Blanketter bo, bygga och miljö

Senast ändrad: 6 apr, 2020

Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Ifylld blankett mejlas till samhallsbyggnad@bastad.se.

Avfall och återvinning

Blanketter
Ansökan om uppehåll eller befrielse från hämtning av hushållsavfall
Anmälan om komposthantering
Ansökan om gemensam avfallsbehållare                                                                                    

Information
Avfallsguiden
Informationsbroschyr om matavfall från NSR och Nårab  

Alkohol och tobak

Alkohol

Anmälan om kryddning av spritdryck för servering som snaps
Anmälan om provsmakning på tillverkningsställe
Anmälan om upphörande av serveringstillstånd
Anmälan om utsedda serveringsansvariga personer
Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd
Anmälan om ändrade ägarförhållanden i bolag med serveringstillstånd
Anmälan om ändringar av lokal eller verksamhet
Ansökan om tillstånd till servering av alkohol
Ansökan om provsmakning på serveringsställe med stadigvarande tillstånd
Ansökan om provsmakning på serveringsställe utan stadigvarande tillstånd
Ansökan om servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap
Lokaler och verksamhet, serveringstillstånd
Meritförteckning serveringstillstånd
Registrering delägare, serveringstillstånd
Riktlinjer för serveringstillstånd
Serveringstillstånd – inköp/övertagande av verksamhet mm
Serveringstillstånd – preliminär budget första året

Anmälan om försäljning av folköl

Tobak

Ansökan om tillstånd för tobaksvaror detaljhandel
Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror detaljhandel
Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror detaljhandel
Ansökan om tillstånd för tobaksvaror partihandel
Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror partihandel
Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror partihandel
Egenkontrollprogram tobak
Finansieringsplan bilaga till ansökan om tillstånd för tobaksvaror
Skatteverket – begäran om uppgifter för tobakstillstånd
Skatteverket – begäran om uppgifter för tobakstillstånd/PBI

Bygglov kommer att införa nya e-tjänster till våren.
Vi hänvisar till att mejla handlingarna till samhallsbyggnad@bastad.se