Click to listen highlighted text!

Blanketter bo, bygga och miljö

Senast ändrad: 16 Nov, 2017

Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Avfall och återvinning

Ansökan-om-undantag-från-renhållningsordningen
Anmälan-om-komposthantering-eller-annan-hantering-av-avfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfallsguiden
Informationsbroschyr om matavfall från NSR och Nårab

Bygglov, ansökan, anmälan

E-tjänst för mittbygge.se

Click to listen highlighted text!