Click to listen highlighted text!

Riktlinjer för synpunkter och klagomål

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Eftersom vi ständigt vill förbättra våra verksamheter är alla synpunkter från barn, elever och vårdnadshavare viktiga. Känner du dig missnöjd med något i verksamheten önskar vi att få kännedom om det. Vi får då möjlighet att reda ut eventuella missförstånd eller rätta till det som har gått fel.

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du alltid vända dig till den förskola eller skola som det berör. I första hand till personalen och i andra hand till förskolechef eller rektor.

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter på förskolan eller skolan är du välkommen att höra av dig till Barn och skola.

Gäller synpunkten eller klagomålet förskolechefs eller rektors tjänsteutövning lämnas det till skolchefen. Den person som tar emot synpunkten eller klagomålet har ansvar för att hantera det och ge återkoppling.

Vid klagomål på en fristående skola vänder du dig till Skolinspektionen. Du kan ringa och diskutera ditt ärende innan du bestämmer dig för att lämna in ett klagomål. Alla synpunkter och klagomål förmedlas till den ansvarige för verksamheten där utredning måste genomföras. Verksamheten får alltid möjlighet att framföra sin uppfattning om synpunkterna eller klagomålen.

Kontakt

Kundcenter

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Visa karta

Telefon
0431-770 00

Skicka meddelande

Synpunkter eller klagomål skickas till:

Båstads kommun
Barn och skola
Box 1043
269 21  BÅSTAD

barnochskola@bastad.se


Skolinspektionen
Box 23069
104 35  STOCKHOLM

skolinspektionen@skolinspektionen.se

Click to listen highlighted text!