om startbesked Till e-tjänsten  
Bygg – Ansökan om slutbesked Till e-tjänsten  
Bygg – Ta del av beslut som sökande eller kontrollansvarig Till e-tjänsten  
Bygg – Ta del av beslut som granne eller sakägare Till e-tjänsten  
Bygg – Lämna svar vid grannehörande Till e-tjänsten  
Beställning av utstakning/utsättning Till e-tjänsten  
Beställning av lägeskontroll Till e-tjänsten  
Beställning av kartunderlag till situationsplan   Pdf
Anmälan till tomtkö   Pdf


Informationsmaterial

Att tänka på vid utsättning och lägeskontroll
Intyg om byggnadens placering
NSR information avfallshantering
NSVA information om vatten och avlopp
Vedeldning

Alkohol och tobak

Alkohol

Anmälan om kryddning av spritdryck för servering som snaps
Anmälan om provsmakning på tillverkningsställe
Anmälan om upphörande av serveringstillstånd
Anmälan om utsedda serveringsansvariga personer
Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd
Anmälan om ändrade ägarförhållanden i bolag med serveringstillstånd
Anmälan om ändringar av lokal eller verksamhet
Ansökan om tillstånd till servering av alkohol
Ansökan om provsmakning på serveringsställe med stadigvarande tillstånd
Ansökan om provsmakning på serveringsställe utan stadigvarande tillstånd
Ansökan om servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap
Information om stadigvarande tillstånd – checklista
Lokaler och verksamhet, serveringstillstånd
Meritförteckning serveringstillstånd
Registrering delägare, serveringstillstånd
Riktlinjer för serveringstillstånd
Serveringstillstånd – inköp/övertagande av verksamhet mm
Serveringstillstånd – preliminär budget första året

Anmälan om försäljning av folköl

Tobak

Ansökan om tillstånd för tobaksvaror detaljhandel
Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror detaljhandel
Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror detaljhandel
Ansökan om tillstånd för tobaksvaror partihandel
Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror partihandel
Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror partihandel
Egenkontrollprogram tobak
Finansieringsplan bilaga till ansökan om tillstånd för tobaksvaror
Skatteverket – begäran om uppgifter för tobakstillstånd
Skatteverket – begäran om uppgifter för tobakstillstånd/PBI

E-tjänster

Bygglov har lanserat nya e-tjänster. Åtkomst till dem finns här under fliken “Bygglov och kartor”.

Click to listen highlighted text!