Click to listen highlighted text!

Blanketter bo, bygga och miljö

Senast ändrad: 22 jan, 2020

Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Vissa blanketter är tyvärr problematiska att öppna i en viss typ av webbläsare. Det märker du genom att det kommer upp en text ”please wait….”, gör då så här: klicka längst upp till höger på texten ”öppna med ett annat visningsprogram” och välj lämpligt program. Om du ändå har svårigheter att öppna en blankett, hör av dig till kundcenter på telefon 0431-77 000 så hjälper vi dig, alternativt mejla samhallsbyggnad@bastad.se

Alkohol och tobak

Alkohol

Anmälan om kryddning av spritdryck för servering som snaps
Anmälan om provsmakning på tillverkningsställe
Anmälan om upphörande av serveringstillstånd
Anmälan om utsedda serveringsansvariga personer
Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd
Anmälan om ändrade ägarförhållanden i bolag med serveringstillstånd
Anmälan om ändringar av lokal eller verksamhet
Ansökan om tillstånd till servering av alkohol
Ansökan om provsmakning på serveringsställe med stadigvarande tillstånd
Ansökan om provsmakning på serveringsställe utan stadigvarande tillstånd
Ansökan om servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap
Bilaga till ansökan om tillfälligt tillstånd för allmänheten
Lokaler och verksamhet, serveringstillstånd
Meritförteckning serveringstillstånd
Registrering delägare, serveringstillstånd
Riktlinjer för serveringstillstånd
Serveringstillstånd – inköp/övertagande av verksamhet mm

Anmälan om försäljning av folköl

Tobak

Ansökan om tillstånd för tobaksvaror detaljhandel
Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror detaljhandel
Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror detaljhandel
Ansökan om tillstånd för tobaksvaror partihandel
Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror partihandel
Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror partihandel
Egenkontrollprogram tobak
Finansieringsplan bilaga till ansökan om tillstånd för tobaksvaror
Skatteverket – begäran om uppgifter för tobakstillstånd
Skatteverket – begäran om uppgifter för tobakstillstånd/PBI

Bygglov kommer att införa nya e-tjänster under början av 2020.
Därför kommer e-tjänsten mitt bygge att försvinna.
Vi hänvisar istället till att mejla handlingarna till samhallsbyggnad@bastad.se

Click to listen highlighted text!