Click to listen highlighted text!

Avgifter för tillsyn

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt lagen om skydd mot olyckor skall kommunen bedriva tillsyn. Lagstiftningen ger kommunen rätt att ta betalt för en sådan. Grundprincipen för tillsynsavgiften är att handläggningen skall ske till självkostnadspris.

Avgiften för tillsyn skiljer sig för olika kategorier. Dessa kategorier framgår i tabellen nedan. Avgiften som redovisas nedan motsvarar normal handläggning och innefattar: planering inför tillsynsbesöket, tillsynsbesöket inklusive transporter till och från tillsynsobjektet samt handläggning i form av dokumentation.

Då tillsynshandläggningen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras.

Tillsynstyp Avgift exkl. moms
Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 2.520 kr
Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 2.520 kr
Samplanerad tillsyn LSO/LBE 3.360 kr
Efterkontroll, vid brister som kräver ett nytt tillsynsbesök 1.260 kr

 

 

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad 
Telefon exp: 0431-771 20
Fax: 0431-771 18
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!